Odklad splátok bankových úverov sa v decembri skončí. Mal by sa predĺžiť? 
 
20 % Určite áno, mnohé firmy sa pre covid stále nedokážu vrátiť k splácaniu 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Odklad splátok môže zachrániť niektoré firmy. Skutočná pomoc v mnohých prípadoch nie je realizovaná a toto môže byť účinná pomoc. Navyše banky ju zrealizujú na rozdiel od štátu rýchlo a načas. 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Mnohí malí a strední podnikatelia určite potrebujú v tejto neštandardnej kríze pomoc, aby prežili; ak by išlo o „štandardnú“ (cyklickú) krízu, platilo by, že je dobré, ak sa trh prečistí. Týmto získajú čas, aby ťarchu splátok presunuli na čas, keď budú schopní si na ne zarobiť. Banky (podobne prenajímatelia a pod.) však súčasne nemôžu niesť celú ťarchu riešenia problému. Nemalo by to byť zďaleka jediné riešenie. Hlavná úloha riešenia je teraz na štáte (keď kríza pominie, mal by sa opäť stiahnuť do úzadia), aby riadil krízové opatrenia strategicky racionálne a pragmaticky, so zreteľom na dlhodobý vývoj. Žiaľ sme svedkami skôr opaku – chaos, bezradnosť, amatérska improvizácia.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Aj keď to je ťažká dilema. Ak to nepredĺžime rozhodne nastane domino efekt postupných bankrotov. Na druhej strane predlžovanie pri živote neefektívne podnikateľské subjekty postupne udusí celé podnikateľské prostredie. Jednoducho efektívni nebudú schopní zdravo konkurovať tým, čo majú záporné kalkulácie, ale nemusia splácať svoje záväzky, tak dlhodobo zamorujú celé prostredie. 

Elena Kráľovenská, konateľka, Akzent Media, spol. s r.o. 
Mali by sa predlžiť nielen odklady splátok úveru, ale tiež odložiť alebo úplne odpustiť odvody. Chýba mi systémová práca pri prekonávaní následkov opatrení. Všetci kompetentní stratili okrem empatie aj schopnosť predvídať následky svojich rozhodnutí, keď sa to netýka priamo ich. 

Pavol Benčík, CEO, Bencik Culinary Group 
Situácia v gastro je absolútne rovnaká ako po 13.3.2020 a o to horšia, že ideme do zlého počasia. Ľudia nebudú tráviť toľko času vonku. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR 

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search 

Ján Majerský, managing director, Proma 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

38 % Asi áno, ale už nie plošne, len pre najpostihnutejšie sektory 

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Pomoc budú potrebovať najviac postihnuté sektory. Celoplošné zavedenie by mohli využiť aj subjekty, ktoré to reálne nepotrebujú, prípadne tí, čo danú potrebu využitia nevedia správne vyhodnotiť. 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Takmer každý sektor utrpel od začiatku pandémie dve tvrdé rany. Po tej z prvej vlny sa ešte viacero firiem stihlo otriasť, uvoľnenie opatrení v lete určite pomohlo. Druhá vlna, sprevádzaná často nie najjasnejšou komunikáciou našich politických špičiek, môže pre mnohé firmy byť už devastačná. Myslím najmä na firmy zo sektora gastra či hotelierstva. Preto pokračovanie pomoci áno, ale chirurgicky v sektoroch, ktorým hrozí vykrvácanie. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Treba myslieť na viacero faktorov, a to je fakt, že odklad splátok môže znamenať aj novú úrokovú sadzbu, čiže vyššiu cenu úveru a predĺženú dobu splácania. Kto je solventný úver splácať teraz, nech ho spláca v štandardnej dobe, pretože odklad splátok je iba dočasná pomoc, ale veriteľov skôr či neskôr dobehne. 

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk 
Čím skôr by sme sa mali vrátiť k zodpovednosti za zadlženie a svoje záväzky a ku skromnosti. Obávam sa situácie, kde neustále budeme hľadať vinníka, ktorý môže za aktuálnu situáciu. Momentálne je to Covid-19, ale nezabúdajme, že je to aj príležitosť a nie všetky sektory majú problém. Niektoré mali Vianoce po celý rok a nie vlastným pričinením, len situáciou, ktorá nastala. 

Radoslav Valko, spolumajiteľ, Sophistic Pro Finance
To, že pomoc potrebujú len tie najviac zasiahnuté odvetvia dokazuje, že Slovensko má tretí najnižší pokles HDP v rámci Európskej únie. Zároveň prax ukázala, že všetky sektory - s výnimkou tých najpostihnutejších - fungujú aj počas pandémie. 

Ivo Krpelan, riaditeľ Falck pre strednú a východnú Európu, Falck 
Plošná podpora nie je vhodná, podporu je treba nasmerovať tam, kde je nutne potrebná. Cieľom by malo byť podporiť práve tie odvetvia alebo tie konkrétne podniky, ktoré túto podporu bezprostredne potrebujú a bez nej toto ťažké obdobie nezvládnu prežiť. 

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava 
Pokiaľ trvajú obmedzenia z opatrení, tak by dotknuté sektory mali mať podporu. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Myslím si, že by sa na to malo pozerať individuálne. Určite sú segmenty (firmy), kde by im to veľmi pomohlo z dôvodov, že druhá vlna ich zasiahla rovnako, ak nie ešte viac. 

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava 
Pomoc pre tých, ktorí sú postihnutí krízou, je nutná, ale mala by byť cielená. 

Alexander Jančo, CEO, Zásielkovňa 
Stále tu máme pandémiu. Teraz sme v jej druhej vlne a odborníci hovoria aj o tretej. Mnohé sektory, a to hlavne gastro a turizmus funguje len v obmedzenom režime. Určite je veľa firiem, ktoré majú preto problém s likviditou a v prípade, že majú úver tak jeho odklad môže byť pre nich existenčný. 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 
Predĺženie by malo byt na základe individuálnych požiadaviek dotknutých firiem. 

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice 
Už v samotnej odpovedi bola zodpovedaná otázka. 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Kríza nezasahuje rovnomerne všetky segmenty. Teda kompenzácie a opatrenia by mali reflektovať najmä tie sektory, ktoré sú postihnuté, no majú šancu na obnovu. Žiaľ, nie všetky segmenty budú po kríze opäť životaschopné bez zásadných zmien. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Vzhľadom na to, že pri návrhu odkladov splátok počas prvej vlny nikto netušil, že príde mohutná druhá vlna, je pochopiteľné, že odklad bol nastavený len na nevyhnutnú dobu. Myslím si, že je vhodné pre najpostihnutejšie sektory odklad predĺžiť a následne, po jeho skončení, riešiť jednotlivé prípady už iba individuálne. 

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava 
Vzhľadom na trvajúcu druhú vlnu Covid-19 a pravdepodobnú tretiu niekedy začiatkom jari, je žiaľ deväť mesiacov odkladu pre mnohých nedostačujúci, najmä v najpostihnutejších sektoroch cestovného ruchu, gastronómie, kultúry. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ 

Maroš Ďurik, CEO, Across Private Investments 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Anna Hudáková, business & HR consultant 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

32 % Zrejme nie, banky by mohli ďalší odklad riešiť individuálne 

Tomáš Mezírka, Country Manager, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Banky poznajú svojich klientov a mali by vedieť posúdiť situáciu. Aj v ich záujme pomoci svojim klientom. A odklady splátok rozhodne nie sú riešením na veky. 

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia 
Osobne si myslím, že zbytočne odďaľujeme agóniu finančného sektoru, ktorá musí prísť. A možno vzniknutá situácia dodá vláde odvahu zrušiť niektoré obmedzenia. 

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company 
Úver je individuálna vec. Má sa riešiť individuálne. 

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s. 
Vzťah banka - klient má byť dvojstranný. Štát v ňom nie je potrebný. 

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s. 
V individuálnych prípadoch si to viem predstaviť, ale treba si uvedomiť, že predlžovanie tohto stavu má aj negatívne dôsledky: napríklad prežívajú firmy, ktoré mali dávno skrachovať, hrozí šírenie druhotnej platobnej schopnosti atď. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Je veľa sektorov a veľa úverov a veľa konkrétnych situácií, ktoré vedia banky vyhodnotiť lepšie než vláda alebo nejaké paušálne rozhodnutia. 

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Banky mali dostatok času zamyslieť sa, čo bude potom, ako sa skončí vládne zmrazenie úverov. Ďalej už by to mali riešiť individuálne oddelenia rizika bánk, vzhľadom na rizikový apetít a vytvorené rezervy danej banky. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Pri nástupe pandémie bolo dôležité robiť rýchle, a teda aj plošné rozhodnutia. Bolo však už dosť času na spamätanie sa, takže individuálne riešenie problémov je určite na mieste. 

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava 

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava 

Martin Fenčák, Managing Director, Peikko Slovakia s.r.o. 

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o. 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava 

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o. 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 

5 % Určite nie, poškodí to biznis bánk 

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Ale najmä odkladanie splátok nerieši celkový problém firiem, len ho odsúva v čase. Ten problém lepšie riešia komplexné úsporné opatrenia a nákladová optimalizácia - ak je samozrejme možná. 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
Nie, pre biznis bánk má skončiť odklad splácania úverov . Preto, že stav, kedy sú splátky odložené iba pomáha prežívať a predlžovať agóniu neudržateľných biznisov. 

Martin Musil, konateľ, Intrum Slovakia s.r.o. 
Plošný odklad splátok nepoškodzuje len banky, ale vnáša nestabilitu a nerovnováhu do celého ekonomického prostredia. Vláda sa musí sústrediť na podporu podnikania, cielenú pomoc najviac postihnutým sektorom, ale aj na lepšiu vymožiteľnosť práva a nie na ľahko zneužiteľné a neadresné odklady. 
 

5 % Iné/Nevyjadrujem sa/Neviem 

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s. 
Určite nie, k ďalšiemu legislatívnemu predĺženiu nie je dôvod. Zásahy štátu v tejto oblasti nie sú potrebné ani vhodné. Štát by mal riešiť skôr náhradu škôd, ktoré svojimi opatreniami spôsobil. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Našťastie v našej firme tento problém nemusíme riešiť, pretože sme si počas obdobia štandardných rokov našetrili dostatok kapitálu, a naša firma je finančne nezávislá. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko