Prokuratúra označila pôvodné zastavenie trestného stíhania za nezákonné a predčasné. Vyšetrovací spis sa teraz vráti do Prahy k dozorujúcemu prokurátorovi Jaroslavovi Šarochovi.

Jeho nadriadený sa domnieva, že nesprávne posúdil dôkazy, ktoré mal k dispozícii, otázky prepojenia jednotlivých firiem, európsku legislatívu aj mieru zavinenia obvinených.

Rozhodnutie najvyššieho prokurátora je pre neho záväzné. Budú nasledovať ďalšie procesné úkony a dokazovanie. Píše o tom idnes.cz.

Pôvodne stíhali aj štyroch ďalších ľudí: Moniku Babišovú, Adrianu Bobekovú, Martina Herodesa a Josefa Nenadála – Babišových rodinných príslušníkov. Toto vyšetrovanie sa ale definitívne končí.

„Nepodarilo sa preukázať ich subjektívnu stránku previnenia sa, ich aktívne zapojenie sa do procesu získania dotácie ani ich vedomie o tom, že zmena akcionárskej štruktúry by mala súvisieť s dotačným financovaním,“ vysvetľuje vo svojom rozhodnutí najvyšší prokurátor Pavel Zeman. 

Zdôraznil aj to, že obnovením procesu nechce predbiehať udalosti. Na A. Babiša a J. Mayerovú sa ďalej vzťahuje prezumpcia neviny.

Trestné stíhanie zastavilo Mestské štátne zastupiteľstvo ešte v polovici septembra. Odôvodnili to tým, že Babišov podnik pri čerpaní dotácie spĺňal definíciu malého a stredného podniku, a preto mal na dotáciu nárok.