Štatistický úrad SR v utorok (17. 8.) zverejnil rýchly odhad HDP za druhý štvrťrok 2021. Oproti druhému kvartálu 2020 bol zaznamenaný nárast HDP o 9,6 percenta (v stálych cenách sezónne neočistený), resp. o 10,2 percenta (v stálych cenách sezónne očistený).

Oproti predchádzajúcemu kvartálu (1. kvartálu 2021) bol nárast HDP predbežne odhadnutý na úrovni 2,0 percenta.  V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2021 vytvoril HDP v objeme 23 977,2 miliónov eur, čo znamená oproti 2. kvartálu 2020 nárast o 11,8 percenta. Štatistický úrad SR spresní tieto odhady začiatkom septembra 2021.

Dôvodom rastu zahraničný i domáci dopyt

Pri porovnávaní druhých kvartálov 2020 a 2021 je potrebné pripomenúť akým spôsobom boli zasiahnuté pandémiou a opatreniami. Vlani našu ekonomiku postihla koronakríza naplno až v marci a veľmi prísne opatrenia sa týkali najmä prvých dvoch mesiacov druhého kvartálu (apríl a máj 2020). Tento rok (2021) bol lockdownom a súvisiacimi opatreniami ovplyvnený celý prvý štvrťrok, avšak počas druhého kvartálu už dochádzalo k postupnému uvoľňovaniu.

Aj preto sa našej ekonomike podarilo oproti prvému kvartálu, ale aj medziročne, takto výrazne vzrásť. Neodškriepiteľným je ale fakt (podľa údajov ŠÚ SR), že slovenská ekonomika rástla v druhom kvartáli 2021 najvýraznejšie od posledného štvrťroka 2007. Hodnoty HDP sa tak posunuli takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019. Dôvodom rastu ekonomiky bol nielen zahraničný dopyt, ale aj ten domáci. Ako spotrebiteľský, tak aj investičný dopyt bol v tomto období neprehliadnuteľný.

Prejavilo sa otvorenie prevádzok

Prvý kvartál bol horší pre všetky tie oblasti ekonomiky, ktoré museli zostať zatvorené. Išlo hlavne o kamenné obchody (s výnimkou potravín a drogérií), prevádzky rôznych služieb, gastro či ubytovacie zariadenia. Ani vylepšené online kanály, okienkový výdaj či rozvoz im obrat a tržby nedokázali vygenerovať také, ako keby boli ich prevádzky otvorené.

Tržby maloobchodu zaznamenali v prvom štvrťroku 2021 medziročný pokles o cca desatinu. Straty na úrovni desiatok percent si v úvode roka 2021 oproti vlaňajšiemu roku pripísali ubytovacie a stravovacie zariadenia. Rast HDP tak bol v prvom štvrťroku tlmený z týchto dôvodov podstatne slabšou spotrebou obyvateľstva. Avšak od 19. apríla sa začalo s uvoľňovaním opatrení, pričom dovtedy zatvorené obchody dostali takpovediac zelenú ako prvé.

Počas druhého kvartálu sa k nim postupne pridali a svoje kamenné prevádzky začali otvárať aj reštaurácie, hotely či iní poskytovatelia služieb. Ako maloobchod, tak aj gastro či ubytovacie zariadenia zaznamenali v druhom kvartáli 2021 medziročný nárast tržieb. Práve v tomto období sa hovorilo aj o tzv. odloženej spotrebe ako o hnacom motore ekonomiky. Počas lockdownu totiž spotrebitelia nemíňali preto, že by nemali za čo, ale z dôvodu, že nemali kde. Mnohí totiž vyčkávali, kedy budú obchody a prevádzky opäť fyzicky otvorené a nebudú fungovať iba „na diaľku“.

Hnacím motorom automobilový priemysel

Naša ekonomika je malá, otvorená a proexportne orientovaná. To znamená, že ekonomický vývoj na Slovensku závisí nielen od diania na domácej pôde, ale aj, resp. predovšetkým, u našich obchodných partnerov v zahraničí. A práve slovenskému zahraničnému obchodu sa počas druhého kvartálu 2021 darilo. Export bol počas každého mesiaca vyšší ako import, čo sa odzrkadlilo na aktívnom salde zahraničného obchodu. Dovoz aj vývoz zároveň zaznamenali počas druhého štvrťroka 2021 medziročný nárast.

Vysoké hodnoty zahraničného obchodu ovplyvňoval najmä hnací motor našej ekonomiky – automobilový priemysel. Produkcia dopravných prostriedkov počas druhého kvartálu 2021 medziročne vzrástla o desiatky percent. Významný nárast na medziročnej báze evidoval ale aj priemysel ako taký. A to aj napriek tomu, že práve počas tohto obdobia sa aj na Slovensku etabloval pojem „surovinová kríza“, ktorý hovoril o nedostatku surovín či vstupných materiálov potrebných pre ďalšiu výrobu alebo finalizáciu výrobkov v mnohých priemyselných odvetviach.

Volkswagen Slovakia už obnovil výrobu všetkých modelov produktového portfólia
Zdroj: TASR