Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok schválili návrh zlúčenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) s jej dcérskou firmou Infra Services (INS). Z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti ďalšieho poskytovania služieb je to podľa analýzy vodární najlepším riešením. Návrhom sa budú ešte zaoberať orgány BVS.

BVS analyzovala situáciu v INS, vyplýva z toho, že dcérska firma je od BVS existenčne závislá. INS v súčasnej kondícii pokrýva asi 60 percent potrieb BVS z pohľadu plánovaných výkonov. "Tieto výkony nie sú vždy dodávané v požadovanej kvalite a hlavne v primeranom čase," uviedla BVS s tým, že na ďalšie zvýšenie výkonov pre potreby vodární sú nevyhnutné dodatočné investície v sume asi štyri milióny eur.

Vodárne preto navrhujú, aby sa INS zlúčila s BVS. Konečný efekt po zlúčení má predstavovať tri milióny eur na strane BVS. ,,Toto rozhodnutie podporuje aj analýza zistení Najvyššieho kontrolného úradu k vzájomným zmluvným vzťahom BVS a INS a prijaté legislatívne zmeny inšpirované vzťahom BVS a INS," uviedla BVS. Po zlúčení dvoch firiem má byť ich fungovanie efektívnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie. Zlúčenie firiem vnímajú vodárne ako štandardný proces v súlade s obchodným zákonníkom. ,,Pre BVS (jej akcionárov) nepredstavuje právne riziko," skonštatovali vodárne.

Peter Olajoš
Neprehliadnite

BVS je už oficiálne jediným akcionárom jej dcérskej Infra Services

,,Z nášho pohľadu je dôležité, že do BVS plynule prejdú stroje aj odborníci, ktorých vodárne zlým politickým rozhodnutím v minulosti vyčlenili do dcérskej firmy. Nedáva absolútne žiadny zmysel platiť manažment alebo personalistiku v oboch spoločnostiach. Preto navrhujeme zlúčenie BVS a Infra Services, ktoré zvýši efektivitu oboch firiem," povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Začlenením INS do BVS sa majú ušetriť viac ako tri milióny eur. Tie budú môcť byť použité na opravy a modernizáciu vodárenskej infraštruktúry, ktorá je podľa BVS v regióne vo veľmi zlom stave. BVS chce požiadať svojich akcionárov o zlúčenie oboch spoločností ešte v tomto kalendárnom roku.

Veľkú časť úspor má tvoriť zrušenie manažérskych a duplicitných administratívnych pozícií v INS a s tým súvisiace náklady na prevádzku. Po zlúčení a vytvorení jednej spoločnosti sa, naopak, majú zjednodušiť a zefektívniť niektoré interné procesy. BVS si od tohto procesu okrem úspory nákladov sľubuje aj zvýšenie kvality a produktivity práce.

Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Minulý rok v júli sa BVS stala jediným akcionárom tejto svojej dcérskej spoločnosti, a to po viac ako desiatich rokoch pôsobenia súkromných investorov. Vodárne odkúpili 49-percentný podiel v Infra Services od spoločnosti Grafobal Group development (GGD) za 10,5 milióna eur. Za GGD stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Majoritným akcionárom BVS je mesto Bratislava s podielom akcií 59,29 percenta.