Napriek tomu, že technologické akcie trpia od úvodu roka výrazným prepadom, spoločnosti orientované na medicínske technológie a nové liečivá sa pre investorov ukazujú ako takzvaný bezpečný prístav. Príkladom je medicínsko-technologická firma Medtronic, ktorá pôvodne vznikla už v roku 1949 v írskom Dubline a aktuálne sídli v USA. Aj keď výsledky firmy za posledný finančný kvartál stagnovali, Medtronic má aj vďaka líderskej pozícii v svojom segmente a pôsobeniu vo viac ako 150 krajinách zaujímavú perspektívu.

Hodnotová firma s tradíciou

Aj keď Medtronic ako značka nie je u nás všeobecne známa ako napríklad dodávatelia covidových vakcín, patrí medzi veľkých hráčov vo svojom segmente. Stačia dve čísla na ilustráciu: za vyše 70 rokov existencie firma vlastní vyše 49-tisíc patentov a jej investície do výskumu a vývoja presiahli 2,5 miliardy dolárov. To sú parametre, ktoré svedčia o kontinuite a silnom základe podnikateľského modelu. Medzi ciele firmy Medtronic patrí presadzovanie inovácií v zdravotnej starostlivosti a odstraňovanie bariér tak, aby z inovácií zlepšujúcich životy mohlo profitovať čo najviac ľudí. Jedným z najnovších úspechov patrí napríklad odsúhlasenie najnovšej generácie liečiva systému koronárneho stentu zo strany americkej Správy potravín a liečiv FDA.

ESG prístup na poprednom mieste

Aktivity firmy Medtronic v medicínskej terapii sú rozdelené do štyroch prevádzkových segmentov: kardiovaskulárneho, medicínsky chirurgického, neurovedného a takzvaného Diabetes Operating Unit. Firma aktívne presadzuje v praxi princípy ESG, čiže progresívny prístup k environmentálnemu, sociálnemu a podnikovému riadeniu. Jej snahy v tejto oblasti dokladá aj ocenenie od spoločnosti 3BL Media, ktorá zaradila Medtronic do svojho každoročného rebríčka 100 Best Corporate Citizens. Vyzdvihla pritom výborný ESG prístup, transparentnosť a výkonnosť medzi stovkou najväčších amerických spoločností.

Výsledky mierne od očakávaniami

Posledné kvartálne výsledky zverejnil Medtronic vo februári tohto roka a treba povedať, že celkom nenaplnili očakávania. Tržby zostali o niečo pod prognózami a samotný upravený štvrťročný zisk prekonal odhady len o jediný cent na 1,37 USD na akciu. Napriek tomu Medtronic indikuje, že posledný štvrťrok zaznamenal silný dopyt najmä po kardiovaskulárnych liečivách a ich perspektíva je vyslovene pozitívna.

Výkonnosť spoločnosti Medtronic PLC za posledných 5 rokov
Zdroj: Investing.com
Výkonnosť spoločnosti Medtronic PLC za posledných 5 rokov

Vyššia ziskovosť a stabilná pozícia

Keď sa detailnejšie zameriame na dosiahnuté výsledky, tak výnosy Medtronic PLC k 28. januáru 2022 narástli medziročne o 8 percent na 23,6 miliardy dolárov, avšak čistý príjem poskočil o zásadných 58 percent na 3,55 miliardy dolárov. Rast výnosov tlačili nahor najmä kardiovaskulárna a cievna divízia (+ 8 percent na 8,46 miliardy dolárov), segment Restorative Therapes Group (+10 percent na 6,48 miliardy dolárov) a tiež vyššie predaje mimo územia Spojených štátov (+9 percent na 11,48 miliardy dolárov). Bokom však neostal ani domáci americký trh s plus 6 percent na 12,04 miliardy dolárov.

AK to zhrnieme, aj keď tržby v poslednom finančnom štvrťroku stagnovali, zisky išli nahor. To ukazuje, že firmy pôsobiace v zdravotníctve, ktoré stavajú na silnej pozícii vo viacerých segmentoch a dlhodobo stabilných výsledkoch, dokážu byť pre investorov v dnešných neistých časoch skutočným bezpečným prístavom. Medtronic patrí v zdravotníckom sektore medzi najväčšie firmy s trhovou hodnotou 145 miliárd dolárov. To z neho robí klasickú hodnotovú firmu a zaujímavú príležitosť pre malých aj veľkých investorov.

Peter Svoreň

Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík.  Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora