Európska komisia nastavila nedostatočnú kontrolu rozdeľovania a využívania peňazí z mimoriadneho fondu obnovy podporujúceho hospodárske oživenie po pandémii covidu-19. Uvádza správa audítorov Európskeho dvora audítorov (EDA), podľa ktorej by mali byť financie z balíka obsahujúceho 724 miliárd eur lepšie chránené pred možným zneužitím. Komisia podľa audítorov nekontroluje, či štáty pri rozdeľovaní peňazí dohliadajú na dodržiavanie únijného alebo vnútroštátneho práva.

EÚ naplnila fond (tiež známy ako plán obnovy) peniazmi z bezprecedentnej spoločnej pôžičky a začala ich rozdeľovať predvlani. Najviac financií má putovať do Talianska a Španielska. Všetky členské krajiny musia pred postupnou výplatou peňazí preukázať splnenie mnohých reformných míľnikov, ktorými chce komisia okrem iného zabezpečiť, aby sa peniaze využili najmä na ekologické a digitálne transformácie.

Podľa audítorov je však problematické, že pravidlá fondu na rozdiel od bežných štrukturálnych fondov presne nestanovujú zodpovednosť za dodržiavanie noriem Únie a národných noriem.

Naštrbená dôvera

„Ľudia budú novým spôsobom financovania EÚ dôverovať len vtedy, keď budú mať istotu, že sa ich peniaze vynakladajú riadne. V súčasnosti miera istoty, ktorú komisia v prípade hlavného fondu EÚ na podporu oživenia po pandémii môže poskytnúť, je nedostatočná a nedostatočné je tiež vyvodzovanie zodpovednosti na úrovni EÚ,“ vyhlásil dnes predseda EUD Tony Murphy.

Červenú dostali Maďarsko a Poľsko

Komisia začala vyplácať peniaze veľkej väčšine členských krajín, pre problémy s rešpektovaním princípov právneho štátu ich zatiaľ nedostávajú Maďarsko a Poľsko. Krajiny obdržali prvých 13 percent svojho podielu v roku 2021 v rámci predfinancovania, neskôr im Brusel uvoľní ďalšie sumy v závislosti od plnenia míľnikov. Zatiaľ komisia rozdelila zhruba pätinu celkového balíka.

Audítori poukázali na nedostatky

Audítori vidia ako problém aj to, že podľa nich nie je jasné, čo bude s už vyplatenými peniazmi v prípade zrušenia niektorého financovaného projektu. Okrem toho nebolo podľa EDA dlho jasné, akú sumu komisia členskej krajine zmrazí, ak míľniky splní len čiastočne. Dvor audítorov v správe vyzval únijnú exekutívu, aby nedostatky napravila. Komisia chce podľa audítorov v najbližších rokoch podrobnejšie preverovať, či kontroly dodržiavania pravidiel vykonávané jednotlivými krajinami sú dostatočné.

Ďalšie dôležité správy

WARSAW, POLAND - APRIL 15:  A Polish flag adorned with a black strip flies high above mourners waiting in a snaking line to pay their last respects at the coffins of late Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria that were lying in state in the Presidential Palace on April 15, 2010 in Warsaw, Poland. Thousands of mourners from all over Poland stood for hours in a line that stretched at least a kilometer long to view the coffins. Kaczynski, his wife Maria and leading members of the Polis
Neprehliadnite

Európski sudcovia žiadajú prísnejšie podmienky pre poľský plán obnovy