Hoci samosprávy na Slovensku chceli kvôli súčasnej pandemickej situácii posunúť termín podávania týchto daňových priznaní, napokon zostáva všetko tak ako v minulom roku. Všetky fyzické i právnické osoby majú už len pár dní na to, aby si túto povinnosť splnili cez obecné či mestské úrady, ak napríklad kúpili, predali, darovali či dostali byt či dom. Musia to stihnúť do 1. februára tohto roka.

Daňové priznanie do konca januára

V prípade dani z nehnuteľností  je potrebné rozlíšiť tri druhy daní – daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Dôležité je, že daň z nehnuteľností sa platí za aktuálny kalendárny rok. „To znamená, že daň z nehnuteľností zaplatená v roku 2021 sa vzťahuje na tento kalendárny rok,“ vysvetľuje Richard Panek, partner oddelenia daňového poradenstva EY a certifikovaný daňový poradca. Dobrou správou je, že zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebol vlani novelizovaný, a preto nedochádza k zásadným zmenám existujúcej úpravy.

Povinnosť podať priznanie sa týka tých, ktorí v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením alebo iným spôsobom. Prípadne, ak nadobudli či mali  vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. „V prípade, ak by nebolo možné určiť, kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom pozemku alebo stavby, tak povinnosť platiť daň má ten, kto skutočne túto nehnuteľnosť užíva, teda užívateľ nehnuteľnosti,” vysvetľuje R. Panek.

Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak došlo v minulom roku v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. „Napríklad, ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby," hovorí pre TREND vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Odporúča sa e-podanie, prípadne poštou

Združenie miest a obcí (ZMOS) odporúča, aby ľudia pri podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti a k ostatným miestnym daniam využívali elektronické podanie, čo by mal byť ideálne najfrekventovanejší spôsob komunikácie. Tento spôsob používa približne 2100 obcí na Slovensku cez Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Elektronické podanie je však možné iba tam, kde majú túto elektronickú službu zriadenú.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa