Rada predsedov OZ Kovo mala podľa Z. Smolinského v utorok na mimoriadnom zasadnutí rozhodnúť o likvidácii proti vôli samotných členov a vedenia odborov. Dôvodom bolo porušenie stanov a nerešpektovanie uznesení rady, podľa ktorého malo vedenie odborov vo VW vylúčiť jedného člena v rozpore so stanovami.

„S rozhodnutím OZ Kovo nesúhlasíme. Podľa nás porušuje stanovy. Obrátili sme sa preto aj na súd, kde sme podali žalobu proti tomuto kroku. Predbežným opatrením žiadame zastaviť proces likvidácie,“ hovorí Z. Smolinský. Likvidácia navyše podľa jeho slov znamená, že zamestnancov Volkswagenu bude pri rokovaní s automobilkou odteraz zastupovať už len vedenie OZ Kovo. 

Problém aj pre automobilku

Konflikt komplikuje život aj samotnej automobilke. Tá sa totiž dostala do situácie, keď prakticky nemá v závode funkčné odbory. To komplikuje viaceré procesy, pri ktorých je potrebná spolupráca s ich predstaviteľmi. Napríklad rokovanie o novej kolektívnej zmluve by tak mala na seba prevziať centrála OZ Kovo.

„Aktuálna situácia v odborovej organizácii pri Volkswagen Slovakia je vnútroodborovou záležitosťou, o ktorej bol Volkswagen Slovakia informovaný dnes (v utorok, pozn. red.). S odborovou organizáciou a jej zástupcami sme vždy pravidelne a aktívne komunikovali a spoločne sme hľadali možnosti, ako byť pre zamestnancov stabilným a atraktívnym zamestnávateľom. Uvítame, ak spolupráca so zástupcami odborovej organizácie bude aj naďalej prebiehať korektne,“ uvádza v stanovisku hovorkyňa Lucia Kovarovič Makayová.

Kritické voľby

Korene súčasného problému treba hľadať v májových voľbách predsedu odborov vo Volkswagene. Proti dlhoročnému šéfovi Z. Smolinskému sa postavil kandidát Koloman Kraslan, ktorého mal podporovať práve E. Machyna. K tomu sa počas kampane objavil list, v ktorom sa mal jeden z členov odborov vo VW sťažovať na tunelovanie a nehospodárne zaobchádzanie s prostriedkami. 

Vedenie OZ Kovo poslalo do odborov vo VW vlastnú kontrolu, ktorá však žiadne pochybenia nenašla. Samotní odborári z automobilky si nechali urobiť vlastný audit, ktorý našiel len dve menšie pochybenia.

Odborárske voľby nakoniec s výrazným náskokom vyhral Z. Smolinský. Následne však z odborov vo VW vylúčil svojho protikandidáta a človeka podporovaného E. Machynom.

„Požiadali nás o to samotní členovia, ktorí spadali pod jeho úsek a neboli spokojní s jeho prácou. Nedôveru mu vyjadril aj celý výbor našej organizácie,“ tvrdí Z. Smolinský. Podľa neho postupovali podľa vtedy platných pravidiel. Vedenie OZ Kovo však postup vedenia odborov vo Volkswagene kritizovalo a označilo ho za porušenie stanov.

O čo ide v boji o ovládnutie odborov vo Volkswagene

Šéf odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský Zdroj: VW

Z. Smolinský ešte v júli tohto roku poslal list zamestnancom VW, kde obviňuje E. Machynu zo snahy dostať sa k majetku odborov v automobilke.

Podľa listu malo vedenie OZ Kovo navrhnúť také zmeny stanov, podľa ktorých by o zrušení členstva akéhokoľvek člena odborov nerozhodovala jeho vlastná odborová organizácia, ale širšia skupina vedenia odborov. Práve túto zmenu mal pritom E. Machyna využiť aj v aktuálnom spore.

TREND sa k téme problémov v OZ Kovo snažil už dlhšie osloviť aj E. Machynu, no na opakovanú žiadosť o osobné stretnutie nereagoval. Aktuálne nedvíha telefón.

Najväčšie a najsilnejšie

Odbory vo Volkswagene sú pritom najväčšie na Slovensku. Z celkového počtu viac ako 11-tisíc zamestnancov automobilky je odborovo organizovaných až 78 percent.

To so sebou prináša aj nemalé financie na členských príspevkoch. Z nich do centrály OZ Kovo putuje ročne 270-tisíc eur. Okrem toho si VW odbory založili aj vlastnú firmu, ktorá vlastní chatu.

Súčasný konflikt tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k založeniu nových nezávislých odborov vo Volkswagene, ktoré už budú mimo štruktúr OZ Kovo. Obdobne je to aj v českej automobilke Škoda Auto, kde sú tamojšie odbory nezávislé od odborovej centrály a so svojím majetkom hospodária podľa vlastného rozhodnutia.

Boj o majetok

Teraz sa hrá o to, kto získa majetok súčasných odborov vo VW. Keďže ich právna subjektivita je odvodená od subjektivity OZ Kovo, pripadnúť by mala centrále. Aj preto sa Z. Smolinský snaží zvrátiť rozhodnutie na súde.

Napriek tomu je už šanca na zmierenie v najväčšej odborovej organizácie mizivá. Osamostatnenie sa odborov vo VW bude v každom prípade znamenať stratu značných príjmov OZ Kovo a k tomu vznik silného konkurenta pre E. Machynu v podobe Z. Smolinského.

Ten by navyše k novým odborom mohol lákať aj zamestnancov u dodávateľov Volkswagenu a celkovo v automotive.