„Posledných päť rokov nebolo dobrým obdobím pre EÚ, povedal minister a pripomenul vlnu migrácie, na ktorú Európa nebola schopná adekvátne reagovať a príchod novej administratívy v USA. Európa je podľa jeho slov lídrom pokiaľ ide o jej nevyhnutné záujmy ako obchod či oblasť globálnej zodpovednosti, kde určuje trendy v oblasti klímy. „Európa je jediný globálny hráč, ktorý stále hovorí o hodnotách a ľudských právach,“ povedal. V oblasti zahraničnej politiky však „Európa neexistuje“.

Európa podľa neho musí byť schopná definovať svoj záujem. „Potrebujeme Európu, ktorá je jednoduchá, ktorej ľudia rozumejú,“ povedal a dodal, že potrebujeme Európu, ktorá sa dokáže o ľudí postarať. Zdôraznil i potrebu rovnosti a pravidiel, ktoré platia pre všetkých.

Európa by podľa neho mala byť globálnym hráčom a mala by byť schopná riešiť problémy v jej bezprostrednom okolí. V tejto súvislosti spomenul situáciu na Ukrajine a na Balkáne. Problémy je podľa neho možné vyriešiť, no Európa si najskôr musí uvedomiť, že globálna realita sa zmenila a musí byť schopná definovať svoju úlohu.

Digitálne prostredie spája

Poslankyňa európskeho parlamentu Marietje Schaakeová potvrdila, že vo svete je veľa výziev, ktorým musíme čeliť a pracovať na nich. Spomenula obavy v spojitosti s Čínou, Ruskom a zdôraznila význam fungujúcich transatlantických vzťahov.

EÚ podľa M. Schaakeovej bola schopná presadiť sa vo viacerých oblastiach. „Je potrebné spojiť hodnoty a záujmy,“ povedala s tým, že poriadok postavený na pravidlách slúži naším záujmom, pretože chráni naše hodnoty. Digitálne prostredie podľa nej možno najviac zo všetkých spája záujmy z oblastí ekonomiky, bezpečnosti a ľudských práv. Vyjadrila nádej, že to by mohlo byť spoločným bodom záujmu USA a EÚ.

Predseda organizácie The Brookings Institution John Allen vyjadril obavy v súvislosti s kapacitami budúcej multilaterálnej komunity národov, ktorá je založená na hodnotách v oblasti ekonomiky, schopnosti politickej vízie a ovládania technológie. Poukázal aj na budúce vzťahy s Čínou, Indiou a na hrozbu zo strany Ruska. Transatlantické vzťahy sú podľa neho nevyhnutné pre jednotlivé štáty i pre komunitu národov založenú na hodnotách.

USA s vlastnými záujmami

Predseda spoločnosti The Chertoff Group Michael Chertoff spomenul tri obavy v digitálnom priestore. Používanie kyberpriestoru ako sféry konfliktov, dezinformácie a využívanie digitálnej sféry na oslabovanie kohézie v rámci krajín a kontrolu v súvislosti s infraštruktúrou sietí 5G.

Jedna z výziev je podľa M. Chertoffa to, či bude aj naďalej existovať jednotný svetový internet, ktorý je dôležitý z ekonomických a aj ďalších dôvodov. To je podľa neho stále pravda medzi rovnako zmýšľajúcimi krajinami. Poukázal aj na krajiny, ktoré majú iné hodnoty, a v tejto súvislosti spomenul Čínu a Rusko.

Diskutujúci sa venovali aj úlohe Spojených štátov a Číny vo svete. M. Lajčák v tejto súvislosti uviedol, že USA podľa neho neupadajú, ale skôr sa mu zdá, že menia svoju strategickú doktrínu. „USA sledujú svoje vlastné záujmy a netaja sa tým,“ uviedol s tým, že Spojené štáty sa chcú zaoberať záležitosťami, o ktorých sú presvedčené, že slúžia ich národným záujmom a bezpodmienečne si nemyslia, že by mali „hrať podľa pravidiel“.

Ďalšie krajiny sú v reakcii na to podľa ministra presvedčené, že tam je medzera – prázdny priestor, ktorý môžu vyplniť. „Preto vidíme asertívnejšie Rusko, sebavedomejšiu Čínu, Turecko, Irán a ďalších hráčov,“ povedal a dodal, že z toho vzniká viacero sfér vplyvu.