Najnovší prieskum Eurobarometra ukazuje, že 74 percent občanov EÚ (71 percent Slovákov) podporuje zásadu solidarity. Je to základ ekonomického nástroja EÚ budúcej generácie (NGEU) v rámci ozdravného plánu po koronakríze vo výške 723,8 miliárd eur. 

Takmer dve tretiny respondentov (64 percent) súhlasia s tým, že platby členským štátom v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), hlavného nástroja NGEU, by mali byť podmienené reformami a investíciami. Na Slovensku s tým súhlasí 57 percent opýtaných.

Informovanosť o národných plánoch obnovy a NGEU potvrdilo 51 percent občanov EÚ. O samotnom nástroji NGEU počulo len 33 percent opýtaných, na Slovensku iba 30 percent.

Zásadu solidarity nástroja NGEU podporuje v priemere 74 percent Európanov a 71 percent Slovákov.

Oblasť zdravia je prioritou

Na otázku, ktoré oblasti by mali dostať najväčšiu podporu EÚ, opýtaní odpovedali najčastejšie - zdravie (57 percent), na Slovensku 67 percent. Ďalšími oblasťami boli energetika, environmentálne otázky a klimatická zmena (48 percent) a zamestnanosť a zlepšovanie pracovných podmienok (37 percent).

V prípade Slovenska po zdraví nasleduje podpora v oblasti zamestnanosti a zlepšovanie pracovných podmienok (47 percent) a energetika, environmentálne otázky a klimatické zmeny (39 percent).

Pozitívny vplyv na budúce generácie

Až 66 percent respondentov v EÚ (63 percent Slovákov) sa domnieva, že ozdravný plán bude mať pozitívny vplyv na budúce generácie a podľa 61 percent opýtaných (59 percent Slovákov) povedie k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

Tri štvrtiny európskych respondentov (75 percent), ale iba 55 percent Slovákov, podporujú plán REPowerEU, ktorý vychádza z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s cieľom dosiahnuť väčšiu energetickú nezávislosť od Ruska.

Prieskum sa uskutočnil vlani v novembri vo všetkých krajinách 27-člennej EÚ.

Ďalšie dôležité správy

Zmeny od januára pocítia vo svojich peňaženkách dôchodcovia, pracujúci ľudia aj rodiny s deťmi.
Neprehliadnite

Životné náklady, vojna na Ukrajine aj epidémie. Slováci v prieskume prezradili svoje problémy