Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu prijali uznesenie, ktorým požadujú reformu rozpočtu EÚ s cieľom účinnejšie reagovať na vyvíjajúce sa potreby, riešiť medzery vo financovaní a zvýšiť flexibilitu a schopnosť reagovať na krízy.

Za uznesenie s názvom „Rozšírenie viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027: odolný rozpočet EÚ pripravený na nové výzvy“ sa pozitívne vyslovilo 366 poslancov, 128 hlasovalo proti a 55 sa zdržalo hlasovania.

Poslanci zdôraznili, že súčasný viacročný finančný rámec (VFR) sa dostal „na hranice svojich možností“ za menej ako dva roky po jeho prijatí. Túto situáciu ešte viac zhoršili nečakané udalosti v roku 2022, ako je vojna na Ukrajine.

Revízia rozpočtu EÚ

Podľa poslancov sedemročný rozpočet EÚ nie je vybavený, pokiaľ ide jeho o veľkosť, štruktúru alebo pravidlá, rýchlo a účinne reagovať na množstvo kríz. Vyjadrili znepokojenie s tým, že súčasný VFR zanechá Úniu nedostatočne pripravenú na to, aby reagovala na prípadné budúce krízy a potreby a plnila svoju strategickú úlohu na medzinárodnej scéne.

Európski zákonodarcovi tvrdia, že revízia rozpočtu musí poskytnúť nové finančné prostriedky na nové politické priority a zabezpečiť silnejší a pružnejší rozpočet EÚ, ktorý splní najvyššie normy transparentnosti a demokratickej zodpovednosti. Takisto žiadajú, aby sa VFR zvýšil, a požadujú väčšiu rozpočtovú flexibilitu a „spoločný krízový nástroj“, ktorý by bolo možné účinne a rýchlo aktivovať podľa potreby.

Ozdravný plán EÚ budúcej generácie

EP upozornil, že splatenie dlhov a nákladov na prijaté úvery a pôžičky v rámci ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU) musí byť mimo stropov dlhodobého rozpočtu. V opačnom prípade by tieto náklady v kontexte rastúcich úrokových sadzieb mohli viesť k zníženiu financovania programov, ako sú Erasmus+, EU4Health, Kreatívna Európa a Občania, rovnosť, práva a hodnoty.

Európska komisia oznámila, že v druhom štvrťroku 2023 navrhne „ambicióznu revíziu“ VFR, ktorá predpokladá nájsť nové zdroje financovania spoločného rozpočtu.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) vystupuje s príhovorom pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu v stredu 19. októbra 2022.  FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Europarlament odobril rozpočet EÚ na rok 2023. Zameraný je na Ukrajinu, energetiku a obnovu