Pri hypotéke u žiadateľov živnostníkov a spoločníkov s.r.o. rozhoduje nielen druh podnikateľskej činnosti a dĺžka podnikania, ale najmä výška zdokladovaných príjmov. Väčšina bánk v posledných týždňoch už zvýšila úrokové sadzby, teda je vhodné si svoje úverové limity a možnosti preveriť vopred. Drahší úver môže na základe zdokladovaného príjmu o niečo viac skresať úverový strop.

Banky sa pozerajú na príjmy podnikateľov rozdielne

Pre živnostníkov aj majiteľov s.r.o. platí, že pri žiadosti o úver vo väčšine bánk musia mať ukončené aspoň jedno zdaňovacie obdobie a podnikanie musí trvať aj naďalej. Potrebujú preukázať kladné daňové priznanie, teda mali by mať vyššie príjmy ako náklady, zároveň musia mať vysporiadané všetky záväzky voči štátnym inštitúciám ako je daňový úrad, zdravotná a Sociálna poisťovňa.

Tieto podmienky platia vo všetkých bankách, ale čo sa týka výpočtu akceptovateľného príjmu z predložených výsledkov podnikania, v tomto sú v bankách rozdiely.

Podnikateľ by si mal preto vopred preveriť, akým spôsobom práve jemu môže banka uznať príjem podľa predpokladaných tržieb či dosiahnutého zisku. V niektorých prípadoch o výške uznaného príjmu rozhoduje aj to, či si uplatníte paušálne alebo skutočné výdavky. Takisto môže byť problém, ak podnikateľ uzavrie výsledky podnikania do straty a má záujem čerpať úver.

Nižšie dane = nižšia šanca na požadovanú výšku úveru

Každá banka má iný meter na to, ktorý príjem a za aké sledované obdobie klientovi uzná. Preto ak si podnikateľ optimalizuje daňové priznanie, aby platil čo najnižšie dane, v niektorých bankách tak svoje šance na požadovanú výšku úveru výrazne zníži.

Pri posudzovaní žiadateľov o úver najväčšie rozdiely vznikajú práve pri príjmoch z podnikania alebo rôznych neštandardných zárobkoch. Preto sa môže stať, že v jednej banke vyjde hypotéka len na polovicu požadovanej sumy, zatiaľ čo iná banka dokáže schváliť potrebnú výšku úveru, a naopak tretia banka záujemcu odmietne. Nie každá banka pri hypotéke totiž akceptuje príjem z podnikania.

Príklad: Predstavme si, že ste v minulom roku fakturovali 2 000 € mesačne, čiže za celé zdaňovacie obdobie ste zarobili 24 000 € a v daňovom priznaní si uplatňujete paušálne výdavky. Podľa daňového základu vám banka uzná max. čistý mesačný príjem 735 €, ale podľa obratov ako percento z príjmu max. 1 200 €. Ak by ste ale zašli len do banky, ktorá akceptuje obvyklých 10 percent z obratov, pri hypotéke by rátala len s príjmom 200 €.

Optimalizácia daní pred hypotékou nie je šťastné riešenie

Dá sa povedať, že zamestnanci na trvalý pracovný pomer majú najväčšiu šancu na hypotéku, podnikatelia sú naopak pre banku najrizikovejší. Príjem podnikateľov totiž môže kolísať podľa toho, ako sa im darí, v niektorých mesiacoch zarobia viac a v iných menej.

Podnikatelia sú pre banky rizikoví aj z toho dôvodu, že môžu svoj oficiálny príjem ovplyvniť. Hoci sa dnes snažíme ušetriť, kde sa dá, optimalizácia daní pred žiadosťou o hypotéku naozaj nie je šťastné riešenie.

Eva Šablová

Financiám sa venuje viac ako 17 rokov. Začínala v bankovom sektore, následne prešla do oblasti finančného sprostredkovania. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľka pre úvery v broker poolovej spoločnosti FinGO.sk, kde je odborným garantom pre oblasť úverov a zastrešuje vzdelávanie celej maklérskej siete.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora