Dopravca Arriva sa pripravuje na prevzatie regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji od polovice novembra. Uspel totiž v súťaži na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy, ktorú ešte minulý rok vyhlásil Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Arriva má v rámci tejto služby nahradiť dopravcu Slovak Lines. Zmluvu na 10 rokov s BSK však podľa doterajších informácií ešte nepodpísala, prebiehajú rokovania a obhliadky.

Generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan pre TASR uviedol, že o integrácii do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) rokujú. „Bola začatá práca v odborných skupinách, ktoré sme spoločne vytvorili. Napríklad dnes sa realizovala obhliadka nových červených autobusov, ktoré už máme pripravené na prevádzku," spresnil.

Zároveň poukázal, že dostatočný čas na spustenie, tzv. mobilizáciu, každej novej prevádzky pre vysúťaženého prevádzkovateľa je jedným z kľúčových faktorov. „Zvyčajne ide o viac ako šesť mesiacov," podotkol. Takto dlhý čas podľa neho okrem iného umožňuje aj prijatie a zaškolenie potrebného personálu.

V prípade prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji ide o približne 400 vodičov a technikov, zabezpečenie a nasadenie viac ako 200 autobusov, vybudovanie servisných pracovísk a celkového zázemia vrátane predajných miest. „To sú nevyhnutné podmienky na poskytovanie spoľahlivých služieb pre cestujúcich na zodpovedajúcej úrovni," uviedol Ivan.

Šéf Arrivy na Slovensku poukázal, že im v rámci súťaže, vyhlásenej BSK, bolo 22. apríla doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. „Naša ponuka v ňom bola vyhodnotená ako úspešná a verejný obstarávateľ ponuku prijal. Následne však, žiaľ, nasledovali námietky zo strany neúspešného uchádzača, neskôr i odvolanie voči rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré boli posudzované a vyhodnocované zo strany ÚVO a Rady ÚVO," priblížil.

Až začiatkom septembra Rada ÚVO zamietla námietky v celom rozsahu, čo umožnilo BSK zaslať dopravcovi výzvu na uzavretie zmluvy. Lehota tejto výzvy podľa generálneho riaditeľa aktuálne plynie. Tvrdí však, že všetky možné lehoty na podávanie námietok i na ich posudzovanie boli využité na maximum a možná doba mobilizácie znížená na absolútne minimum.

„Aj v tejto neľahkej situácii sme spustili náborovú kampaň, ktorá je zameraná predovšetkým na nábor nových kolegov – vodičov a vodičky autobusov, ale aj na ostatné profesie potrebné na zabezpečenie služby verejnej dopravy," povedal Ivan.

Situácia, ktorá nastala, však podľa neho reprezentuje riziká z pohľadu prevádzkovateľa, objednávateľa i cestujúcej verejnosti. „Je našou spoločenskou zodpovednosťou voči cestujúcim a našim spoločným zámerom s objednávateľom, aby bola služba v rekordne krátkom čase čo najlepšie zabezpečená," deklaroval generálny riaditeľ.

BSK vo štvrtok (30. 9.) pre TASR uviedol, že s Arrivou intenzívne rokuje a výsledky by mali byť známe budúci týždeň. Kraj zároveň potvrdil, že dopravcu vyzval k podpisu zmluvy, no doposiaľ sa tak ešte nestalo.

Autobusová stanica Nivy v Bratislave počas otvorenia
Neprehliadnite

Bratislava sa dočkala, na Mlynských nivách otvorili autobusovú stanicu na svetovej úrovni