Európska komisia vo štvrtok vyzvala podniky, orgány verejnej správy a ďalšie organizácie, aby predložili návrhy na posilnenie odolnosti EÚ voči kybernetickým hrozbám.

EK a Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti zverejnili novú výzvu v celkovej hodnote 71 miliónov eur v rámci pracovného programu Digitálna Európa na roky 2023 až 2024.

Z uvedenej sumy bude 35 miliónov eur vyčlenených na vytvorenie pohotovostného mechanizmu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzájomnej pomoci v prípade kybernetických útokov.

Na posilnenie kybernetickej bezpečnosti pre priemysel, mladé začínajúce podniky a malé a stredné podniky v celej EÚ sa vyčlení 30 miliónov eur.

Dodatočné podporné akcie v hodnote šesť miliónov eur podporia koordináciu medzi civilnou a obrannou sférou kybernetickej bezpečnosti.

Výzva EK je otvorená do 26. septembra 2023 pre subjekty z členských štátov EÚ a krajín Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia.
Neprehliadnite

V Únii pribúda špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií