Európska komisia odporučila predmetný zákaz po tom, ako Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že dané tri neurotoxické látky, klotianidín, imidakloprid a tiametoxán, známe pod spoločným označením neonikotinoidy, poškodzujú centrálny nervový systém hmyzu vrátane včiel.

Včely opeľujú mnoho plodín. Ak dôjde k poklesu počtu včiel, bude to predstavovať riziko aj pre ekonomiku a zásoby potravín. Predmetné tri látky bude zakázané používať vo voľnej prírode, povolené však stále budú v skleníkoch, kde sa predpokladá, že im včely nebudú vystavené, uvádza DPA. Nariadenie má vstúpiť do platnosti koncom roka.

Používanie týchto pesticídov je v EÚ zmrazené od roku 2013, keď prvé štúdie EFSA potvrdili ich negatívny vplyv na včely. Uvedené pesticídy sa používajú v poľnohospodárskej praxi pri ochrane rastlín a širokej škále plodín vrátane ovocia a zeleniny, uviedla belgická televízna stanica RTBF.

V roku 2015 EFSA uskutočnila ešte dôkladnejšie hodnotenia a vlani potvrdila nebezpečenstvo, ktoré uvedené tri pesticídy predstavujú pre včely medonosné, ale aj pre divé včely (čmeliaky a osamelé včely).

Približne päťdesiat odborníkov, ktorí sa v piatok stretli v Bruseli, má za cieľ presadiť zákaz všetkých neonikotinoidných pesticídov. To isté požadujú aj demonštranti, ktorí sa zhromaždili na Schumanovom námestí v blízkosti inštitúcií EÚ. Aktivistov na protestnú akciu zvolala mimovládna medzinárodná organizácia Avaaz.

Viaceré výskumy poukázali na to, že včely, ktoré sú vystavené pôsobeniu neonikotinoidných pesticídov, rastlinných insekticídov bežne používaných v poľnohospodárstve, majú zníženú dĺžku života a menej pravdepodobne sa dokážu vrátiť naspäť do svojho domáceho úľa.