V minulom roku čelili private equity firmy podobne ako celá ekonomika obrovským protivetrom v dôsledku pandémie koronavírusu.

Väčšina z nich však dokázala zastabilizovať portfólio svojich ekvitných investícií, pomáhala im s navigáciou vyhnúť sa plytčinám, adaptovala ich na nové podmienky vrátane digitálnych trendov. Uspeli, dokázali vytvoriť novú hodnotu a doručili investorom atraktívne zhodnotenie.

Preukázateľná expertíza so schopnosťou private equity spoločností uspieť aj v extrémnej neistote vedie aktuálne k mimoriadnemu záujmu o investovanie s nimi.

Špeciálne, keď majiteľov voľného kapitálu začínajú čoraz viac vyrušovať klasické finančné investície do verejne obchodovaných firiem v dôsledku vysokých (takmer) rekordných valuácií, pričom želateľné zhodnotenie nemôžu očakávať ani od dlhopisových trhov.

Private equity investície ako alternatívne triedy aktív (podobne ako ich bratranci vo forme venture kapitálu, priamych pôžičiek či infraštruktúrnych projektov) určené najmä pre dlhodobých investorov preto čakajú dobré časy.

A to už len vzhľadom na enormne uvoľnené finančné podmienky, finančnú represiu s nominálne nulovými a reálne zápornými sadzbami a „tonami“ hotovosti v globálnej ekonomike, ktoré čakajú na investovanie v zlepšujúcom sa výhľade rastu a odznievaní neistôt okolo koronavírusu.

Na muške disruptívne segmenty

Odhaduje sa, že vo svete je rekordné množstvo „pušného prachu“ vo výške približne dva bilióny dolárov pripraveného skočiť do private equity obchodov, špeciálne rôznych inovatívnych sektorov ako enterprise software, e-commerce, fintech, platby či zdravotné služby.

Práve oblasť disruptívnych zmien by mohla byť ťažiskom private equity dealov, pričom zvýšenej atraktivite by sa mali tešiť aj oblasti, ktoré spĺňajú faktory spoločensky zodpovedného investovania.

Vyššie zhodnotenie láka investorov

Prítoky kapitálu do private equity investícií zvyšuje aj fakt, že dokázali doručiť vyššie zhodnotenie ako rozvinuté akciové trhy pri nižšej volatilite (už len preto, že sú oceňované štandardne na kvartálnej báze).

Dupľom to platí pri investíciách v menej rozvinutých regiónoch s potenciálom rýchleho rastu ako Ázia, ale aj stredoeurópska oblasť.

Sme presvedčení, že forma private equity investícií by nemala chýbať v žiadnom dobre diverzifikovanom dynamickom portfóliu rozhľadeného investora. Podľa Capgemini World Wealth Reportov tvoria alternatívne investície vrátane private equity viac ako desatinu finančného majetku bohatých ľudí.

Ilustračný obrázok - pohyb akcií na burze
Neprehliadnite

Investovať a zasa investovať. To je trend budúcnosti