Na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila vláda nariadenie, ktoré obnovuje režim udeľovania národných víz pre štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín. Cieľom je možnosť zamestnať u nás vodičov autobusovej a kamiónovej dopravy. Pre rok 2023 je určených najviac 150 národných víz v profesii vodič autobusu a najviac 5-tisíc pre vodičov kamiónu. Ministerstvo práce aj týmto krokom a v spolupráci s ďalšími rezortmi flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce.

Dlhodobý nedostatok pracovnej sily

Vodič autobusu a vodič ťažkého nákladného vozidla vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave. Na Slovensku ide o profesie s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Tieto povolania sú však nevyhnutnou súčasťou pre plynulý chod domácich a zahraničných dodávateľsko-odberateľských vzťahov a kritickú infraštruktúru.

Vzhľadom na nedostatočný záujem domáceho obyvateľstva o zamestnanie v segmente dopravy, ministerstvo práce vytvorilo právny rámec, ktorý umožňuje jednoduchšie udeľovanie národných víz pre cudzincov z vybraných tretích krajín.

Národné vízum na účel zamestnania

Slovenská republika udelí v roku 2023 cudzincom najviac 150 národných víz v povolaní vodič autobusu a najviac 5 000 národných víz pre vodičov kamiónu. Tieto kvóty vychádzajú z porovnania vývoja voľných pracovných miest a počtu záujemcov o tieto povolania. Nariadenie tak umožňuje naplnenie polovice voľných pracovných miest v povolaní vodič kamiónovej dopravy a takmer tretiny na pozícii vodič autobusu.

Vďaka nariadeniu vlády môžu získať národné vízum na účel zamestnania občania Bieloruska, Srbska, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménska, Moldavska, Ukrajiny, Kirgizska, Kazachstanu, Turkménska, Tadžikistanu, Uzbekistanua Azerbajdžanu.

Pilotný režim udeľovania národných víz pre vodičov autobusov a kamiónov z tretích krajín zaviedla Vláda SR v apríli minulého roku. Nariadenie vtedy stanovilo kvóty národných víz v povolaní vodič autobusu v počte 150 a v povolaní vodič kamiónovej dopravy v počte 1 770.

V roku 2022 Slovenská republika udelila spolu 1 155 národných víz pre záujemcov o tieto profesie. K žiadateľom z pôvodne vybraných 9 krajín sa po novom môžu o národné víza hlásiť aj záujemcovia z krajín Strednej Ázie a tiež Azerbajdžanu.

Ďalšie dôležité správy

(ilustračné foto)
Neprehliadnite

Slovenský cestovný pas je piatym najsilnejším na svete, ukazuje index Arton Capital