Kontrolóri Finančnej správy SR v septembri preverili 778 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 140 prípadoch.

V niektorých prípadoch sa podnikatelia nepoučili. Finančná správa vykonala aj opakované kontroly v 22 prípadoch. Vo viac ako polovici prípadov zistili kontrolóri opätovné porušenie zákona.

Kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o ERP vykonali kontrolóri u 497 subjektov formou online monitorovania na mieste a 281 kontrolných nákupov. Porušenie zákona pritom predstavuje 50 percent z celkového počtu kontrolných nákupov a 18 percent z celkového počtu kontrol vrátane monitorovania.

Podnikatelia najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, čo sa preukázalo v 108 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 21 870 eur.

Zároveň sa ukázalo, že význam majú aj opakované kontroly. Zamerané boli na podnikateľov, u ktorých bolo zistené neevidovanie tržby v predchádzajúcom mesiaci. Kontrolóri finančnej správy vykonali 22 takýchto kontrol, z toho v 12 prípadoch zistili opätovné porušenie zákona.

Celkovo však majú kontroly pozitívny vplyv na správanie sa podnikateľských subjektov. Podnikateľom, ktorých navštívili kontrolóri finančnej správy, stúpli tržby za dva týždne po kontrole oproti rovnakému obdobiu pred kontrolou o 10 percent a počet vydaných dokladov sa zvýšil o 22 percent.

Pokladničný doklad
Neprehliadnite

Podnikatelia najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, uvádza Finančná správa