V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či potrebuje Slovensko novú jadrovú elektráreň. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 2. marca 2023 a pondelkom 6. marca 2023 celkovo 64 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

 

41 % Určite áno. Dopyt po elektrine bude rásť, dostupnosť klesať

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto, a.s.
Z nášho pohľadu spoločnosti, ktorá sa usiluje stať sa do budúcnosti lídrom na trhu ojazdených elektromobilov, vidíme ako jednu z najväčších prekážok rozvoja elektromobility hroziaci nedostatok elektrickej energie. Pokiaľ elektromobily nahradia klasické vozidlá na fosílne palivá v masovejšom meradle, bude určite ďalšia jadrová elektráreň ako čistý zdroj elektriny bez výraznejšej uhlíkovej stopy určite potrebná.

Alica Orda Oravcová, prezidentka, Daňové fórum Slovenska
Výrobu elektriny z atómových elektrární podporujem, lebo ide o ekologicky prijateľný spôsob výroby elektriny. Nová jadrová elektráreň by pomohla Slovensku udržať si a zvýšiť energetickú sebestačnosť v budúcnosti (napríklad po odstavení Jaslovských Bohuníc). Taktiež by sa Slovensko vďaka takémuto projektu mohlo stať dlhodobým exportérom elektriny, z čoho ako krajina môžeme profitovať. Moderné technologické postupy taktiež zabezpečujú veľmi vysokú úroveň bezpečnosti reaktorových blokov. V neposlednom rade, Slovensko sa nachádza v prírodne stabilnej oblasti, takže nehody, akou bola tá v Japonsku, našim jadrovým elektrárňam nehrozia. Dokonca, investičnú náročnosť je možné presunúť na prípadného investičného partnera, keďže sa v súčasnosti ponúkajú investori z krajín (napríklad z Rakúska), ktoré výrobu elektriny z jadra na svojom území síce odmietajú, avšak majú záujem o vyrobenú elektrinu z tohto zdroja.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal
Určite áno. Pri rastúcom politickom tlaku na používanie elektromobilov je nevyhnutné zaistiť aj dostatočné zdroje el. energie. Pri masívnom rozšírení elektromobilov ani dostavba 4 bloku EMO by nestačila pokryť zvýšenú spotrebu. "Zelené zdroje" to určite nevyriešia.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava
Som presvedčený, že nová jadrová elektráreň je potrebná, lebo čoskoro sa skončí životnosť nielen tej v Jaslovských Bohuniach, ale aj iným elektrárňam v okolitých krajinách. Okrem vlastnej energetickej bezpečnosti by priniesla aj potenciál exportu.

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia
Rozhodne áno, veda nám zatiaľ neponúka nádej na efektívnejšiu alternatívu zdroja elektrickej energie. Musíme si budovať energetickú sebestačnosť.

Martina Slabejová
Otázkou výstavby tretej jadrovej elektrárne sa treba jednoznačne zaoberať . Kedže sa jedná o zásadné rozhodnutie, treba zvážiť všetky faktory a riziká: bezpečnosť, dopady na životné prostredie, ekonomické predpoklady. Ale zároveň treba naďalej podporovať alternatívne zdroje energie, ktoré by boli udržatelnejšie a menej nákladné v dlhodobm horizonte a zabezpečovali by dostatok energie. Súčasné jadrové elektrárne v Mochovciach a JB zodpovedajú za približne 50% výroby energie na Slovensku. Tieto elektrárne sú však staršieho typu a bude nutné investovať do ich modernizácie a prevádzky, najmä z dôvodov technickej spoľahlivosti a bezpečnosti. Slovensko v minulosti prejavilo záujem o výstavbu tretej jadrovej elektrárne a v roku 2009 boli začaté prípravné práce na výstavbu v Jaslovských Bohuniciah, avšak projekt bol pozastavený. Súčasná geopolitická situácia naznačuje,  že by sa Slovensko touto otázkou malo jednoznačne zaoberať a možno sa vrátiť k plánom z 2009. Jadrové el. sú dôležitým a stabilným zdrojom el.energie na Slovensku a zabezpečujú väčšinu základnej výroby el. energie na Slovensku.

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava
Odpoveď na túto otázku by mala dať výhradne odborná diskusia bez politického podtónu. Mantinely sú jasné – ako bude rásť spotreba elektrickej energie, ako ju dokážeme naplniť pri splnení kritérií ako sebestačnosť, bezpečnosť, ekológia a reálne náklady.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Nie som si istý, či potrebujeme jadrovú elektráreň, ale určite potrebujeme možnosť vyrábať viac elektrickej energie. Dopyt po elektromobiloch možno bude rásť, a celková stratégia EÚ je tak nastavená, aby tento dopyt rástol, preto to považujem za dôležité.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Moc na výber v zdrojoch nemáme, a zároveň môžeme mať aj zaujímavý vývozný artikel - elektrinu.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice
Je to nevyhnutné!!!!!

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Jadrová energia bude hrať dôležitú rolu pri budovaní modernej ekologickej spoločnosti.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum
Jadro je jediná cesta pre dostatok energie do budúcnosti.

Ivan Štefanec, čestný prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska
Dopyt po elektrickej energii bude narastať.

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Bezpečný energetický mix sa bez tohto čistého a stabilného zdroja energie nezaobíde.

Peter Michajlov, konateľ a výkonný riaditeľ , SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Bratislava
Atómová energie by mala byť jasnou súčasťou ekologického energetického mixu. Je čistá, priamo aj nepriamo šetrná k prírode (z pohľadu primárnych zásahov do krajiny aj z pohľadu ochrany ovzdušia a vody), technologicky bezpečná, výkonovo stabilná a riaditeľná a nezávislá na živloch - vode, vetre, slnku. Práve čisté, ale zároveň stabilné a bezpečné energetické zdroje sa stávajú komoditou zásadného strategického, bezpečnostného a obchodného významu. Slovensko by malo využiť skutočnosť, že západná Európa krátkozrako a nelogicky od jadra ustupuje a svoju pozíciu na energetickom trhu výstavbou nového bloku do budúcnosti jasnejšie ukotviť a posilniť.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit
Asi pred tromi rokmi som sa na stretnutí s vysokým predstaviteľom jedného z priemyselných zväzov Európskej únie spýtal, ako bude zabezpečená výroba energie pre elektromobilitu - vzhľadom k vysoko ambicióznym plánom EÚ. Dostal som odpoveď, že každý rok postavíme v EU jednu jadrovú elektráreň. Je teda načase začať...

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Ak má krajina prosperovať potrebuje stabilnú energetickú infraštruktúru, popkiaľ ide  o výkon aj nákladovú bázu. Súčasné zdroje starnú a budú musieť byť nahradené. Alternatívne zdroje sú dobrým doplnkom klasických zdrojov, ale zatiaľ nie sú adekvátnou náhradou.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Erik  Vicena, zástupca generálneho riaditeľa pre obchod, PPA CONTROLL, a.s., Bratislava

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ  MH Teplárenský holding

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

31 % Skôr áno. Potrebujeme však dôveryhodného partnera

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Za predpokladu vyriešeného financovania s dôveryhodným partnerom, ktorý postaví elektráreň mimo tektonického zlomu.

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu
V súvislosti s energetickou samostatnosťou Slovenska, ako aj potrebou zdroja energie napr. pre výrobu nizkoemisného vodíka, by bol nový zdroj energie potrebný.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer
Otázka je strategického významu a dlhodobej stratégie štátu ako takého. Význam sebestačnosti resp. prípadného prebytku je prínosom. Aktuálne skúsenosti s výstavbou mínusom. Odpoveď na danú otázku by nemala byť predmetom ankety. Komplexnosť a ekonomická náročnosť je zásadná a teda je to téma pre odborníkov.

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873
Je to zložitá a komplexná téma. Myslím si, že by sme sa mali rozhodovať na základe komplexného posúdenia bezpečnostných, environmentálnych, technických a finančných aspektov. V súčasnosti považujem výstavbu novej jadrovej elektrárne za vhodné riešenie. Zároveň by som sa viac zameriaval na rozvoj alternatívnych zdrojov energie.

Radoslav Prokop, zakladateľ INVESTART, investičná skupina spoločnosti Grama a.s., Bratislava
Jadrová energia je veľmi významným zdrojom elektrickej energie, čo sa nezmení ani v najbližších desaťročiach. Určite sa treba na odbornej úrovni zaoberať otázkami bezpečnosti, ale pri spoľahlivom výbere partnera sa v dnešnej dobe v súvislosti s jadrom netreba obávať rizík, práve naopak, je potrebné čím skôr začať s prípravami.

Vladimír Valach
Jadrová energia je bezemisný zdroj, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Pokiaľ elektráreň postaví niektorá z renomovaných spoločností z Francúzska, Južnej Kórey alebo USA, budeme mať aj optimálne divrzifikované riziko z pohľadu možnosti zlyhania partnera.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Martin Guttman, managing director, Tuli.sk

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

14 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.
Výroba elektrickej energie je pre štát strategickou prioritou. Keďže Slovensko nemá dostatok prírodných zdrojov na jej výrobu, je potrebné hľadať alternatívne zdroje. Výstavba jadrovej elektrárne je síce investične náročná, ale produkcia je vysoko efektívna. Preto treba zvážiť všetky pozitívne aj negatívne dopady na ekonomiku i krajinu, čo si vyžaduje odbornú diskusiu.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Treba spočítať dopyt na 20 rokov dopredu a porovnať alternatívy s dôrazom na trendy, bezpečnosť a cenu.

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o.
Toto je otázka na dátového analytika. A verím, že to aj tak bude.

Igor Choma, predseda Dozornej rady, Váhostav-sk, a.s., Bratislava
Slovensko nepotrebuje novú jadrovú elektráreň. Slovensko len potrebuje s elektrinou rozumne narábať a v budúcnosti sa vrátiť k výstavbe predovšetkým vodných elektrární.

Milan Černák, managing partner,  RSM SK, s.r.o., Bratislava
Nová jadrová elektráreň by sa Slovensku hodila, aby sme ešte viac posilnili svoju sebestačnosť, na druhej strane schválené znenie dohody Green Deal na úrovni EÚ nepovažuje výrobu elektrickej energie z jadra za čistú energiu. Preto si myslím, že v súčasnosti nemá význam investovať do takéhoto spôsobu výroby elektriny.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments
Jadrové elektrárne sú stále najzelenšie riešenie výroby elektriny. Zároveň sú, na rozdiel od obnoviteľných zdrojov výroby elektriny, aj oveľa stabilnejšie a predvídateľnejšie. Zároveň nie je trendom súčasnosti budovať ťažkopádne a veľmi nákladné reaktory s veľkým výkonom ale, naopak, vo vývoji sú malé kompaktné reaktory s výkonom 1MW, čo je ekvivalent spotreby energie zhruba 1000 domácností a s nepomerne nižšou obstarávacou cenou a zároveň s bezpečnejšou prevádzkou. Takéto riešenia doplnené o vodné zdroje a ďalšie obnoviteľné zdroje energie s priemyselnými batériovými úložiskami energie môžu byť najrozumnejšie pre udržateľnú a predvídateľnú energetickú budúcnosť Slovenska.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

11 % Skôr nie. Výstavba reaktorov je príliš drahá

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
V týchto dňoch štartuje nový tretí blok v Mochovciach, ktorý bude pri plnom výkone významným príspevkom k produkcii zelenej energie. Výstavba reaktorov je drahá, no prevádzkové náklady, v porovnaní s inými zdrojmi energie, zase nízke. Priestor na novú jadrovú elektráreň aktuálne nevidím, no v budúcnosti jej potrebu nevylučujem.

Martin Melišek, CFO, Softec
Obrovské jadrové elektrárne vnímam ako prekonaný koncept, ktorý mal svoj historický význam. Budúcnosť bude skôr v obnoviteľných zdrojoch doplnených malými kompaktnými jadrovými elektrárňami a inými zdrojmi. Takže priestor na novú veľkú jadrovú elektráreň, ktorá bude v našich podmienkach hotová o 20 rokov nevidím.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts
Jadrová energia je dnes považovaná za zelenú energiu... Slovensko má zatiaľ veľmi nízky podiel obnoviteľnej energie, ktorý dnes stagnuje na úrovni 17 percent, takže  skôr tu vidím príležitosť. Máme zároveň obrovský potenciál v geotermálnej  energii, ktorú, žiaľ, zatiaľ nevyužívame. Verím, že sa sústredíme skôr na obnoviteľné zdroje, ale pokiaľ by nám nemali stačiť na pokrytie budúcej spotreby, tak  z môjho pohľadu ďalšia v poradí je energia z jadra.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
Energetickú budúcnosť Slovenska vidím skôr v obnoviteľných zdrojoch energií - využívajúce slnečnú a veternú energiu a čiastočne vodné elektrárne. A dúfam, že pribudnú ďalšie, komerčne dostupné, "čisté" energie.

Anna Hudáková, business & HR consultant

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

3 % Vôbec nie. Stačí dovoz energie a zelené riešenia

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR
SK svojou rozlohou/počtom obyvateľov  a geografickými podmienkami by malo byť v budúcnosti vzorovým príkladom využívania "zelenej energie".

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok