Telekomunikačný úrad (TÚ) SR zvoľňuje podmienky pre fungovanie nových mobilných sietí 4. generácie (4G). Inými slovami, cesta pre príchod štvrtého mobilného operátora na Slovensko sa komplikuje. Vyplýva to z vyhodnotenia konzultácie k pripravovanej elektronickej aukcii na frekvencie, na ktorých budú operátori 4G siete prevádzkovať.

Z desiatich rokov na polovicu

Regulátor zmenil podmienky fungovania národného roamingu. Ten prípadnému novému operátorovi, ktorý uspeje v 4G aukcii, umožní využívať staršie (2G) mobilné siete zavedených konkurentov, aby dosiahol primerané pokrytie obyvateľstva. Národný roaming v minulosti využívala aj Telefónica (O2) – od Slovak Telekomu –, kým si postavila vlastnú sieť.

TÚ SR skrátil dobu trvania národného roamingu z pôvodných desiatich rokov na polovicu – presnejšie, do 31. decembra 2018. Zdôvodnil to tým, že do tohto termínu sa od víťazov aukcie aj tak očakáva pokrytie 50 percent populácie Slovenska. A tak dlhší národný roaming podľa neho nemá význam.

Skrátenie národného roamingu požadovali zavedené telekomy. Napríklad Orange na tri roky. Podložil to prehľadom tejto povinnosti v Európskej únii. Vo väčšine krajín – vo Francúzsku, Veľkej Británii či Nemecku – podľa neho nie je zavedená vôbec, v Rumunsku je na tri roky, v Portugalsku na päť rokov a len v Česku sa uvažuje o desaťročnej lehote.

Cesta pre štvrtého operátora sa komplikuje

Zdroj: TREND/Jozef Andacký

Regulátor nevypočul proaktívnu žiadosť spoločnosti PPF Mobile Services z Česka, aby ignoroval požiadavky Orangeu a spol. o skrátenie 10-ročnej lehoty, ktorú označila za „primeranú“. PPF Mobile Services, patriaca do ríše najbohatšieho Čecha Petra Kellnera, sama seba označuje ako záujemcu o vstup na slovenský mobilný trh.

Stále, ale iba nepovinne

Ďalšou zmenou je, že z pôvodných návrhov, ktoré regulátor prezentoval v júnovom konzultačnom dokumente, úplne vypadol záväzok veľkoobchodnej ponuky. Na jej základe by operátori, ktorí v aukcii získajú frekvencie, museli záujemcom – konkurenčným telekomom – umožniť využívať ich 4G sieť.

Tento model smeroval k podpore virtuálnych mobilných operátorov, ktorí služby poskytujú cez infraštruktúru hosťujúceho telekomunikačného podniku (lebo vlastnú neprevádzkujú). Eventuálni záujemcovia budú môcť s prevádzkovateľmi sietí o veľkoobchodnej ponuke rokovať, avšak čisto na obchodnej báze a bez regulačných pravidiel.

TÚ SR uviedol, že od záväzku veľkoobchodnej ponuky upustil „na základe komplexného vyhodnotenia pripomienok“ operátorov v konzultácii.

V reále proti tomuto inštitútu protestovala, opäť, najmä trojica zavedených hráčov. Napríklad Slovak Telekom tvrdí, že záväzok veľkoobchodnej ponuky nie je podložený okolnosťami na konkurenčnom trhu, že nemá oporu v regulačnom rámci EÚ, a že sa neosvedčil v regulačnej praxi v krajinách únie.

Naopak, prevádzkovateľ siete televíznych DVB-T vysielačov Towercom - povinnú veľkoobchodnú ponuku kvitoval. Dokonca ju navrhoval rozšíriť na všetky služby operátora, nielen v 4G sieti. Aj Towercom sám seba označil ako vážneho záujemcu o vstup na trh mobilných služieb.

Naplniť výnosové očakávania 

Snahu TÚ SR prilákať na Slovensko štvrtého mobilnéhooperátora v minulosti evokovala ním prezentovaná – predbežná – predstava, že uskutoční dve aukcie. Do jednej z nich by sa mohli zapojiť len záujemcovia, ktorí ešte žiadne mobilné frekvencie na Slovensku nevlastnia. Inými slovami, prebehla by bez účasti Orangeu, Telekomu a O2.

V konzultačnom dokumente sa už dvojaukcia nespomína. A regulátor sa k nej ani nechce vrátiť, hoci mu to PPF znova navrhovala.

Zdôvodnil to tým, že „alternatíva dvoch výberových konaní je časovo náročnejšia“. A tak by nemusel stihnúť licencie udeliť do konca tohto roku, čo je jeho záväzok voči Európskej komisii. Len na okraj, o tendri na 4G sa začalo hovoriť už pred dvoma-troma rokmi.

PPF do konzultácie poslala aj ďalší návrh, ktorý mohol pomôcť rozbehu nového operátora: aby existujúci hráči umožnili nováčikovi umiestňovať si svoje technologické sieťové zariadenia v ich priestoroch (volá sa to kolokácia). TÚ SR odpovedal, že na to nevidí dôvod, lebo dostatočnou podporou podľa neho je národný roaming.

Viacerí operátori tiež kritizovali vyvolávaciu cenu za frekvenčné bloky. „Nie je nijak stimulatívna pre príchod nového hráča na trh,“ uvádza Towercom. „Je neprimeraná a vytvára prekážku pre vstup ďalšieho operátora,“ dodáva ďalší menší telekom, Swan.

Aj tieto pripomienky TÚ SR zmietol zo stola. Podľa neho nastavené vyvolávacie ceny zodpovedajú úrovniam v EÚ. Dodáva, že ich primárnym účelom nie je stimulovať príchod štvrtého operátora, ale zabrániť špekulantom neefektívnemu hromadeniu frekvencií.

A tiež, nezabúda dodať regulátor, zaistiť adekvátne výnosy z aukcie. Z matematického súčtu vyvolávacích cien vyplýva, že TÚ SR z predaja 4G frekvencií očakáva aspoň 142 miliónov eur.