Európska komisia chce firmám vo viacerých krajinách Európskej únie ušetriť prácu s administratívou. Exekutíva EÚ v stredu predstavila návrh na vytvorenie jednotného registra údajov o podnikoch, ktorý by mal uspokojiť požiadavky úradov vo všetkých 27 štátoch. Ak návrh schvália členské krajiny a Európsky parlament, mohol by systém začať fungovať zhruba o dva roky, tvrdí podpredsedníčka komisie Věra Jourová.

V európskom bloku podniká 16 miliónov firiem, z ktorých väčšinu tvoria malé a stredné podniky. Dve pätiny z nich majú aktivity vo viac ako jednej členskej krajine. Práve im má návrh ušetriť zbytočné „papierovanie“.

 „Myslím si, že je to veľká úľava pre firmy. Odpadne im mnoho starostí,“ povedala k návrhu Jourová. Komisia plánuje pre firmy vytvoriť jednotný vzor „digitálneho certifikátu“, ktorý bude obsahovať potrebné údaje na podnikanie vo všetkých krajinách. Obchodné registre a ďalšie úrady jednotlivých krajín budú mať k tejto databáze prístup, firmy tak vyplnia formulár iba raz. Podľa komisie firmy nebudú potrebovať úradne overené preklady dokumentov.

Vytvorenie jednotných pravidiel má na druhej strane zvýšiť transparentnosť podnikania firiem, ktoré nie sú vo všetkých krajinách na rovnakej úrovni.

Exekutíva EÚ odhadla, že v prípade zavedenia digitálneho registra ušetria firmy celkovo až 437 miliónov eur ročne. O návrhu začnú v nasledujúcich mesiacoch rokovať zástupcovia členských krajín s europoslancami.

Ďalšie dôležité správy

biznis
Neprehliadnite

Novú legislatívu nezastavila ani politická situácia. Podnikateľov čakajú zmeny