Ďalšia rana istoty

Pracujúcich, ktorých nechráni Zákonník práce, možno rozdeliť na dve skupiny. Prvou sú tí, čo sa pre iný než zamestnanecký pomer rozhodli dobrovoľne. A vedome prijímajú slabšiu sociálnu ochranu výmenou za vyšší súčasný čistý príjem. Druhou skupinou sú tí, ktorí sú mimo systému z nutnosti. Buď na nátlak zamestnávateľa, alebo pre tlak okolností. Pre tých je často jedinou možnosťou ako prácu získať alebo si ju udržať akceptovanie dohody mimo Zákonníka práce. A na Slovensku je veľa regiónov, kde ľudia sociálnu ochranu aj za neveľkú výplatu radšej oželejú.

Predpokladajme, že úprimnou predstavou vlády bolo, že sprísnením regulácie trhu práce týmto nízkopríjmovým kategóriám zabezpečí väčšiu sociálnu istotu. Hoci táto cieľová skupina vládny marketing zrejme ocení, smutná pravda je, že po schválení prísnejšieho Zákonníka práce sa ich sociálna situácia zhorší – oficiálna nezamestnanosť stúpne a porastie počet pracujúcich v tieňovej ekonomike. A s tým aj tlak na hľadanie alternatívnych spôsobov zamestnávania, veď štátne kontroly sú nielen zriedkavé či neúčinné, ale nezriedka i úplatné.

Keby k práve schváleným zmenám v Zákonníku práce došlo pred piatimi rokmi, v rýchlo rastúcom prostredí by sa s nimi podniky dokázali vyrovnať. Teraz sa však eurozóna potápa do recesie, do mínusu sa dostávajú mnohé odvetvia aj na Slovensku. A v kombinácii s ostatnými vládnymi opatreniami, najmä so zvýšením daní a odvodov, sa rodí dokonalá búrka. Tá podnikateľom, najmä tým menším a v ekonomicky najslabších regiónoch krajiny, nesmierne skomplikuje život.

Tvorcovia Zákonníka práce majú pred očami manufaktúrneho robotníka, zastaraný objekt regulácie, ktorý sa z modernej ekonomiky postupne vytráca a nahrádzajú ho pracujúci na trhu služieb. Tí sa oveľa ľahšie dokážu vyhnúť definícii závislej práce, a teda aj povinnému zamestnaneckému vzťahu. Veľkí zamestnávatelia na novú reguláciu nájdu riešenie. Vedia postrašiť aj hromadným prepúšťaním. No malí podnikatelia budú musieť kľučkovať pred zákonmi a namiesto do rozvoja biznisu investovať do právneho a mzdového poradenstva. Nie preto, aby niekoho okabátili, ale aby vôbec prežili.

Vláda má pred sebou tri roky hľadania výhovoriek, prečo nezamestnanosť neklesá a firmy utekajú za hranice. A pred voľbami určite prisľúbi, že problémy vyrieši a vytvorí nové pracovné miesta. Bárs aj vo verejnej správe, podľa gréckeho vzoru. A ľudia, ktorí o istoty prišli, jej svoj hlas možno aj odovzdajú. Z politického hľadiska jasný úspech. Ale zaplatený nižšími príjmami hlavne tých ľudí, ktorých chcel Smer inovovaným Zákonníkom práce ochrániť.

Komentár vyšiel v aktuálnom vydaní TRENDU 43/2012.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.