V slovenskej politickej paródii sa objavila nová tragikomická scéna. V jeden deň sa poverený minister financií a jeho predchodca postavili pred národ a predniesli chválospevy o ich zodpovednom hospodárení v roku 2022. Čísla boli skutočne šokujúce, keďže rozpočtový deficit dosiahol iba dve percentá HDP.

Úžasné vysvedčenie a óda na šetrnosť nie sú ale ničím iným ako príkladom politickej manipulácie, ktorá sa začala na ministerstve financií akosi dediť. V skutočnosti je fiškálny úspech Slovenska v minulom roku ukážkou, ako zle sa ľuďom vodilo, ako málo pre nich štát spravil, a aká neschopná bola vláda v čerpaní eurofondov.

Vyššia inflácia znamená vyššie ceny, a teda vyššie dane. Ľudia tak nebojovali iba s infláciou, ale zároveň aj s vyššími daňami. Zaplatili na nich štátu o 2,2 miliardy eur viac, ako sa očakávalo. No štát tým najohrozenejším na sociálnej pomoci vrátil iba viac ako 200 miliónov.

Pri prepočte na hlavu Slovák zaplatil štátu inflačnú daň 400 eur. To je výrazne viac ako náklady štátu na kompenzovanie inflácie, ktoré dosiahli v priemere 40 eur na hlavu, a aj tie štát plne získal zo špeciálnej dane zo solidárneho príspevku.

Ak by sa ľuďom darilo, dalo by sa to prezentovať ako úspech. Opak je však pravdou. Keďže inflácia bola vyššia ako rast miezd, reálne mzdy klesli o 4,5 percenta. To znamená, že priemerne zarábajúci Slovák stratil na vyššej inflácii 700 eur ročne.

Pri takejto vysokej strate kúpnej sily by sa stovky eur, ktoré museli obyvatelia zaplatiť do štátnej kasy navyše v podobe inflačnej dane, mohli považovať za značne problematické. Chváliť sa, že práve pomocou nich sa zlepšilo financovanie štátu, je diskutabilná sociálna politika.

Problematických bodov je viac. Napríklad štát ušetril 200 miliónov eur na spolufinancovaní eurofondov a plánu obnovy, ktoré sa nerealizovali v plánovanom objeme až jednej miliardy eur. Slovensko malo v roku 2022 ešte nižšie čerpanie eurofondov ako v roku 2021. V tomto roku mu tak hrozí, že štátu prepadnú stovky miliónov eur.

Podčiarknuté a zrátané – nie je to genialita ministrov financií, ktorá znížila deficit. Sú to najmä vyššie dane, ako aj neschopnosť vlády minúť európske peniaze, ktoré by sa práve v súčasnej kríze Slovensku tak hodili.