V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či sa zúčastnia nadchádzajúceho referenda o zmene Ústavy SR? Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 19. januára 2023 a pondelkom 23. januára 2023 celkovo 55 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

39 % Žiadna, všetci stratia

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.
Zúžením trhu stratia úplne všetci. Najlepšie to ale prežijú Spojené štáty. My to pocítime v cene a dostupnosti viacerých výrobkov.

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873
Svojim spôsobom stratia všetci. Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, pretože v uvedenom procese je veľkou neznámou napr. aj to, ako a či bude pokračovať oslabovanie inštitúcií reprezentatívnej demokracie v demokratickej časti sveta. Som však optimista a verím, že nakoniec z toho Západ môže vyjsť silnejší.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Nie je to „lenô o oddelení Východu a Západu, ale o novom usporiadaní sveta. Ak sa nepodarí dosiahnuť nový zmysluplný poriadok (pravidlá rešpektované všetkými), stratia všetci. Svet sa totiž stal jednou veľkou dedinou, kde je každý závislý od ostatných. Takže pre začiatok je potrebné, aby to každý pochopil a akceptoval.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Myslím, že správna cesta je spájanie, nie oddeľovanie. Uvidíme, v každom prípade si myslím, že každý niečo stratí – niekto menej a iný zase viac.

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Mysleli sme si, že bolo vhodné, keď globalizácia bola motorom nižšej inflácie v Európe. Ale Čína  pracuje na politike sebestačnosti už dlhšie. Tá sa už stala súčasťou aj jej aktuálneho päťročného plánu a je odpoveďou na obchodnú vojnu s USA. Produkcia v Európe a USA je drahšia. Preto deglobalizácia možno zvýši rast inflácie. Vytvoriť diverzifikovaný systém sebestačnosti v Európe tiež znamená menej just-in-time dodávok a vyššie zásoby, čo znamená potrebu vyšších investícií a vyššie ceny komodít. Na druhej strane to prinesie aj  pokrok vo výrobe v logistike a viac obnoviteľnej energie,

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Kríza, ktorú spôsobila pandémia ukázala kritické miesta v oblasti logistiky a rozmiestnenia kľúčových výrobných kapacít vo svete. Vojna ukázala kritické miesta v oblasti energetickej a surovinovej závislosti. Vybudovanie a preskupenie kľúčových výrobných kapacít z hľadiska logistiky a diverzifikácia dodávok surovín a energetických zdrojov pomôžu západu k stabilizovaniu ekonomického vývoja z hľadiska bezpečnosti, ale celkovo deglobalizácia nepomôže nikomu.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company
Krátkodobo stratia všetci. Na druhej strane, globalizácia síce priniesla ekonomike veľa dobrého, no v posledných rokoch ukázala svoje limity. Preto treba hľadať model ekonomických celkov, kde nie je také vysoké riziko ohrozenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov ani v čase možnej pandémie alebo zlých geopolitických vzťahov. V našom prípade by to mohol byť priestor EÚ, ktorý stále nevyužil svoj potenciál hospodárskej spolupráce.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Keby EÚ a Rusko vedeli fungovať, tak "stred vesmíru" by bola táto zóna... Bariéry nikdy neviedli k prosperite u nikoho, skôr naopak.

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts
Globalizácia priniesla hospodársky rast v celosvetovom meradle. Pandémia priniesla prvé trhliny, ktoré vojna na Ukrajine ešte viac zvýraznila. Momentálne sme už svedkami rôznych presunov výrob či už späť do pôvodných krajín, či bližšie ku finalizácii výrobku alebo jeho spotreby, ale tiež presunu medzi jednotlivými ázijskými krajinami. Verím, že aj stredná Európa ma šancu na získanie časti presunutých výrobných kapacít ( príkladom môže  byť Siemens a jeho oznámený presun výroby ultrazvukových prístrojov z Ázie do Košíc).

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Doteraz v histórii bola víťazom vždy spolupráca. Nevidím dôvod, aby to bolo teraz inak.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.
Deglobalizácia prinesie vo viacerých krajinách najmä rast inflácie. Je pravdepodobné, že vytváranie samostatných ekonomických systémov bude mať na krajiny a ich obyvateľov negatívne dopady.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

24 % Spojené štáty americké

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Však už to všetci vidíme a cítime.

Silvia Hallová, daňová partnerka , Grant Thornton
USA už zareagovali významnou podporou na prilákanie závodov na výrobu polovodičov do USA. Európe chýba väčšia flexibilita a jednotnosť, stále v mnohých otázkach konajú štáty individuálne a to oslabuje Európu. Slovensko sa každopádne potrebuje zamerať na podporu inovatívneho biznisu a pomôcť firmám, aby dokázali naďalej zostať konkurencieschopné.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Cielenými a zmysluplnými investíciami (v kontexte IRA) je veľká šanca obnoviť upadajúcu inovatívnosť. Kým sa Európa rozhýbe, bude tento boj prebiehať medzi USA a Čínou.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Celosvetová kríza spôsobená ochorením covid -19 naplno ukázala, že dlhé logistické reťazce z geografického a časového hľadiska sú prekonané. Naivita deväťdesiatych rokov, kedy si biznis a vlády mysleli, že čo je lacné, je aj dobré a nikto neriešil bezpečnosť v tretích krajinách, je takisto preč. Z tohto dôvodu budeme k sebe na Západ presúvať strategické odvetvia od liekov po čipy, čo bude musieť byť subvencované vládami. Víťazmi budú západné spoločnosti a ich občania, ktoré budú sebestačné a odolné voči predvídateľným a nepredvídateľným vplyvom.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

20 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Z krátkodobého hľadiska by mohli benefitovať krajiny EÚ z bývalého východného bloku, ak budú otvorené reštrukturalizácii svojho priemyslu. Niektorí výrobcovia hlavne v menej perspektívnych odvetviach by mohli byť nahradení firmami s inovativnými výrobnými programami s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú do demokratického sveta sťahovať firmy z autokratických a nestabilných krajín. Je to pre nás príležitosť dostať sa z pasce stredného príjmu. Z dlhodobého hľadiska budú benefitovať krajiny so stabilným a férovým (demokratickým) politickým systémom, ktoré zároveň budú atraktívne pre vzdelaných mladých ľudí. To ako byť atraktívna krajina pre mladých ľudí je téma na dlhšiu úvahu. Každopádne bez tolerantnej kultúry pre cudzincov a minority akéhokoľvek charakteru, školstva ktoré bude priťahovať naše aj zahraničné talenty a kde si profesionáli v strednom veku radi dajú študovať svoje deti, kvalitného zdravotníctva a množstva príležitostí pre športové a kultúrne vyžitie to nepôjde. Riešenie týchto oblastí nemôžme odkladať, je to pre profesionálov aj krízových manažérov.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava
Štáty a regióny, ktoré vyrábali pre celý svet a dodávali do iných regiónov stratia. Budú musieť vedieť konkurovať, zvýšiť kvalitu, obchodovať pod vlastnými značkami. Zmenšia sa možnosti zárobku pre najnižšiu vrstvu. Zvýši sa tlak na vzdelanie a uplatnenie strednej vrstvy. Štáty a regióny, ktoré dovážali, sa na jednej strane musia pripraviť na vyššie výrobné náklady a ceny. Na druhej strane, budú menej závislé na dovoze, zlepší sa ich obchodná bilancia, vznikne tlak a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a tým aj na nové technológie a napríklad robotizáciu.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko
Slovensko a ďaLšie miesta s konkurencieschopnou výrobou.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Neviem o tom, že by dochádzalo ku deglobalizácii. Ak sa, žiaľ, veľmi pomaly Európa zbavuje svojej závislosti na Rusku, tak je to po a) správne a po b) to nie je deglobalizacia. Ak sa diskutuje o znížení závislosti svetovej, rozumej európskej či americkej, ekonomiky od čoraz agresívnejšej Číny, tak je to opäť správne a pre EÚ i USA len prospešné.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Kto z toho vyťaží? Krátkodobo ekonomicky alebo dlhodobo strategicky? Deglobalizácia v akom rozsahu? My na ňu iste nie sme pripravení a bude nás bolieť, ale stále platí, že prežije nie najsilnejší, ale ten čo sa vie najlepšie prispôsobiť.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
Globalizácia bude pokračovať, ale v pozmenenej forme. Energetická, potravinová a technologická bezpečnosť už teraz zohrávajú väčšiu úlohu pri rozhodovaní politikov aj biznis lídrov a tento trend bude pokračovať. Avšak myšlienky aj ľudia budú naďalej prúdiť medzi Východom aj Západom.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Deglobalizácia nie je obchodne a komunikačne možná. "Oddelenie východu od západu" je ideologická, nie ekonomická kategória. Zmení sa možno pomer, zmení sa slovník. Ale nezmení sa globálna prepojenosť trhov, kultúr a ideí. Globalizácia sa nedá vypnúť ako ropovod. Začala sa, keď sme všetci prišli z Afriky a skončí sa, keď nebudeme na Zemi.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

11 % Juhovýchodná Ázia

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Môj osobný tip je juhovýchodná Ázia. Vo vzťahoch USA a EÚ na jednej strane a Rusko a Čína na strane druhej je vidieť novú dynamiku, pričom najmä nezúčastnené krajiny juhovýchodnej Ázie z toho môžu v budúcnosti ťažiť. Žiaľ, pandemické vlny a vojna na Ukrajine si berú svoju daň v podobe narušenia globálnych dodávateľských sietí a v konečnom dôsledku na to doplatíme takmer všetci.

Igor Choma,  predseda Dozornej rady, Váhostav-sk, a.s., Bratislava
Najviac budú ťažiť krajiny, ktoré a) vo veľkej miere využívajú obnoviteľné zdroje energie, keďže tieto nie sú predmetom dovozu, b) neboli významne zapojené do svetovej obchodnej výmeny, boli sebestačnejšie. Ťažiť budú, samozrejme, aj autoritárskejšie režimy, napríklad Čína, ktorá síce je svetovým exportérom všetkého možného, ale po začatí obchodnej vojny s USA pracuje na posilnení vlastnej sebestačnosti. Osobne si myslím, že k deglobalizácii vďaka enormnému tlaku obrovských korporácií nedôjde. Iba ak by prišlo k vážnemu vojenskému konfliktu.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ  MH Teplárenský holding

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

6 % Blízky východ (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty)

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC