Návrh rodičovského dôchodku, ktorý je súčasťou reformy 1. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný. Tvrdí to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

V návrhu novely zákona o sociálnom poistení Krajniak navrhuje zaviesť nový typ dôchodku, ktorý sa odvíja od detí dôchodcu, ktoré pracujú na Slovensku. Rodičia by mohli dostávať určitú časť odvodov svojich detí k svojmu dôchodku.

„Z pohľadu daňovo-odvodového systému však ide o nekoncepčné riešenie s potenciálnymi diskriminačnými vplyvmi na viaceré skupiny daňovníkov,“ skonštatovali daňoví poradcovia.

Vyradenie bezdetných seniorov

V Krajniakovom návrhu sa píše konkrétne o piatich percentách zaplatených odvodov, ktoré sa rozdelia medzi matku a otca (2,5 percenta pre každého). Počítalo by sa to zo mzdy dieťaťa pracujúceho na Slovensku spred dvoch rokov.

„Konkrétne by to znamenalo v prípade dôchodcu s jedným pracujúcim dieťaťom pri použití priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 2. kvartáli 2021 (1202 eur) zvýšenie penzie o 30,05 eura mesačne,“ ilustrovala Dagmar Bednáriková zo SKDP.

V prípade vysokopríjmových potomkov by zvýhodnenie mohlo byť až vo výške okolo 75 a viac eur. Pri použití minimálnej mzdy by sa penzia zvýšila o 15,58 eura.

Diskrimináciu vidia daňoví poradcovia v prvom rade z pohľadu absolútnej sumy zvýhodnenia rodičovského dôchodku, každý potomok by totiž odvádzal rôznu výšku poistného, pričom nerovnosť vzniká aj vo väzbe na počet detí.

„Potenciálnym problémom je aj vyradenie bezdetných seniorov, ako aj exklúzia seniorov s deťmi zdravotne hendikepovanými s nemožnosťou pracovať a podobne,“ dodala SKDP.

Možná záťaž štátneho rozpočtu

Keďže riešeniu podľa daňových poradcov chýba koncepčnosť, nie je jasné, či to bude platiť dlhodobo, čo zase vyvoláva pochybnosti o možnostiach návrhu zásadnejšie ovplyvniť demografický vývoj na Slovensku.

„Z makroekonomického aspektu identifikujeme možnú finančnú záťaž štátneho rozpočtu a zvýšenie deficitu o desiatky až stovky miliónov eur. Prípadným dosahom novely by mohlo nastať aj zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia v budúcnosti,“ upozornila tiež SKDP.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Nízke penzie živnostníkom tŕň z päty nevytrhnú. Krajniakova reforma skrýva diabolské detaily