Obec Donovaly v okrese Banská Bystrica vydala rozhodnutie o umiestnení stavby letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort. Obec tak deklarovala súhlas s výstavbou projektu a určila podmienky na umiestnenie stavby. Pre TASR to uviedol projektový manažér haly Igor Obšajsník. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2022. 

„Znamená to, že projekt lyžiarskej haly je opäť bližšie k realite, z čoho sa, samozrejme, tešíme nielen my, ale je to dobrá správa aj pre tých, ktorým nie je ľahostajný rozvoj regiónu a napredovanie cestovného ruchu so športovými a voľnočasovými aktivitami,“ povedal I. Obšajsník. Tvrdí, že vydanie rozhodnutia bolo vydané za prísnych podmienok, ktoré budú pri výstavbe akceptovať a dodržiavať.

Najvyhľadávanejšie miesto v Bratislave: letné terasy reštaurácií a kaviarní.
Neprehliadnite

Bratislava odpustí gastronomickým prevádzkam a kaviarňam daň za terasy

„Už od začiatku prípravy a fáz projektu sme postupovali podľa zákonov, usmernení a nariadení, ktoré nám prikazuje legislatíva. Všetko sme dodržali a podľa nich aj postupovali,“ skonštatoval I. Obšajsník.

Na webovej stránke letnej lyžiarskej haly Obšajsník uvádza, že projekt prešiel posúdením úradov a kontrolami štátnych autorít v oblasti životného prostredia. V konaniach neboli proti nemu podané žiadne odvolania. „Laicky vysvetlené, územie, na ktorom je naplánovaná výstavba Donovalley Resort, je na rovnakej úrovni ako ostatné zastavané územia obce Donovaly,“ poznamenal projektový manažér. Dodal, že záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie uvádza, že odsúhlasený projekt je prijateľný z hľadiska celkových vplyvov. Rovnako nie sú projektom ohrozené vodné zdroje ani geofondové plochy.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Banská Bystrica žiadala vo februári tohto roka zrušiť územný plán obce Donovaly, ktorý počítal s výstavbou haly. Zmena tohto plánu nebola v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Na nesúlady s územným plánom upozorňovali aj obyvatelia obce. 

Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,50 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 22-tisíc ľudí.