Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom

Odklad pre dlžníkov nebude znamenať zápis v registri neplatičov, no niektoré špecifické úvery budú klienti musieť splácať naďalej. „Dlžník sa nedostáva do omeškania s odloženými splátkami a podľa tohto zákona sa odklad nesmie považovať za omeškanie splátky úveru vo vzťahu k úverovému registru. Odklad splácania úveru sa však nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, alebo na kreditnú kartu,“ hovorí Ministerstvo financi (MF SR).

Deväť mesiacov pri úveroch a celkovo šesť mesiacov pri lízingu je maximálny čas, o ktorý si možno splátky odložiť. Klienti si budú dĺžku odkladu budú môcť dohodnúť flexibilne. Rezort financií zdôrazňuje, že toto opatrenie neznamená odpustenie splátok.

Pomoc len pre disciplinovaných dlžníkov

Odklad ale nebude k dispozícii každému. Posunúť splátky budú môcť len tí dlžníci, ktorí v minulosti so splácaním svojich záväzkov nemali problém. „Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa,“ hovorí ministerstvo financií. 

Odklad budú môcť využiť občania, živnostníci ale i niektoré firmy. Toto opatrenie, nie je určené pre najväčších zamestnávateľov v krajine. „O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je, aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ,“ informovalo MF SR.

Na tento mimoriadny odklad splátok vzniká oprávneným žiadateľom zákonný nárok. „Ak žiadosť splní podmienky určené zákonom, je poskytovateľ úveru, teda banka, alebo iná spoločnosť, povinná umožniť odklad splátok a informovať o tom dlžníka,“ hovorí ministerstvo s tým, že v opačnom prípade klient dostane od banky výzvu na doplnenie žiadosti. Vzor žiadosti budú mať banky uverejnený na svojich internetových stránkach. Bude ju možné podať osobne i elektronicky. Využiť bude možné aj telefón, bankové aplikácie, či skenované dokumenty.

Slovenská sporiteľňa (SLSP) odhaduje, že celý proces vybavenia žiadosti by mal trvať maximálne niekoľko dní. Banka zdôrazňuje, že klienti, ktorí si ho vybavia, sa nedostanú do úverového registra. „Banky budú do registra zasielať informáciu, že klient bol riešený v rámci Lex Korona, ale nebude to mať negatívny dopad na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok,“ hovorí SLSP.

Klient by s možnosťou odložiť si splátky mal pracovať opatrne, využiť ju môcť použiť len raz, preto by mal podľa sporiteľne počkať na moment, keď sa jeho finančná situácia mimoriadne zhorší a budú sa mu míňať rezervy.

Poplatky ostávajú

Dlžníci musia počítať s tým, že sa úverovej záťaže nezbavia úplne. Klient nebude musieť počas odkladu splácať anuitnú splátku, nebude tak platiť úrok ani istinu. Ďalšie poplatky spojené s úverom bude musieť platiť aj naďalej. Ide napríklad o poistenie schopnosti splácať úver. Ak dlžník počas obdobia odkladu splátok poistné nezaplatí, o poistnú ochranu príde.

O odklad splátok by podľa Slovenskej sporiteľne mohlo žiadať veľké množstvo ľudí a firiem, presné číslo sa preto odhadnúť nedá. „Podľa našich odhadov, pri optimistickom scenári bude pomoc s úvermi potrebovať viac ako stotisíc rodín a niekoľko tisíc firiem. Ak by kríza trvala dlho, môže to byť aj niekoľkonásobne väčšie číslo,“ povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Ministerstvo financií zároveň avizuje, že sa zvyšuje limit na bezkontaktné platby z 20 eur na 50 eur.