Na Slovensku máme vyše tri milióny registrovaných motorových vozidiel a takmer každé z nich za dobu svojej životnosti spotrebuje dve i tri sady zimných a letných pneumatík. Každoročne množstvo vodičov zvažuje, čo s tými, ktoré už dožili. Nie, vyhodiť ich na skládku komunálneho odpadu, či do najbližšieho jarku schovaného za stromami nie je dobrý nápad. Nielenže špatia životné prostredie, ale sú i veľkou záťažou pre prírodu.

Stále je potrebná osveta

Tí kreatívnejší z nepotrebných gúm vyrábajú hojdačky, či preliezačky pre deti, záhradkári ich využívajú ako kvetináče, chatári ako súčasť jednoduchého nábytku, alebo vonkajšie schodisko. Najlepšie je ale  nechať ich finálne spracovať. Už tri roky totiž platí zákon, ktorý predajcom a pneuservisom nariaďuje pneumatiky bezplatne prevziať od konečných užívateľov. Ak vás pneuservis alebo predajca odmietne, prípadne za zber vyžaduje poplatok, hrozí mu mastná pokuta. Až do výšky osemdesiattisíc eur.

Aby bolo všetko ešte jednoduchšie, vznikli u nás takzvané organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sa o celý proces starajú. Pneumatiky odvezú zo zberných miest (pneuservisov, predajcov) a zabezpečia ich recykláciu, Lídrom medzi nimi je nezisková organizácia ELTMA, združujúca najväčších výrobcov a dovozcov pneumatík na Slovensku, ktorá sa navyše stará o masívnu osvetu. Informovanosť na tomto poli je totiž stále nízka a mnohí vodiči netušia, na čo majú právo. Nevedia ani to, že spätný zber si dávno zaplatili už pri nákupe nových gúm...

pr_eltma_02m
pr_eltma_02m

Aby zo Slovenska nebola skládka

ELTMA okrem toho, že zabezpečuje odvoz a spracovanie pneumatík, kontroluje aj takzvaný materiálový tok. Teda cestu každej pneumatiky od uvedenia na trh, až po spracovanie. "Monitoring materiálového toku je zásadný nielen pre evidenciu zo strany štátu, ale aj kontrolnú činnosť. Vďaka nej možno odhaľovať nekalé praktiky neférových hráčov," vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. "Je tu reálne riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík zo zahraničia. Treba mu  zabrániť, aby sa zo Slovenska nestal jeden veľký smetný kôš. Okrem toho vieme z monitoringu dešifrovať reálnu situáciu na trhu a stanoviť limity na zber a spracovanie pneumatík."

pr_eltma_03
pr_eltma_03

Pomáhajú aj samosprávy

Ako Radim Filák pokračuje, OZV ELTMA buduje zbernú sieť čo najbližšie a najhustejšie ku konečným spotrebiteľom. Nezvážajú pneumatiky iba z miest, ktoré sú logisticky a ekonomicky výhodné, ale tiež z odľahlých lokalít a aj tých najmenších obcí. "Sme presvedčení, že takýto štandard by mal byť samozrejmosťou pre všetkých hráčov na trhu," zdôrazňuje. "Tak by nedochádzalo k problémom a pravdepodobne by už nikdy nebolo potrebné riešiť otázku čiernych skládok."

Veľkú úlohu v celom procese môžu zohrať, a často aj zohrávajú, miestne samosprávy. Hlavne tým, že občanov informujú, kam s opotrebovanými pneumatikami. Môžu však aj sami tento nekomunálny odpad zbierať. A to na základe definovania miesta vo VZN a zaistenia zmluvy s výrobcom, či OZV. Po naplnení kapacít potom zmluvný partner zabezpečí prevoz do spracovateľského závodu. Tento spôsob je vhodný hlavne tam, kde je dostupnosť k pneuservisom problematickejšia.

"ELTMA je súčasťou ELT fóra pri organizácii EU - platformy, ktorá združuje OZV v rôznych štátoch Európy," dodáva Radim Filák. "Vďaka tomu získavame najnovšie informácie na úrovni EÚ, vymieňame si skúsenosti, zjednocujeme dáta. Vyvarujeme sa tak začiatočníckym chybám, spoznáme riziká trhu. Permanentne sa naše znalosti snažíme preniesť do legislatívy, pomáhať ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Česko a Slovensko patria k posledným krajinám, kde takýto systém vznikol. Máme čo doháňať."

Bola by škoda nevyužiť potenciál

Je až prekvapivé, koľko možností využitia má opotrebovaná, na pohľad nepotrebná pneumatika. Hlavne keď sa jej chytia odborníci. Po tom, ako ju v spracovateľskom závode rozomelú, vyčlenia z nej kov a textil, je možné spracovať takmer každú súčasť. Textil smeruje do stavebníctva ako izolačný materiál, drôtiky z oceľových kordov sa v oceliarňach roztavia a opäť spracujú. Využitie samotného gumového granulátu je už dnes rozsiahle a odborníci stále hľadajú nové možnosti. V súčasnosti sa z neho vyrábajú koberčeky do áut, tvorí povrchový materiál v priemyslových halách. Nájdeme ho tiež na murive podzemných parkovísk, betónových pásoch medzi jazdnými pruhmi, na obrubníkoch, v retardéroch. Je vhodný na výrobu odhlučňovacích pásov pre vlaky, električky aj ako prísada do bezhlukového asfaltu. A aby toho nebolo málo, odpadová pneumatika je i efektívnym zdrojom energie, čiže je aj energetický spracovateľná, samozrejme, nie v domácnostiach. 

www.eltma.sk  a  www.kamspneumatikou.sk

pr_eltma_04
pr_eltma_04