Príčina? Peniaze. Stačilo podmieniť získanie finančného príspevku na zuby účasťou na preventívke nielen u zubára, ale aj u všeobecného lekára. Príspevky na ošetrenie u zubára a na dentálnu hygienu sú populárne, Dôvera na nich svojim poistencom vyplatila už takmer 45 miliónov eur.

Čo hovoria čísla?

Porovnali sme počet preventívnych prehliadok v prvom kvartáli roku 2019, keď ešte Dôvera nepodmieňovala získanie príspevku na zuby preventívnou prehliadkou u všeobecného lekára, s tým istým obdobím v roku 2023.

„Preventívkovosť“ sa medziročne zvýšila o 42 percent: v prvom kvartáli 2023 absolvovalo prevenciu 83-tisíc dospelých poistencov, čo je o 29-tisíc viac ako v rovnakom čase roku 2019.

Podľa odhadov Dôvery príde na preventívku v priebehu dvoch rokov o 200-tisíc poistencov viac, ako by prišlo v prípade, keby príspevok na zuby zostal bez podmienky absolvovania všeobecnej preventívnej prehliadky.  „Predpokladáme, že účasť na prevencii sa do konca roku 2023 prehupne nad polovicu všetkých našich poistencov, teda na 51 percent,“ odhadol Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb poistencom Dôvery.

Je za vyššou účasťou na preventívnych prehliadkach skutočne benefit Zdravé zuby?

Príspevok na zuby  je neodškriepiteľnou motiváciou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára u ľudí, ktorí využili možnosť absolvovať prehliadku dodatočne, teda do 90 dní po ošetrení u zubára.

Priamu motiváciu najlepšie vidieť pri poistencoch, ktorí prevenciu doteraz zanedbávali.

·       Štatistiky Dôvery hovoria, že za posledných 5 kvartálov (rok 2022 + 1. kvartál 2023) prišlo až 27-tisíc ľudí na prevenciu po viac ako 5 rokoch.
·       Časť z nich (17-tisíc) prišla na prehliadku dokonca po 10 rokoch. 
·       Keďže pri časti poistencov nepoznáme ich históriu (pred 10 rokmi boli poistení inde), na základe štatistiky môžeme usúdiť, že skupinu ľudí, ktorí prišli na prevenciu po 10 rokoch, môže tvoriť až 30-tisíc poistencov.

Koľko to stojí?

Za 200-tisíc preventívnych prehliadok „navyše“ a laboratórne vyšetrenia, ktoré sú ich povinnou súčasťou, uhradí Dôvera zhruba 8,8 milióna eur. Táto investícia do zdravia sa však vyplatí. Poistencom i zdravotnej poisťovni.

Ako?

Prevencia zachraňuje ľudské životy. Ako príklad môžu poslúžiť dáta o počte vyšetrení na rakovinu hrubého čreva. Približne 6 až 8 percent poistencov, ktorí len v prvých troch mesiacoch tohto roku absolvovali preventívnu prehliadku a súčasne požiadali o zubný benefit, malo pozitívny test na skryté krvácanie typické pre rakovinu hrubého čreva. V reálnych číslach išlo o cca 450 takýchto poistencov Dôvery – len za prvé tri mesiace roku 2023. Návšteva lekára sa im vyplatila dvojnásobne: nielenže vďaka nej získali bonus na zuby, mohli zároveň včas začať riešiť tento zdravotný problém.

Množstvo pokusov, len jeden úspešný

O zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach sa Dôvera rôznymi spôsobmi pokúšala už dávno v minulosti, ale bez úspechu. „Využili sme všetky svoje možnosti, išli sme nad rámec povinností, snažili sme sa pôsobiť na zdravotníkov i poistencov, ale zabrali až finančné benefity,“ priblížil Jendroľ.