Mali by byť očkovaní zvýhodňovaní na pracoviskách?

29 % Asi áno, očkovaných treba zvýhodniť firemnými benefitmi

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Zatiaľ síce nie sú k dispozícii dostatočné dáta, ale ukazuje sa, že pre firmy je výhodné mať zaočkovaných zamestnancov. Zaočkovaný zamestnanec zabezpečí vyššiu produktivitu a pridanú hodnotu.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Zaočkovaní by mali byť všeobecne zvýhodňovaní. Platí to aj vo firemnom / pracovnom prostredí. Koniec koncov, je to lepšie aj pre nezaočkovaných, keď budú chránení, najväčšie riziko nákazy a zlého priebehu COVID-19 je totiž práve u nich. Ak sa preferencia očkovaných na pracovisku nezavedie, môže to viesť k nepríjemným vznikom ohnísk nákazy vo firmách.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a.s., Bratislava
U očkovaných je menšia šanca že ochorejú a nakazia ďalších, teda budú v menšej miere práceneschopní a zamestnávateľ bude mať menej výpadkov.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Skôr alebo neskôr sa covid-19 stane bežnou chorobou, štát prestane jeho dôsledky dotovať a každý zamestnávateľ potrebuje zdravých pracovníkov.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry, a.s.
Povinné očkovanie asi nie je úplne cesta, ale kým nebudeme dostatočne zrelí v spoločenskej zodpovednosti, tak má pozitívna diskriminácia určite u zaočkovaných zmysel. Či už cez fiemné benefity alebo daňové úľavy.

Peter Paška, primátor, mesto Galanta
Povedzme si otvorene, ďalšie lockdowny a blackouty nepotrebuje ani naša ekonomika, ani naša spoločnosť. A sú povolania, kde by malo byť očkovanie povinnosťou podobne, ako sa tak deje už v niektorých krajinách EU.

Anna Hudáková, business & HR consultant
Podľa mňa by cielená vysvetľovacia kampaň pomohla vo zvýšení imunity a ochránila čo najviac ľudí pred ďalšími vlnami pandémie a naučili by sme sa s týmto vírusom žiť, tak ako žijeme s inými vírusmi, pred ktorými sa chránime očkovaním. Nie je to len o benefitoch vo firmách, je to o celkovom nastavení viacerých komunikačných kanálov s odbornými a dôveryhodnými informáciami. Je to zároveň o zodpovednosti každého voči sebe samému, ale aj svojmu okoliu a ochrane proti ďalším mutáciám koróna vírusu, čomu môže napomôcť práve čo najvyššie percento zaočkovanej populácie. Potom snáď už budeme môcť hovoriť o nastavení „nového normálu“.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Očkovaní boli ochotní urobiť niečo pre svoje zdravie a pre to aby si udržali svoju práceschopnosť aj počas ďalších vĺn Covidu. To predstavuje pre zamestnávateľa potencionálne veľmi vysoký prínos - ak aj vďaka tomu nebude musieť byť obeťou ďalšieho lockdownu a odstavenia výroby/prevádzky. Preto si pozornosť a nejakú formu ohodnotenia svojho prístupu zaslúžia. Takáto odmena predsa nie je trestom pre tých ostatných, keďže možnosti na začiatku má každý rovnaké a každý sa slobodne rozhoduje, čo si zvolí....

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Na rozdiel od prvých dvoch vĺn pandémie, v tretej vlne bude musieť brať každý zamestnávateľ do úvahy, že na pracovisku má málo rizikovú skupinu zaočkovaných zamestnancov, a druhú vysoko rizikovú skupinu nezaočkovaných. Tak, ako je cieľom každej vlády mať zaočkovaných čo najviac obyvateľov krajiny, tak musí byť aj cieľom každého manažéra mať zaočkovaných čo najviac zamestnancov. Nezaočkovaní zamestnanci budú totiž prinášať riziká nákazy, dôsledkom čoho bude zvýšená chorobnosť, pravidelné riešenie krízových scenárov a zníženie produktivity práce firmy ako takej.

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Je to v záujme celej spoločnosti a ochrany zdravia občanov. Je síce možné, že ochorenie môže postihnúť a teda ho môže šíriť aj zaočkovaný, ale tá pravdepodobnosť je nižšia.

Andrea Vančíková, riaditeľka Human Capital Services, Grant Thornton
Je dôležité, aby zamestnanci chápali, ako svojim zodpovedným správaním a konaním ovplyvňujú seba aj biznisový prospech firmy vrátane zachovania pracovných miest. Je žiaduce, ak idú lídri firiem príkladom a firmy očkovanie otvorene podporujú a propagujú.

Marián Christenko, generálny riaditeľ, KOSIT, a.s., Košice
Áno. Zamestnanci našej spoločnosti, ktorí dostali vakcínu proti covid-19, získavajú dva dni plateného voľna.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok

Elena Kohútiková, podpredsedníčka dozornej rady, VÚB, a.s.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

25 % Skôr nie, mali by platiť rovnaké podmienky pre všetkých

Ondřej Majer, partner, advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS
Zamestnávateľ sa môže vystaviť riziku porušenia svojich zákonných povinností pokiaľ by zvýhodňoval očkovaných zamestnancov pred nezaočkovanými. Teoreticky ale môže dôjsť k pozitívnej motivácii zamestnancov, no nesmie dôjsť k porušeniu práva zamestnanca na rovné zaobchádzanie, a teda k diskriminácii.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Z hľadiska zdravotného (imunologického) to dáva trochu zmysel, ale celkovo to je veľmi, veľmi nebezpečný precedens pre celú spoločnosť.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit
V prvom rade by mal štát prehodnotiť očkovaciu kampaň, ktorá je na jednej strane povrchná (neondite sa a zaočkujte sa) a na druhej strane – zbytočne – plná vyhrážok. Do veľkej miery absentuje odborná, lekárska  a otvorená diskusia o všetkých aspektoch očkovania! Som presvedčený, že tento prístup by očkovaniu pomohol oveľa viac ako urážky, reštrikcie, lotérie či hoci aj firemné benefity. Snáď nechceme vytýkať ľuďom, že im na vlastnom zdraví a slobode záleží!

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius
U nás je miera zaočkovania cez 80%, a to bez zvýhodňovania a delenia ľudí.  Je to o firemnej kultúre a zodpovednosti.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Nemalo by dochádzať k negatívnej diskriminácii, ale nemám nič proti pozitívnej motivácii pre zaočkovaných.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Čo však nevylučuje, aby si konkrétna firma, v závislosti od charakteru svojho podnikania a z toho vyplývajúcich rizík nezvolila primerané nástroje na elimináciu rizika vo firme (napríklad aj vrátane „povinného“ očkovania). Iná je totiž situácia v kozmetickom salóne a iná v železiarni či v diaľkovej kamiónovej doprave

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice
Čas a doba ukáže čo bollo správne.

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martin Fenčák, managing director, Peikko

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

24 % Určite áno, treba, aby štát nastavil povinné očkovanie pre všetkých

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Určite treba očkovať, čo najviac, veď očkovanie je jediná poriadna cesta ako sa zbaviť corony. V našej firme motivujeme očkovaných dodatočnou dovolenkou, čo sa veľmi osvedčilo.

Anton Scheber, konateľ, Softec, s.r.o.
Samozrejme s výnimkou tých, ktorí sa z medicínskych dôvodov očkovať nemajú.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Riziká spojené s očkovaním sú vždy menšie ako nebyť očkovaní. A riziko nie je len osobné, ale kolektívne a tak je to vec verejná, teda štátna, aj firemná.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Povinné očkovanie je už aj dnes, malé deti dostávajú povinné očkovanie a nikto proti tomu neprotestoval a každý politik čo teraz kritizuje povinné očkovanie, tak je určite "povinné" zaočkovaný proti čiernemu kašľu, osýpkam, rubeole a pod. Navyše ak chcete ísť do afrických krajín tak sa musíte povinné zaočkovať proti hepatitíde, voči žltej zimnici, cholere a pod. Takže považujem za správne vyžadovať povinné očkovanie proti covidu, aspoň pri exponovaných povolaniach a keď bude vyvinutá vakcína aj pre deti tak ich treba zaočkovať v útlom veku tak ako sa očkujú voči iným detským chorobám.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Považujeme za nutné zaviesť povinné očkovanie pre pracovníkov školstva a zdravotníctva

Peter Augustinič, executive director,  DGT factory, a.s., Bratislava
Očkovanie v kombinácií s osobnou zodpovednosťou a uvedomelosťou jednotlivcov je jediná cesta z aktuálnej situácie.

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.
Očkovanie je nezodpovedným konaním politikov a médií politická téma. Na témy zdravia obyvateľstva by sa nemalo súťažiť o voličskú priazeň.  Hlavne keď o nich hovoria politici, ktorí nie sú medicínsky vzdelaní. Malo by byť samozrejmosťou ochraňovať občanov. A pre ľudí by malo byť samozrejmosťou chrániť seba a svoje okolie.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Majú byť zvýhodnení všade, kde je to len trochu môže. Na druhej strane, do povinného očkovania by som nešiel. Aj keď mám obavy, že najbližšia vlna covidu nám spraví „Darwinovskú“ selekciu v populácii, založenú na schopnosti kriticky a hlavne správne vyhodnocovať fakty, respektíve neschopnosti...

Anna Laurincová
Kolektívna imunita je dôležitá aj na pracovisku. PN alebo karanténa kvôli COVID19 majú na zamestnávateľa dopad nielen finančný, ale aj personálny. Vzhľadom na špecifikum určitých prevádzok a činností môžu výpadky zamestnancov v našej spoločnosti viesť k obmedzeniu činnosti prevádzok alebo až k zastaveniu prevádzkovania, čo v krajnom prípade znamená aj redukciu pracovných miest. Téma očkovania vyvoláva nezdravú komunikáciu aj medzi zamestnancami samotnými a prenáša sa do pracovných vzťahov.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Iba očkovanie nás môže chrániť pred nákazou i pred ďalším zatvorením krajiny. Mantra o dobrovoľnosti očkovania je mylná. Čo je dobrovoľné na šírení nebezpečnej choroby, ktorá už zabila skoro 20-tisíc našich blízkych?

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Ak veda uverila v očkovanie. Je to potrebné v záujme celej spoločnosti zaviesť ako povinnosť. Je to ako množstvo iných povinnosti ktoré občan musí v spoločnosti znášať. Povinná školská dochádzka. Platenie dani…. a podobne. Od malička boli deti povinne očkované a doteraz s tým neboli problémy.

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search
... a neobstoja iné, ako vedecké odporučenia kapacít v príslušných oboroch. A na odľahčenie – platí to samozrejme aj naopak, pri kachličkovaní kúpeľne nepočúvam presviedčanie napr. profesora mikrobiológie.

Martin Šimun, predseda predstavenstva, Dôvera zdravotná poisťovňa

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

 

11 % Určite nie, nemá to vplyv na ich pracovný výkon

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Určitě ne. Není naprosto žádný důvod na jakékoli zvýhodňování či znevýhodňování kohokoliv v této oblasti. To jestli se někdo nechá či nenechá očkovat je jeho věc. Stačí, že v tom dělají guláš totalitně smýšlející politici a jejich sociální inženýři, není potřeba tahat jejich nebezpečné experimenty a útoky na základní lidská práva i na pracoviště.

Filip Vítek, data science director, Teamviewer
Nemali by sme prepadať hystérii. Azda sme trvali pred tým v zamestnaní na povinných mamografoch či necukrovkovom stravovaní? Práca nemá byť nástroj vynucovania zdravotných úkonov.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

11 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Štát by mal vytvoriť legislatívne podmienky na to aby na pracoviskách aj na miestach hromadného výskytu osôb v uzavretých priestoroch boli zvýhodnení očkovaní občania a obmedzení nezaočkovaní.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions, a.s.
Rozdielny prístup voči očkovaným a neočkovaným nesmie zakladať možnosť postihu voči zamestnávateľovi. Udržanie kontinuity produkcie musí byť v tomto prípade nadradené nejakým "slobodným" rozhodnutiam zamestnancov bez potreby niesť zodpovednosť.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Považujem očkovanie za prejav zodpovednosti voči sebe aj svojmu okoliu a zároveň si ctím slobodu prejavu. Vyhýbala by som sa plošným reštrikciám a segregácii, ale neočkovaní by mali jednak preukazovať kontinuálnym spôsob ochrany, bezinfekčnosti a v prípade nákazy znášať osobnú aj hmotnú zodpovednosť. Vážim si úsilie zdravotníkov a všetkých, ktorí pomáhajú v boji s pandémiou a individuálne ako zamestnávateľ a firma ich podporujem.

František Doležal, generálny riaditeľ, General Plastic, a.s., Kolárovo
Ochrana zdravia na pracovisku je z môjho pohľadu dôležitá. V našej spoločnosti sú dlhodobo zavedené všetky potrebné opatrenie proti šíreniu COVID -19. Cením si ak naši zamestnanci dbajú o svoje zdravie a dali alebo sa dajú zaočkovať. Chránia tým nielen seba, ale sú ohľaduplní aj voči ostatným kolegom.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko
Očkovanie je o zodpovednosti voči sebe a voči svojmu okoliu a momentálne je jedinou cestou k „normálnemu“ životu. Vo všeobecnosti považujem viac slobody pre zaočkovaných za legitímnu požiadavku, no zvýhodňovanie zaočkovaných na pracovisku zatiaľ nie je možné, keďže na to neexistuje právny rámec.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
Ľudia by si mali niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Ak má človek presvedčenie, že sa nedá očkovať, je to v poriadku. Ale mal by zodpovedať za škody, ktoré môžu vzniknúť. Takisto by zamestnávatelia ani štát nemali niesť finančnú, či inú záťaž plynúcu z tohto rozhodnutia.