Za prudký skok Indexu ekonomického sentimentu môže predovšetkým mierny priebeh omikron vlny covidu-19. V porovnaní s decembrom výrazne vzrástol podiel respondentov očakávajúcich uvoľnenie pandemických opatrení (z 27 % na 45 %) a naopak, prudko klesol podiel respondentov očakávajúcich ich sprísnenie (z 43 % na 12 %). Za pozitívnymi očakávaniami stoja aj nízka báza (29 %) a odložená spotreba (27 %). Naopak najväčším negatívnym faktorom je inflácia (44 %). Index aktuálneho stavu ekonomiky sa taktiež vrátil do plusových hodnôt – z -8b. vzrástol na 7b. Podobne ako ohľadom Slovenska, sú ekonómovia mierne optimistickí aj pri očakávaniach vývoja ekonomiky eurozóny (22b.) a USA (12b.).

Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
Zdroj: CFA Society Slovakia
Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA
Zdroj: CFA Society Slovakia
Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA

Očakávania vývoja na akciových trhoch sa v januári prudko zhoršili. Index očakávaného vývoja amerických akcií klesol z 19b. na -1b., čo predstavuje najnižšiu úroveň od jari 2020. Pri európskych akciách bol prepad rovnakého indexu miernejší, zo 17b. na 6. Pri mimoriadne vysokej inflácii sa dostávajú indexy očakávaní vývoja výnosov z dlhopisov na mimoriadne vysoké úrovne – pre slovenské dlhopisy dosiahol index 67b., pre nemecké 68b. a pre americké dokonca 81b.

Očakávaný vývoj na akciových trhoch
Zdroj: CFA Society Slovakia
Očakávaný vývoj na akciových trhoch
Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
Zdroj: CFA Society Slovakia
Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
Celkové výsledky aktuálneho prieskumu ekonomického sentimentu CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia
Celkové výsledky aktuálneho prieskumu ekonomického sentimentu CFA Society Slovakia

Odpovede boli zbierané od 13. januára do 3. februára 2022. V prvom týždni odpovedalo 35 %, v druhom 55 % a po druhom 10 % respondentov.

Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora