Tridsať rokov po rozdelení česko-slovenskej federácie trvá trend disproporčného záujmu Slovákov o český trhu práce v porovnaní sa záujmom Čechov o pracovné miesto na tom slovenskom. Pandémia síce trend trochu zabrzdila, pretože prechodne „zmrazila“ trh práce ako v ČR aj SR, avšak popísaný trend vskutku trvá aj tak.

Nič zásadného na ňom nezmenil ani vstup Slovenska do eurozóny, ku ktorému došlo 1. januára 2009. Odvtedy sa počet Slovákov pracujúcich v Česku zvýšil zo 100 223 osôb na 214 907 osôb ku koncu novembra 2022. Vyplýva to z údajov Českého štatistického úradu a ministerstva práce a sociálnych vecí.

Za rovnakú dobu sa počet Čechov pracujúcich na Slovensku zvýšil z 1 915 na 6 480 osôb, vyplýva z dát slovenského Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zatiaľ čo teda počet Slovákov pracujúcich v ČR od roku 2009 vzrástol o 114 684 osôb, počet Čechov pracujúcich na Slovensku sa zvýšil o 4 565 osôb, teda približne 25-krát menej. Aj keď sa zohľadní zhruba polovičná veľkosť slovenského trhu práce v porovnaní s tým českým, rozdiel zostáva markantný.

Český trh práce si teda stále udržuje vysokú atraktivitu aj pre zahraničných zamestnancov z krajín platiacich eurom. Silný záujem Slovákov o uplatnenie na českom trhu práce nijako nepoľavuje. To sa pritom nedá povedať o záujme Čechov o prácu na Slovensku, ktorý je dlhodobo veľmi slabý. Slovensku teda prijatie eura nepomohlo akokoľvek viditeľne zatraktívniť svoj trh práce pre cudzincov.

Česko v posledných rokoch vykazuje najnižšiu mieru nezamestnanosti z krajín EÚ a OECD a ako také predstavuje akýsi magnet pre zahraničných zamestnancov, nielen Slovákov.

V Českej republike nikdy v jej histórii nepôsobilo toľko zahraničných zamestnancov ako práve v roku 2022. Počet riadne registrovaných pracovníkov zo zahraničia koncom novembra prvýkrát v histórii prekonal psychologickú hranicu 800-tisíc osôb, vyplýva z dát ministerstva práce a sociálnych vecí, zachytávajúcich počet cudzích štátnych príslušníkov evidovaných tuzemskými úradmi práce. To predstavuje nárast oproti koncu roka 2021 o zhruba štrnásť percent.

Ešte koncom roka 2014 predstavoval počet zahraničných pracovníkov v ČR iba zhruba 261-tisíc osôb. Takže počas zhruba ôsmich rokov došlo k trojnásobnému nárastu ich počtu. Kľúčovým dôvodom tohto markantného vzostupe sú dlhé roky prosperity ČR a rekordne nízka miera nezamestnanosti.

Lukáš Kovanda
Český ekonóm a autor ekonomickej literatúry. Pôsobí ako hlavný ekonóm Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomické témy, investície aj nové fenomény typu zdieľanej ekonomiky, kryptomien či fintechu. Prednáša na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Je členom vedeckého grémia Českej bankovej asociácie.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora