Ako sú pripravené štátne orgány na druhú vlnu pandémie? 

2 % Excelentne, nič ich nemôže prekvapiť 

Tomáš Mezírka, Country Manager, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Rád by som veril, že štátne inštitúcie pripravené sú a chaotické opatrenia sú len záležitosťou vlády. Pre nikoho to nie je jednoduchá situácia, ale včasné plánovanie a jasná komunikácia jednotlivých opatrení, rozumne nastavených, by mali byť základ. Tento chaos a neustále zmeny sú len vodou na plyn konšpirátorom a ,, odporcom všetkého a vždy”.  

2 % Dobre, štát využil leto na slušnú prípravu 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Nie celkom vhodne formulované otázky. Náš štát je pripravený podobne ako ostatné štáty v Európe. 

42 % Nedostatočne, v plánovaní opatrení nastal iba malý posun 

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia 
Pevne verím, že premiér je najmenej  pripravený orgán a všetci ostatní sú na oveľa lepšej úrovni pripravenosti. 

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. S.r.o. 
Podnikatelia, ale aj občania potrebujú predvídateľné opatrenia, tak aby si mohli nastaviť vlastné záležitosti v súlade s obmedzeniami. Namiesto predvídateľnosti dostávame čiastkové informácie, ktoré sa navyše menia. A napokon slabé trasovanie poukazuje na premárnené obdobie medzi dvomi vlnami. Pripravenosť vyzerá inak. 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Orgány verejnej moci sú veľmi málo efektívne pri príprave a manažovaní boja proti pandémii. Vynaložené finančné prostriedky nezodpovedajú dosiahnutým výsledkom. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Čaká nás niečo, na čo sa podľa môjho názoru nedalo a nedá dokonale pripraviť. Okrem ochrany zdravia obyvateľstva - čo samozrejme musí byť priorita - musí štát súčasne v čo najväčšej možnej miere pomôcť ekonomike. Zároveň bude musieť zabezpečiť fungovanie verejnej správy pri eventuálnych karanténach a práceneschopnosti úradníkov, a to tak, aby okrem iného fungovala aj správa daní, činnosť polície, vydávanie povolení (v zákonných lehotách) a samozrejme zdravotníctvo.  V spoločnosti však prevláda názor, že obdobie relatívneho kľudu, t. j.  od júna do septembra, kedy mohla prebehnúť široká odborná diskusia a nastavenie ,,fungovania” štátu počas druhej vlny pandémie, sme premárnili. Pravdepodobne sme sa spoliehali na to, že počty chorých budú korešpondovať s prvou vlnou v Slovenskej republike. Takto bude štát a najmä jeho obyvatelia nútení riešiť problémy za pochodu, pri vopred nejasných a nestálych pravidlách. 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Spôsob riadenia pandémie na Slovensku je reaktívny, bez jasnej stratégie a bez akéhokoľvek plánu. Pandemický plán predstavený v lete nedokáže splniť svojím obsahom zámer, s ktorým bol pripravovaný. Legislatíva nie je zladená s potrebami praxe, vládne opatrenia meškajú, v spoločnosti sa začína šíriť frustrácia z tohto vývoja. Nekonečné diskusie pandemickej komisie za zatvorenými dverami nevedia nahradiť ,,leadership”, ktorý rezortu zdravotníctva chýba. 

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava 
Po skúsenostiach z prvej vlny sa väčšina úradov snažila pripraviť v rámci možností. Otázne je, či to bude stačiť aj na oveľa masívnejšiu druhú vlnu, v porovnaní s ktorou bola tá prvá len tréningové kvalifikačné predkolo. Hmotné rezervy síce hlásia plné sklady ochranných pomôcok, ale najväčšej výzve čelí ÚVZ. Z úradu, ktorý si pred krízou ľudia spájali najviac asi s meraním kvality vody v jazerách, či nepopulárnymi kontrolami hygieny gastroprevádzok, sa zo dňa na deň stal kľúčový úrad v boji s pandémiou. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Čím viac štátne orgány, ale i orgány samosprávy iba chaoticky improvizujú, bez využívania najnovších vedeckých a organizačných skúsenosti zo sveta, tým viac mediálne masírujú obyvateľstvo. Stále rovnaký chaos a bieda. 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Na žiadnu pandémiu sa asi stopercentne pripraviť nedá, nech robíte čokoľvek. Aj podľa správ z médií či zo sociálnych sietí som trochu zmätený. Bojím sa, že keď budú dramaticky rásť počty chorých, nebudú stačiť miesta v nemocniciach. Mám strach o bezpečnosť ľudí v prvej línii, o lekárov, sestry, záchranárov, lekárnikov, ale aj učiteľov, policajtov, hasičov, predavačov v obchodoch a ďalších. A tiež sa pýtam, či sa v prípade vážnej situácie dokáže človek dostať k expresnému otestovaniu. Tých otázok je veľa. A ja naozaj neviem, do akej miery sú štátne orgány pripravené. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Obchodníci sa pripravili, už je všade dosť dezinfekcie, rúšok, vitamínov a podobne. Zdravotníci však nemajú výrazne viac personálu či lôžok. Kompenzácie postihnutým subjektom takmer neprichádzajú a spolieha sa na finančné inštitúcie s odkladmi. Štát by mohol aspoň upokojovať, ale opak je pravdou. Straší a zneisťuje najviac zo všetkých. 

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Žiaľ aspoň tak sa to javí. Vyjadrenia vlády a premiéra sú zvyčajne chaotické a alibistické, rovnako nevykazujú znaky krízového manažmentu. Opatrenia sú pre ľudí nejasné a finančná podpora nedostatočná. Daná situácia je pre nich samozrejme určite náročná, Slovensko však potrebuje vládu, ktorá zoberie zodpovednosť plne na svoje plecia. 

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s. 
Vláda sa bohužiaľ radšej venuje útokom na tých, ktorí si dovolia vyjadriť iný názor než má ,,strana a vláda”, snaží sa proti nim poštvať svoj fanklub a označuje ich za konšpirátorov. Namiesto deklarovanej snahy o spájanie a spolupatričnosť vidíme v praxi pravý opak, ktorý má zakryť nepripravenosť a chaotickú improvizáciu. 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
Nekonzistentnosť  postojov, rozporuplnosť opatrení, nekoordinačná zúčastnených organizácií. To sú len špičky ľadovca. 

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s. 
To je asi skôr otázka na štátne orgány, ale všetci dúfame, že dostatočne... 

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s. 
Vyhlásenie mimoriadnej situácie svedčí o nutnosti veci lepiť narýchlo. Dostupnosť testovacích a vyhľadávacích kapacít, nerozhodnosť v povoľovaní a zákazoch skôr nesvedčí o zvládnutí. 

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Lebo faktory prekvapenia buď vytesňujú, alebo ostrakizujú. 

Gabriel Lachmann, CEO, BOOTIQ EEA 
Pohľad zvonku pôsobí mimoriadne neisto. Najviac problematickú vnímam tému trasovania a vyhľadávania potenciálne nakazených. Kapacity kontaktného centra a zaškolené personálne kapacity „trasovačov“ budú asi chýbať v priebehu najbližších mesiacov. Rovnako podpora trasovania s využitím dát od mobilných operátorov stojí pol roka na mŕtvom bode. Nové vedenie ministerstva túto tému doslova zakopala pod koberec. Chýba jasné stanovisko a odvaha postaviť sa prípadným kritikom. Situácia bezpečnostných dier v systémoch NCZI naznačujú, že otváranie alternatívnych digitálnych kanálov komunikácie k telefonovaniu asi tiež nemáme pripravené. Vzhľadom na rastúce čísla, pravdepodobne dôjde k zlyhaniu trasovania nakazených, čo výrazne zhorší situáciu. Nepripravenosť je najviac viditeľná v nepredvídateľnosti opatrení. Zavedené semafory by mali obsahovať aj jasne definované opatrenia pri konkrétnych merateľných indikátoroch. Bohužiaľ sme svedkami amatérskych zásahov zboku do práce epidemiológov, ktoré pôsobia veľmi nedôveryhodne. Paniku medzi ľuďmi začína vyvolávať aj nepripravenosť v oblasti zmierňovania ekonomických dopadov opatrení. Doteraz spustené programy sú reálne fiasko a situácia zachraňuje OČRka. Nové opatrenia záchrany kultúry zatiaľ pôsobia viac ako politická deklarácia ako uveriteľný program pomoci. Koordinácia ministerstiev a ich informačných systémov nemá žiadne verejne známe výsledky vo forme jednoznačných programov pomoci a metodiky ich realizácie. Čaká nás pravdepodobne ukážka zlyhania verejnej správy v priamom prenose s katastrofálnymi ekonomickými následkami. Pritom príklady zo zahraničia sú jasné. Programy pomoci musia byť vo forme proaktívnej služby a miera dokazovania nároku na kompenzáciu by mala byť minimálna. Hrozba zneužitia vs hrozba zániku obrovského množstva pracovných miest sú neporovnateľné riziká. Zodpovednosť za potenciálne zneužitie pomoci nie je problém presunúť na poberateľa. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Ťažko sa mi vyjadruje, lebo mám len množstvo protichodných informácií z médií. Z pohľadu biznisu som presvedčený, že štát je nedostatočne pripravený. Dokazuje to terajšia situácia okolo kultúry a športu. Táto situácia sa dala očakávať a mohli sme mať vopred hotové schémy pomoci. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Určite sa dalo pripraviť aj lepšie, aspoň podľa doteraz medializovaných informácií. Na pokoji a stabilite v týchto ťažkých časoch určite nepridáva ani chaotické zavádzanie nových opatrení. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Nie som odborník v tejto problematike, aby som sa k tejto otázke vedel fundovane vyjadriť. Viem však určite, že toto je ťažká situácia a o žiadnom štáte nemôžme povedať, že je perfektne pripravený. Politici by však mali viac počúvať odborníkov a vedcov a čo najmenej do tejto krízy vnášať svoje politické ciele. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Dlho som veril, že tentokrát štátna administratíva využije čas a pripraví zdravotníctvo na 2.vlnu, o ktorej sa stále hovorilo, že príde. Žiaľ, opäť raz som bol príliš optimistický. Som šokovaný, ako sa dá takto reagovať, keď ide o tak veľa, ako sú ľudské životy. Ako keby nikto necítil zodpovednosť. Všetci čakali, že niekto iný niečo spraví a spasí Slovensko. No a spasiteľ sa nenašiel. 

Martin Musil, konateľ, Intrum Slovakia s.r.o. 

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o. 

Mária Hurajová, členka Správnej rady, Nadácia Slovak American Foundation 

32 % Vôbec, opatrenia štátu sú jednou veľkou improvizáciou 

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 
Určite nájdeme aj viacero pozitívnych príkladov v plánovaní opatrení, no ako občan s bežným prístupom k informáciám som každý deň nemilo prekvapený. 

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ 
Z pohľadu maloobchodu dochádza k podobnému postupu ako na jar tohto roku - časté zmeny, neskoré oznámenie opatrení, ťažká predvídateľnosť. V kombinácii s očakávaným vianočným náporom zákazníkov to bude výzva pre každú predajňu a najmä pre zamestnancov. Bolo by fajn, keby aj tento aspekt bol zohľadnený. 

Anna Hudáková, business & HR consultant 
Je ťažké posúdiť celkovo pripravenosť, keďže druhá vlna je podstatne náročnejšia, zasahuje aj okolité krajiny a asi nikto nevie predvídať ,aké opatrenia môžu byť najúčinnejsie. Môžeme urobiť všetko pre to, aby sme riziká minimalizovali a hlavne môžeme výrazne zlepšiť komunikáciu voči obyvateľstvu a zamerať sa nielen na pasívne reštrikcie, ale propagovať aktívnu ochranu, teda posilňovanie a zvyšovanie imunity, čo môže robiť každý z nás. 

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava 
Aj napriek tomu, že ľudia z novej vlády prezentovali, že na jeseň by mohla prísť druhá vlna pandémie, nie sú pripravené jasné scenáre, ako sa jej postaviť. Opatrenia sa robia ad-hoc, sú nejasné, menia sa podľa toho, kto ako kričí. Toto nie je riadenie štátu. Typickým príkladom je testovanie, na ktoré sa čaká dlhú dobu a nikto nevie, ako na tom je. 

Peter Gažík, generálny riaditeľ, O2 Slovakia 
Absencia akéhokoľvek plánu je viditeľná naprieč relevantnými organmi, čo bohužiaľ opäť znamená, že situáciu nekontrolujeme, ale sme vo vleku udalostí. 

Rastislav Kočan, Managing Partner, Go4insight 
Ak môžem použiť trochu gýčové prirovnanie, reakcia vlády na druhú vlnu korony mi tak trochu pripomína údiv cestárov nad prvým snehom v decembri. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Nehovorím, že by som to práve ja zvládol lepšie, ale až keď sa začali diať veci, uvedomujem si, na koľko z nich sme mohli byť pripravení. 

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 

Roman Oroš, finančný riaditeľ, PEPCO SK & CZ 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

22 % Neviem/ Nevyjadrujem sa /Iné 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 
Nič nefunguje, pandemicky plán ani semafor, ani medián. Všetko je jedna improvizácia. Jeden deň 30 druhý deň 100 až 150, jeden deň úplný zákaz, druhý deň sme zase pri 50. Takto sa nedá bojovať proti vojne, ako hovorí premiér. Treba mat jasný plán ako poraziť nepriateľa. A to tu žiaľ chyba. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer 
Vláda svoju pozíciu nezvláda! Ako v oblasti medicínskej, tak ekonomickej. Verejná mediálna ekvilibristika aktérov je smutným rúškom prekrývajúcim skutočnosti s pokusom navodiť zdanie. 

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia 
Úprimne, v záujme celého štátu, firiem, inštitúcii a občanov verím, že štátne orgány sú v skutočnosti pripravené lepšie a kvalitnejšie, ako je úroveň príslušnej komunikácie. Rozhodne sa mi s touto dôverou bude lepšie každý deň žiť. 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava