Dlhé roky v zdravotníctve však ukazujú, že tento sektor sa akoby vymykal tomuto pravidlu, keďže viaceré veci v ňom sa neustále opakujú a často to vyzerá, že sa točíme v kruhu.

Scenár č. 1: Všetko pokračuje ďalej v starých koľajach

Negatívny obraz budúcnosti slovenského zdravotníctva vychádza z predpokladu, že ambiciózne plány na jeho reformu zostanú len na papieri a nič zásadné sa nezmení. V praxi to bude znamenať, že súčasná kríza sa bude len prehlbovať.

Nemocničný segment zostane v katastrofálnom stave, veľké nemocnice budú naďalej tvoriť dlhy v stovkách miliónov eur, nebudú peniaze na investície do budov a nových prístrojov vďaka neefektivite nakladania s prostriedkami a zdravotný personál nám bude stále utekať do zahraničia.

Z pohľadu financií zostane celý sektor významne podvýživený, vláda nebude schopná alokovať do neho prostriedky z EÚ a naďalej hlavnou témou celého roka bude hádka o to, koľko do zdravotníctva treba naliať v rámci dofinancovania.

Situácia bude o to horšia oproti súčasnosti, o čo nižší výkon bude produkovať naša ekonomika. Menej zamestnaných znamená nižšie odvody do zdravotných poisťovní, umocnené tým, že štát dnes za svojich poistencov platí násobne nižšie odvody ako platia ekonomicky aktívni občania. Navyše, dopyt po zdravotnej starostlivosti sa bude vďaka starnutiu obyvateľstva stále zvyšovať.

Čo sú materiálne predpoklady naplnenia tohto scenára?

  1. Nenavýšená platba za poistencov štátu do konca roka 2020
  2. Nezrealizovaná stratifikácia nemocníc
  3. Opätovne zle nastavený rozpočet na rok 2021
  4.  Nezačatá revízia v liekovej politike
  5. Nerealizované ozdravne plány v štátnych nemocniciach
  6. Zle spracované návrhy na čerpania v rámci podpory EU

Scenár č. 2: Nájde sa politická odvaha na výraznú zmenu

Druhý, výrazne pozitívnejší scenár, počíta s tým, že po dlhom období sa nájde niekto, kto o reformách v zdravotníctve nielen rozpráva, ale ich aj reálne spraví. Začať sa môže konečne so stratifikáciou nemocníc, ktorá doslova leží ministrovi na stole. Bolo za ňou odvedené množstvo veľmi dobrej práce a môže priniesť výrazné zlepšenie do celého segmentu nemocníc.

Ďalšou oblasťou, ktorá neznesie odklad je efektivita celého systému. Začnime napríklad pri liekovej politike, len cez systematickejší prístup ku kategorizácii liekov vieme dosiahnuť úsporu desiatky miliónov eur. Alebo spustime riadenie nemocníc v rámci celej siete a centralizujme nákupy, ako to robíme v rámci Svetu zdravia (všetky možnosti ako zaručiť vyššiu efektivitu v štátnych nemocniciach popísal CEO Penta Hospitals International, Martin Hrežo).

V neposlednom rade prestaňme s neustálym rozdeľovaním všetkých v zdravotníctve na dobrých a zlých, na štátnych či súkromných či podľa toho, kto koho do funkcie vymenoval. Reformy a potrebné zmeny sa totiž dajú presadiť a spustiť len tak, že všetci aktéri v zdravotníctve začnú konečne spolupracovať.

Ak sa nám to nepodarí, premrháme ďalší rok a zostaneme sa točiť v kruhu vzájomného obviňovania. Za nás sme pripravení byť užitočnou súčasťou zmeny, aby sme zas o rok nemuseli písať o tom, čo všetko treba spraviť, ale reálne už boli na ceste za lepším zdravotníctvom.