Treba podľa vás zrušiť účinnú ľútosť pri daňových trestných činoch?

33 % Skôr nie,  zákon je pre čestných ľudí, ktorí sa môžu dostať do ťažkostí

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Z vlastnej skúsenosti viem, že pomýliť sa môže každý. A keď niekto špekuluje, tak to pri detailnom audite nakoniec vypláva. Ak sa pomýlite, tak to nie je systémový zámer a v komplexnom audite to vidieť tiež. Omyl je jednorázová chyba a tá by sa mala dať oľutovať.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Som presvedčený, že pri prešetrovaní toho, prečo neboli zaplatené dane, sa dá ľahko preukázať, či ide o jednorazový omyl, alebo nečestná, trestná činnosť. Chce to len poctivých ľudí v polícii, na prokuratúre a na súdoch. To dúfam, že už viac menej na Slovensku máme.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Skôr by stačila novelizácia zákona – vo viacerých prípadoch totiž nejde o vedomý trestný čin, ale o chybu v účtovníctve.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.
Niektoré daňové rozhodnutia kontrolných orgánov sú veľmi arbitrárne. Ochrana daňovníka v konaní je nerovná, už len napr. existencia inverzného dôkazného bremena ukazuje túto nerovnosť. V trestnom práve musí byť vina preukázaná a dôkazy musí poskytnúť žalobca. Samozrejme, neznamená, že úmyselné trestné činy v súvislosti s daňami nemajú byť trestné.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Na Slovensku sa menia daňové predpisy tak rýchlo, že ich dokážu sledovať len veľké, personálne dobre vybavené spoločnosti. Menší podnikatelia alebo živnostníci podľa mňa nemajú šancu orientovať sa v spleti zákonov, nariadení a vyhlášok. Myslím, že by bolo potrebné zmeniť legislatívu tak, aby sa dali rozlíšiť zavinené a nezavinené chyby pri aplikácii daňových predpisov. Pri očividne nezavinených chybách by sa účinná ľútosť mala aplikovať. Naopak ,pri zjavných daňových podvodoch by nemala byť povolená.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Chybu môže spraviť každý. Tento nástroj by však nemal pokrývať vedomé daňové podvody.

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 
Daňové zákony sú pre bežných ľudí zložité a neprehľadné, a aj skúsenejší odborníci sa pri ich výklade a aplikácii môžu niekedy pomýliť. Možnosť napraviť omyl bez trestu by určite mala existovať. No nemala by zneužívať na vyhýbanie sa trestu v prípadoch, keď neodvedenie dane nebolo omylom, ale úmyslom.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Ak sa vec dobre nastaví, vie nám slúžiť, a nie vládnuť, ako to bolo doteraz. Upravme podmienky tak, aby účinnú ľútosť mohli využívať čestní ľudia a nie vagabundi.

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Milan Michalik, obchodný riaditeľ, PPA Controll, a.s., Bratislava

Peter Patek, konateľ, Plastix, s.r.o.

Tomáš Rybár, partner, Čechová & Partners

30 % Asi áno, alebo treba zásadne upraviť podmienky

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.
Zneužívanie je dobrý argument na upravenie/zrušenie. Na druhej strane by mali byť podmienky nastavené tak, že zachytia neúmyselné chyby alebo preukázateľnú nevedomosť.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

V daňovom vykazovaním je množstvo situácií, kde  výklad nemusí byť úplne jednoznačný, respektívne i ten istý typ výdavkov je treba posudzovať rôzne. Určite treba zachovať možnosť rozumne "urovnať" konflikty s Daňovým úradom v takýchto prípadoch a súčasne zabrániť flagrantnému zneužívaniu takéhoto ustanovenia.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum
Treba nastaviť presné podmienky, za ktorých je možné uplatniť ľútosť, aby sa tým neobchádzali daňové povinnosti. Rovnako treba brať do úvahy aj fakt možného omylu. Je rozdiel nepriznať dane v sume niekoľko desiatkov eur, a niekoľko miliónov.

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o.
Sprísňovanie trestov za daňové delikty však musí byť sprevádzané zvyšovaním právnej istoty vo veci aplikácie daňových predpisov. Dnes rozhodovanie daňových úradov nepodporuje ich predvídateľnosť a akceptovateľnosť.

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding
Nekonkretizujem.

Martin Melišek, CFO, Softec
Myslím si, že treba zmeniť podmienky, tak aby boli zachované niektoré možnosti odpustenia, ale aby to nebolo také jednoduché ako doteraz. Súčasná právna úprava priam nabáda podvodníkov skúšať neplatiť dane, veď na to kontrola nemusí prísť a ak náhodou, tak stačí ľútosť.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Daňové úniky (u nás sa to volá tak vznešene – optimalizácia) vždy boli a budú. Zásadnou otázkou je, aké veľké. Keďže väčšina ľudí vie byť čestná, a minimálne netúži mať problémy so štátom, je jednoznačne na štáte, nakoľko prijateľné podmienky pre ľudí nastaví. A, samozrejme, keď občan vníma, že štát je tu pre neho, a nie naopak!

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Filip Vítek, data science director, Teamviewer

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

15 % Určite nie,  stačí poctivé dodržiavanie súčasných pravidiel

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava
Zrušenie účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch by dramaticky zvýšilo stratu príjmov do štátneho rozpočtu, čo je podstatou daní. Naopak, je potrebné uvažovať nad rozšírením možností účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch, aby sa príjem do štátneho rozpočtu zvýšil, pretože to je objektom týchto skutkových podstát.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Poctivých ľudí je vačšina.  V prípade, že by bol nastavený spravodlivý daňový sytém a konečne sa zaviedla rovná daň maximálne 15% a znížili da na únosnú mieru odvody, všetci by radi platili dane.

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK
Nemyslím si, že je problematický samotný institut účinné lítosti jako jeho potenciální výklad a praxe, ve které může být zneužit.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Myslím si, že finančná sankcia a účinná ľútosť spojená s doplatením dane je plne postačujúca. Je predsa záujmom štátu financie vymôcť a podnikateľský subjekt nechať ďalej podnikať, aby mohol ďalej prinášať benefity pre celú spoločnosť. V opačnom prípade sa môže stať, že nikto nebude chcieť znášať riziká spojené s podnikaním a naopak sa všetci budú domáhať práv na dôstojný život ale bez rizík. To by bolo ale neudržateľné.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Možno treba novelizáciu na základe skúsenosti z minulých rokov, ale ja by som nebol za zrušenie. Ľudia sa môžu dostať v živote do rôznych situácií. Ak si to včas uvedomia a chcú to napraviť, tak ja by som túto možnosť ponechal.

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

12 % Určite áno, zneužíva sa to na obchádzanie daní

Silvia Hallová, daňová partnerka , Grant Thornton
Účinnú ľútosť v aktuálnej podobe treba zrušiť kvôli rôznym špekulantom, ktorí kalkulujú s tým, že daňové kontroly sú na Slovensku veľmi sporadické a keď sa aj náhodou objavia, tak do skončenia vyšetrovania stačí daň doplatiť a nič im nehrozí. Pravidlá pre účinnú ľútosť treba určite dopracovať, čiže upraviť jej podmienky a nastaviť primeranú hranicu škody. Inšpirovať sa môžeme v okolitých štátoch.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Účinná ľútosť pri daňových trestných činoch je rovnaký oxymoron ako zbožný ateista, väčšia polovica  alebo veselý pesimista.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Je to hlúposť. Od začiatku. Tento inštitút len podporuje zlodejov.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

 

10 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s.
Podľa môjho názoru je oveľa dôležitejšie urobiť daňové zákony jednoznačnejšie a prehľadnejšie

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko
Myslím si, že táto otázka je legitímna a mala by byť predmetom odbornej diskusie. Podobné ustanovenie môže motivovať nepoctivých k obchádzaniu zákona a ešte viac stimulovať vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Je veľmi ťažko odpovedať na takúto sugestívnu otázku. Pretože to, čo pekne vyzerá ako predikcia na papieri, sa nie vždy stretáva s realitou aj v praxi. Viaceré legislatívne návrhy pre biznis z dielne jednotlivých ministerstiev  prechádzajú búrlivejším obdobím a stále si hľadajú svoje miesto. Pričom mnohé sa míňajú účinkom.. Ak si prejdeme  tie najdôležitejšie zmeny za posledné obdobie pre firemnú sféru. Nič slávne a hlavne pozitívne  sa v daňovo-odvodovej legislatíve nerealizovalo. Sú značne rozdielne pohľady ministerstiev a odborníkov resp .podnikateľov. Uvádzame príklady z inej oblasti, ktoré dokresľujú odbornosť pracovníkov verejnej správy/verejnej moci. Uvedieme teda pár citácií z Dát bez pátosu:
„Minister financií  nie je prvýkrát v prestrelke s odborníkmi na čísla, no po ich poslednom statuse sa možno ozve aj on. Tí mu totiž vyčítajú jeho nesprávnu interpretáciu a niektoré chybné čísla z oblasti očkovania v rámci aktuálnej pandémie. Tieto čísla vraj boli úplne iné!“
"Včera na tlačovej konferencii ministra financií zazneli aj dáta k očkovaniu. K rozpočtu sa vrátime, ale nemali by mať podpredsedovia vlády aktuálne dáta k momentálne jednej z najdôležitejších aktivít a k projektu, ktorý/é v krajine bežia: OČKOVANIE- ÁNO/NIE. DAJME ROZSTREL - 3X s Vašimi citáciami,
"Pán minister: Včera bolo vykázaných (k predvčerajšku zaočkovaných) rovných 26,8% celej populácie. To je 27% zaokrúhlene a o 4% viac ako ste uviedli. Rozdiel je 150 tisíc ľudí a 23% sme mali zaočkovaných pred 11 dňami k 8. máju 2020. Z Vašej pozície "ministra na čísla" je dôležité vysielať správne a dokonca pozitívne signály a nie "drísty" - tu som sa opustil a inšpiroval z Vašej reči,"
"Pán minister: máme 13% alebo presne 12,8% (včera). Nie je to veľký rozdiel, ide o 40 tisíc ľudí, ale opäť ste na opačnej strane a v mínuse. Tie signály, prosím, tie signály a povzbudenia,"
"Pán minister: tu ide samozrejme o odhad. Už sme sa 3x preli a Vaše odhady boli úplne mimo a naše boli správne (tie deti v škole vo februári...) Vychádzame pri odhade počtu zaočkovaných z tohto: Dnes vykázané číslo ku včerajšku je 27%. Do konca mája za 12 dní určite nezaočkujeme tých, ktorí už majú termíny alebo sú v čakárni (co je asi 300 tisíc ľudí), ale podarí sa nám zaočkovať 200 tisíc ľudí. Dostaneme sa na 31% na konci mája. Do konca júna sa určite dostaneme na 38-40%,"
Máme určitú obavu, že nedisponujete ani vhodným typom vzdelania, ani relevatnými skúsenosťami, ani dobrou vôľou a ani pokojom v duši a nakoniec, ani dobrými úmyslami, aby sa všetky 3 veci podarili. Vy ste bojovník s tvrdým trnafským srdcom. Ale to na ministra financií nemusí stačiť. Na pár týždňov možno áno, ale nie na 3 roky. Je smutné Vás vidieť v takej pozícii a tak rozčúleného. Posielame pokoj a rozvahu,"
Preto sa oprávnene pýtame. Ak pracovníci verejnej moci, ktorí vykazujú na základe rôznych štatistík daňovú medzeru, vydajú podklady na základe ktorých ich podriadení realizujú kontroly. Či títo ľudia pracujú len s odbornou starostlivosťou? Ak z týchto kontrol ako pracovníci verejnej moci spracujú rozhodnutia pre doplatenie dane. Takže preto neviem či má alebo nemá byť zrušená účinná ľútosť pri daňových trestných činoch.

Anna Hudáková, business & HR consultant

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble