Podnikatelia si od 1. januára 2022 budú môcť na portáli finančnej správy (FS) overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. FS od tohto dátumu zverejní zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Zoznam bude aktualizovaný na dennej báze.

Kde budú údaje dostupné

Platitelia DPH, ktorí boli registrovaní k 15. novembru, museli bankové účty nahlásiť FS do 30. novembra. S cieľom uľahčiť celý tento proces doručila FS každému z nich predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli FS.

Údaje budú od 1. januára budúceho roka dostupné ako online informačný zoznam, export z online informačného zoznamu vo formáte XML a API rozhranie. FS sprístupnila produkčnú verziu API rozhrania na svojom transparentnom OpenData portáli začiatkom decembra tohto roka. Zároveň boli zverejnené vzorky exportov pripravovaných informačných zoznamov.

Na snímke vpravo premiér SR a bývalý minister financií Eduard Heger a vľavo podpredseda vlády SR a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽaNO). FOTO TASR -  Martin Baumann
Neprehliadnite

Účty idú na web daniarov, bude kontrola. Športové hry pre platcov DPH sú absurdistanom štátu

Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS), si budú môcť odberatelia overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

Náležitosti zoznamu upravuje daňový poriadok

Zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu. Alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo pre daň platiteľa a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo zahraničného poskytovateľa bankových služieb.

Na snímke budova Daňového úradu Bratislava.
Neprehliadnite

Byrokratickým nezmyslom roka je nahlasovanie firemných účtov finančnej správe

Prísna ochrana osobných údajov

Z dôvodu ochrany osobných údajov budú dáta v nových informačných zoznamoch zverejnené až po zadaní úplnej hodnoty IČ DPH do filtra. Znamená to, že zobrazované budú len údaje z daného informačného zoznamu zodpovedajúce zadanej hodnote IČ DPH. Náhľad na celý zoznam bude možný len prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov, ktoré budú denne vytvárané a publikované na portáli finančnej správy. Exportné súbory budú podliehať prísnej licenčnej politike.

Na snímke nový skener na kontrolu dopravných prostriedkov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké-Užhorod. Slávnostne ho uviedli do prevádzky minister financií SR Igor Matovič spolu s prezidentom Finančnej správy (FS) Jiřím Žežulkom. Spustením nového skenera Finančná správa prispieva k naplneniu cieľa modernizácie hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici v snahe zvýšiť efektívnosť colných kontrol, zabrániť nezákonnému dovozu tovaru a priniesť lepšie služby podnikateľským subje
Neprehliadnite

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za spotrebné dane