Na pracovnom portáli Edujobs.sk, ktorý sa sústredí na pracovné ponuky v školstve, je aktuálne zverejnených vyše 1 700 pozícií. Školám najviac chýbajú učitelia základných škôl, stredných škôl a materských škôl, ale aj vychovávatelia, psychológovia či špeciálni pedagógovia. Okrem pedagogických pozícií sú však hľadaní aj upratovači/čky, asistenti učiteľa či kuchári.

Súčasné nastavenie miezd v školstve je postavené na tabuľkových platoch, ktoré učiteľov diferencujú na základe odpracovaných rokov a nie ich kvality, angažovanosti či náročnosti predmetov. Hlavne začínajúci učitelia si veľmi dobre zvážia svoje pôsobenie vzhľadom na jednotné platy za vykonanú prácu.

Ceny nehnuteľností a nájmov sú predsa len rôzne v rámci regiónov. To nám presne odzrkadľuje aj veľký nedostatok ľudí v školstve hlavne v Bratislavskom kraji a oveľa väčší záujem o pozície v oblasti školstva na východe Slovenska, kde napríklad v Košickom kraji reaguje na 1 pracovný inzerát v priemere až 12 uchádzačov.

Na pracovnom portáli Edujobs.sk evidujeme práve v Bratislavskom kraji až 855 otvorených pracovných pozícií. V Trnavskom ich je 166. Naopak, najmenej voľných pozícií v školstve je v Prešovskom kraji.

prof
Zdroj: Edujobs
Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora