Záujemcovia o súťaž môžu predkladať svoje ponuky do 12. apríla, otvárať sa majú 24. apríla. Podrobná diagnostika sa bude týkať mosta nad riekou Dunaj a estakád.

Magistrát v rámci preverenia žiada merania a materiálové skúšky nosných konštrukcií, geodetické zameranie mosta, návrhy opatrení a cenových nákladov na zlepšenie stavebno-technického stavu mosta a určenia naliehavosti opráv.

„Podrobná diagnostika Mosta SNP – hlavného mostného objektu a estakád slúži na posúdenie jeho stavu, zistenie odchýlok od normálu a ich príčin, overenie bezpečnosti, ďalšej spôsobilosti a zvyškovej únavovej životnosti mosta,“ píše sa v oznámení.

Na Moste SNP, ktorý cez Dunaj spája Petržalku s centrom hlavného mesta, prebehla minulý rok v lete rekonštrukcia vozovky za 1,5 milióna eur.

Najprv sa opravovali vonkajšie jazdné pruhy a následne vnútorné. Hlavné mesto v minulom roku avizovalo, že okrem komplexnej diagnostiky celého mosta, sa chce pustiť aj do opravy lávok, ktoré využívajú chodci a cyklisti.