„Výroba, dovoz, skladovanie, predaj a používanie plastových tašiek a ďalších plastových obalov je zakázané,“ cituje AFP z dekrétu. Dokument poskytuje výnimky pre biologicky rozložiteľné plasty a obaly, ktoré sa používajú v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle. Štát bude firmám udeľovať osobitné povolenia.

Znečistenie spôsobené plastmi kontaminuje pôdu a narušuje život v oceánoch. Pri spaľovaní plastov sa uvoľňujú toxické látky. Agentúra Reuters predtým napísala, že v prepočte na jedného obyvateľa sú najväčšími producentmi odpadov z plastových obalov USA, nasleduje Japonsko a EÚ.

Používanie plastových tašiek v Afrike zakázali tiež Maroko, Rwanda a Keňa.