Zákazníkom žilinskej energetickej firmy Twinlogy, vlastnenej spoločnosťou Arca Capital Slovakia v reštrukturalizácii, bude po strate jej spôsobilosti na dodávky energií od 21. januára dodávať plyn štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP). V piatok o tom informoval manažér externej komunikácie SPP-Distribúcia Milan Vanga.

Dodávateľ poslednej inštancie

Zmena dodávateľa na ,,dodávateľa poslednej inštancie" sa v tomto prípade dotkne 477 odberateľov. ,,Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie znamená, že po dobu najviac troch mesiacov, počnúc 21. januárom 2022, bude dodávateľom plynu pre dotknutých odberateľov dodávateľ poslednej inštancie, čo je podľa platnej legislatívy spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel," uviedol Vanga.

Trojmesačná lehota

Lehota troch mesiacov poskytuje týmto odberateľom čas na uzatvorenie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom podľa ich vlastného výberu. Vanga pripomenul, že pokiaľ odberateľ v tejto lehote neuzatvorí zmluvu o dodávke so žiadnym dodávateľom, dodávka plynu do jeho odberného miesta bude ukončená.

Spôsobilosť plniť zmluvu

,,Upozorňujeme, že ak dodávateľ stratí voči svojím zmluvným odberateľom spôsobilosť plniť predmet zmluvy o dodávke plynu, respektíve zmluvy o združenej dodávke plynu, tieto zanikajú dňom straty spôsobilosti dodávateľa dodávať plyn. Dotknutí odberatelia plynu sú povinní uhradiť cenu za dodávku plynu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel ako dodávateľovi poslednej inštancie," dodal Vanga.

Ďalšie dôležité správy

HALLE, GERMANY - MARCH 16:  Workers 100m above the ground finish installing the turbine machinery into a 2.3 MW wind turbine from German wind turbine manufacturer Nordex at a wind farm at Wimmelburg March 16, 2007 near Halle, in eastern Germany. Germany has promoted wind energy aggressively in recent years and German wind turbine companies are experiencing a world-wide boom in demand. The 2.3 MW turbine produces enough electricity to power 1,800 households.  (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
Neprehliadnite

TOP 10 investícií: Veterní investori smerujú do Nových Zámkov a SPP do bioplynu