Epidemiologická situácia

Je epidemiologická situácia podľa vás situácia tak kritická, ako sa prezentuje?

Situácia na Slovensku je momentálne nie celkom prehľadná z dôvodu nejasného a v niektorých prípadoch zjavného nedodržiavania epidemiologických opatrení. V niektorých okresoch máme však situáciu hodnotenú ako kritickú.

V ktorých napríklad? A ako sa to prejavuje?

Napríklad v okrese Trenčín je tento týždeň situácia najhoršia z pohľadu počtu nových infekcií na SARS-CoV-2 vďaka komunitnému šíreniu, aj vďaka šíreniu v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ambulantných a terénnych sociálnych službách ale aj v niektorých firmách. To má priamy dôsledok na medicínske aspekty v podobe infikovaného personálu, zvyšujúcej sa obložnosti lôžok na covidových oddeleniach a jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Vo viacerých nemocniciach je situácia kritická, viac než 20 percent pacientov prijatých do nemocníc v tomto týždni s diagnózou Covid-19 naň žiaľ aj zomreli. Kvôli nedostatku ľudských zdrojov v nemocniciach, zvyšujúcemu sa až neudržateľnému počtu prijímaných pacientov s diagnózou Covid-19 a stále stúpajúcemu počtu novoinfikovaných osôb pri zvyšujúcom reprodukčnom čísle hrozí, že v najbližších dňoch dôjde ku kolapsu zdravotného systému v týchto nemocniciach, čo môže mať dopad na celoštátne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Čo stojí za komunitným šírením?

Napríklad skutočnosť, že pri narastajúcom komunitnom šírení narastá aj počet osôb bez klinických príznakov. Táto skupina predstavuje najväčšie riziko preto, lebo na začiatku infekcie vzniká tzv. „okno“, kedy nie je možné vírus pri vyšetrení antigénovými testami zachytiť. Ak takto infikované osoby prídu do nemocnice na hospitalizáciu s nejakou inou diagnózou, nie covidom, nie sú pri príjme zachytení a sú prameňom nákazy pre ďalších pacientov i personál.

V posledných dňoch sa tiež ukázala nie správne nasmerovaná „kreativita“ niektorých osôb pri organizovaní tzv. vianočných trhov s tradičnými sezónnymi dobrotami a výročnými stretnutiami na privátoch a chatách, kde sa konzumuje alkohol, jedlo a prebieha zábava bez dodržiavania základných opatrení na zabránenie prenosu z človeka na človeka.

Rastie koeficient šírenia vírusu?

Reprodukčné číslo sa nám v priebehu týždňa zvýšilo z 1,1 na až 1,35, čo považujeme za dramatický vzostup, ktorý vyžaduje okamžité zasiahnutie prísnymi opatreniami proti jeho ďalšiemu zvyšovaniu. Plné dopravné prostriedky, taxíky bez dezinfekcie, či postupná migrácia na vianočné sviatky nám situáciu robí značne nepredvídateľnou a k rastu koeficientu šírenia v nasledovných dňoch sa z tohto dôvodu nie je možné plne vyjadriť okrem zjavného predpokladu očakávania jeho rastu pri súčasných trendoch.

Je aj napriek prijatým epidemiologickým opatreniam možnosť, že počas Vianoc počet nakazených opäť prudko vzrastie?

Táto pravdepodobnosť je veľmi vysoká. Ak k tomu pripočítame fakt, že sa blížia sviatky, ktoré zvlášť v niektorých regiónoch majú silný tradičný až rituálny kontext, je možné očakávať pri neodpustení si napr. koledovania, rodinných návštev, osláv Silvestra, či Nového roka, štedrej večere v širokom rodinnom kruhu bez predchádzajúceho testovania účastníkov, môžeme počítať so zhoršením situácie práve vďaka komunitnému šíreniu.

Protiepidemické opatrenia

Je podľa Vás odôvodnené rozmýšľať nad lockdownom alebo skôr sprísnením epidemiologických opatrení?

Prístup so stlmením krajiny - tak som si preložil lockdown do svojho slovníka, nakoľko môže mať viacero podôb a rôznu intenzitu - sa dá uplatniť aj v kombinácii s protiepidemickými opatreniami, ktoré sme ako konzílium odborníkov navrhli už pred tromi týždňami k nadchádzajúcim sviatkom.

Z vyššie uvedených dôvodov zodpovedných za hraničnú situáciu v zdravotníckych zariadeniach a v niektorých okresoch je iste vhodné zvážiť čím skôr celoštátne stlmenie krajiny počas vianočných a novoročných sviatkov tak, aby sa minimalizovala mobilita obyvateľstva na nevyhnutnú.

Ako to dosiahnuť?

Ľudia potrebujú byť spolu s najbližšími. Mali by sme obmedziť rituály a tradície tento rok na minimum. Takýmto prístupom by sme s využitím kultúrneho kontextu vianočných sviatkov stlmili krajinu hoc aj formou prísnejšieho lockdownu, ktorý by bol nie len účinný, ale mal by minimálne citeľný dopad na ľudí.

Ste za to, aby boli v súčasnej dobe otvorené kostoly, divadlá a kiná?

Už od septembra sme pracovali na semaforoch pre jednotlivé skupiny hromadných podujatí. Vychádzali sme z faktu, že aktivity, ktoré sa aj z vedeckých štúdií, praxe iných krajín a analýzy epidemiologických registrov javia ako bezpečné by mohli ostať „otvorené“ nakoľko sa súčasnými opatreniami minimalizuje šanca na prenos ochorenia.

Je potrebné ich samozrejme sledovať a aj kontrolovať dodržiavanie opatrení, nastavovať opatrenia v súvislosti s „farbou“ okresu v ktorom sa nachádzajú. Ak sa toto dodržiava so súčasnými poznatkami nevidím zvýšené riziko pre šírenie SARS-CoV-2 počas priebehu definovaných aktivít v kostoloch, kinách a divadlách. Napríklad cirkevné spoločenstvá v tomto čase môžu efektívne ísť príkladom veriacim a podporiť dodržiavanie opatrení na zníženie prenosu aj v denných aktivitách ich prirodzeného prostredia.

A čo školy?

Kontext škôl je trochu odlišný v tom, že počas vyučovania sa deti stretávajú a školy nedokážu striktne zabezpečiť nestretávanie sa žiakov, kde je vyššia miera rizika prenosu. Na druhej strane toto riziko je akoby znížené vedeckým poznaním, že prenos z infikovaného dieťaťa na dospelého alebo inú osobu je oveľa nižší než je prenos medzi dospelými.

Podľa prvého systematického prehľadu vedeckých publikácií, ktorý bol pred začiatkom tohto týždňa zverejnený, bolo dokázané, že iba u 3,8 percenta rodín, kde bolo primárne infikované dieťa, došlo k prenosu aj na iných členov rodiny. Z tohto dôvodu, ale aj z poznania iných štúdií vnímam ako vhodné otvorenie škôl bez potreby pravidelného testovania, pri striktnom dodržiavaní semaforu pre školy, ktorý obsahuje aj intervenčné testovanie v prípade podozrenia na šírenie infekcie v detskom kolektíve.

10 odporúčaní v súvislosti s Adventom a vianočnými sviatkami
 1. Rozhodnime sa včas, ako a s kým chceme prežiť Vianoce, a obmedzme počet osôb na čo najnižší. 
 2. Darčeky si zabezpečme cez internet alebo skúsme vyrobiť ručné výrobky, ktoré vždy potešia a možno aj na finančné výdavky v súvislosti s pandémiou nám takýto prístup pomôže zracionalizovať výdavky ale potešiť iných našou kreatívnou tvorbou.
 3. Ak sa rozhodneme za rodinou cestovať verejnou dopravou, cestujme skôr, nie až tesne pred sviatkami, keď sú vlaky a autobusy plné. Majme na zreteli, že najbezpečnejšou dopravou zostáva osobná automobilová doprava. V iných dopravných prostriedkoch, vrátane taxíkov je potrebné svedomito a často dodržiavať dezinfekčné opatrenia, okrem iných platných opatrení. 
 4. Ak plánujeme v jednej domácnosti stretnutie viacerých generácií (deti, rodičia, starí rodičia, prípadne vnuci), ktorí spolu denne nežijeme, vytvorme si tzv. bublinu, v ktorej sa na Vianoce stretneme len nenakazené osoby. Odporúčame všetkým osobám s príznakmi respiračného alebo vírusového ochorenia, aby boli zodpovední voči svojim príbuzným a nenavštívili ich ak majú podozrenie alebo potvrdenie vírusového ochorenia.
 5. Ak je možné, tak sa pred stretnutím s členmi rodiny s ktorými nežijeme v jednej domácnosti otestujme (pri použití antigénových testov je ideálne otestovať sa 2x po sebe v odstupe 3-4 dní z dôvodu tzv. slepého okna kedy infekciu test nemusí zachytiť).
 6. Dajme si záväzok, že ak nemáme v rodine iného odkázaného člena rodiny, ktorého z dôvodu poskytnutia mu pomoci musíme navštíviť a nemôže stráviť sviatky s nami, nebudeme sa stretávať s inými ľuďmi a aj návštevu bohoslužieb obmedzíme na nevyhnutnú dobu po ktorej sa vrátime domov.
 7. Ak sa aj ako bezpríznakové osoby stretneme v jednej domácnosti na viac dní uvedomme si, že aj pri cestovaní sa môžeme nakaziť a preto je potrebné, aby sme pri spoločnom stolovaní dodržiavali tiež vzdialenosti medzi sebou (ideálne 2 metre) a okrem času spoločného konzumovania pokrmov aj v domácnosti poctivo nosili tvárové rúška/ masky alebo štíty.
 8. Zrieknime sa tento rok aj spievania vianočných kolied v rámci tradičného navštevovania rodín a susedov.
 9. Ak si chceme predsa len zaspievať, preferujme spev na voľnom priestranstve pred domom so zachovaním odstupov a nosením masiek/ rúšok.
 10. Návšteva starých rodičov, odkázaných ľudí na pomoc iných fyzických osôb, či ľudí na okraji spoločnosti nech je bezpečná – prísne dodržiavajme odstupy, darčeky pripravme a zabaľme dopredu a dbajme nato, že spev a rozprávanie bez rúška/ štítu môžu byť pre nich osudnými.
 

Ste za regionalizáciu epidemiologických opatrení?

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

 • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
 • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
 • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa