Investovanie ovplyvňujú nielen bezprostredné udalosti, ale aj dlhodobejšie faktory. Preto je pre každého investora kľúčové nepozerať sa len na vývoj vybraných parametrov a nástrojov, ale brať do úvahy aj vývoj množstva ďalších vonkajších faktorov. Pretože práve táto kombinácia má zásadný vplyv na vývoj cien aktív. A ak je reč o vonkajších faktoroch, medzi kľúčové patrí vývoj kľúčových parametrov amerického trhu, trhu nehnuteľností aj segmentu zelených investícií.

Úroky v USA stúpnu vyššie, ako sa čakalo

Kvôli svojej dominancii hrá v rozhodovaní investorov primárnu rolu vývoj ekonomiky Spojených štátov. Podobne ako aj pri ďalších vyspelých trhoch, aj v USA za posledný rok rezonuje téma zvyšovania úrokových sadzieb a vysoká inflácia. Americký FED zvýšil na poslednom zasadnutí úrokové sadzby o 75 bázických bodov na aktuálne rozpätie 3,75 až 4 percentá.

Aj keď inflácia v októbri nečakane klesla – čo dočasne povzbudilo trhy – je pravdepodobné, že zvyšovanie úrokových sadzieb bude pokračovať. Existuje viacero dôvodov, prečo pravdepodobne centrálne úroky v USA pôjdu postupne vyššie, ako investori pôvodne očakávali. Úrokové sadzby by sa mohli dostať až na hranicu 5,5 percenta.

Vývoj rastu úrokových sadzieb zo strany amerického FEDu za posledných 5 rokov
Zdroj: Tradingeconomics
Vývoj rastu úrokových sadzieb zo strany amerického FEDu za posledných 5 rokov

Ekonomické predikcie neúprosne naznačujú v prípade USA spomalenie rastu HDP. Treba však povedať, že Spojené štáty na tom pravdepodobne budú stále lepšie ako Európa. Americké hospodárstva by sa aj napriek spomaleniu mohlo v roku 2023 vyhnúť recesii, ktorá akútne hrozí európskemu kontinentu.

Zásadným nápomocným impulzom by pre ekonomiku USA mohol byť silný domáci trh práce a tiež vysoký potenciál spolupráce s ázijským regiónom. V Spojených štátoch by sme mohli byť svedkami zníženia inflácie najmenej o jedno percento v priebehu roka 2023.

Británia by mohla odštartovať pokles cien bývania

Realitný trh je jednoznačne pod tlakom. Za posledné roky sme si v Európe zvykli na všeobecne a pre každého dostupné úvery. To v blízkej budúcnosti pravdepodobne nebude v EÚ pravdepodobne platiť. Už dnes je dostupnosť úverov najnižšia od roku 2012. Spoliehať sa na dostatočne vysoký externý kapitál prichádzajúci do Európy takisto nevyzerá realisticky. Dôsledkom bude pravdepodobne pokles trhu s nehnuteľnosťami.

Negatívny trend už dnes cítiť vo Veľkej Británii. Viacero informácií signalizuje, že tamojší trh s nehnuteľnosťami stojí na začiatku výrazného poklesu. Napríklad počet nových záujemcov o nehnuteľnosť v Británii klesol počas októbra na najnižšiu úroveň od finančnej krízy v roku 2008. Niektorí odborníci preto odhadujú, že ceny bytov a domov by mohli v priebehu budúceho roka klesnúť až o 30 percent.

Je jasné, že podmienky realitného trhu v jednotlivých štátoch EÚ a vo Veľkej Británii sú výrazne odlišné. Napriek tomu je dosť pravdepodobné, že práve ostrovný štát naštartuje vlnu poklesu hodnoty nehnuteľností v celej EÚ. Kombinácia prudkého rastu úrokových sadzieb a poklesu cien vysoko pravdepodobne ukončí 13-ročné obdobie nepretržitého rastu britského realitného trhu.

A pokles cien bytov a domov by sa potom z britských ostrovov mohol preniesť do celej Európy. Aj keď dopad na cenovú úroveň bývania v jednotlivých krajinách EÚ sa bude líšiť, dá sa všeobecne povedať, že v priebehu budúceho roka sa celkové investičné a rozvojové vyhliadky v tomto segmente v Európe zhoršia.

Zelené investície budú intenzívnejšie

Aj v roku 2023 bude jednou z top tém boj proti klimatickej zmene. Tým pádom nie je dôvod sa domnievať, že by investície do zelených energií mali klesať. Práve naopak, budú pravdepodobne ďalej rásť. Silný podporný signál vyšiel nedávno zo stretnutia amerického prezidenta Bidena a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

Obaja lídri na poslednom stretnutí signalizovali pokračovanie spolupráce v boji proti zmene klímy. Okrem toho, že tento krok je mimoriadne veľmi dôležitý - keďže obe krajiny sú najväčšími znečisťovateľmi životného prostredia – ide aj o významný globálny signál.

Ako veľkí znečisťovatelia musia Spojené štáty a Čína investovať do zelenej energie viac ako v súčasnosti. Napríklad Spojené štáty najnovšie avizovali zverejnenie plánu energetickej transformácie, ktorého cieľom je náhrada uhlia čistými zdrojmi energie. Aj pri Číne možno logicky čakať navyšovanie investícií do zelenej energie.

Trend zelenej energie a investícií do tohto odvetvia bude preto v nasledujúcich rokoch narastať, a to nielen v týchto dvoch krajinách. Tento vývoj bude podporovať rast hodnoty firiem, ktoré sa angažujú vo vývoji a využití zelených technológií. V roku 2023 a nasledujúcom období by sa preto investori mohli logicky silnejšie prikláňať k investíciám súvisiacim s ochranou životného prostredia.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora