Najvyšší kontrolný úrad patrí k najlepšie digitalizovaným slovenským inštitúciám. Proces digitalizácie kontrolnej inštitúcie sa začal na základe národnej koncepcie informatizácie verejnej správy ešte v roku 2008, pričom je inšpiráciou pre kontrolórov z Poľska aj Rumunska.

Informoval o tom v pondelok predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na 25. ročníku medzinárodnej konferencie Internet v štátnej správe a samospráve v Hradci Králové.

Podpora transparentnosti na úrovni samosprávy

Národný projekt Kontrolórsky informačný systém - Elektronické služby NKÚ vznikol vďaka európskej finančnej podpore z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

„Vďaka informáciám, ku ktorým je zdieľaný prístup, všetci zamestnanci úradu v reálnom čase vedia lepšie nastavovať procesy. Kontrolórsky systém považujem za kľúčový nástroj riadenia moderného a otvoreného úradu," uviedol Andrassy.

Šéf slovenských kontrolórov prezentoval na medzinárodnej pôde aj bezplatnú aplikáciu kontrolného úradu Municipalities on Map, ktorá poskytuje aktuálne informácie o jednotlivých samosprávach. Ide o dáta nielen z kontrol, ale aj o informácie o čerpaní fondov Európskej únie či prostriedkov z projektov prvej pomoci počas pandémie.

Prostredníctvom bezbariérovej platformy môžu národní kontrolóri v aplikácii zdieľať dáta, informácie z iných verejných informačných systémov na podporu transparentnosti a zákonnosti na úrovni miestnej samosprávy. „Je to zároveň krok k tomu, aby sa aktívny občan stal dobrým kontrolórom svojej obce či mesta," priblížil Andrassy.

Zlyhávajú aj manažéri P

Ľubomír Andrassy upozornil aj na riziká z hľadiska ochrany dôverných informácií a taktiež na otázky súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou. Ďalšie problémy, ktoré NKÚ identifikoval pri týchto kontrolách, sú zlyhania manažérov, ktoré sa premietajú do nedodržiavania termínov, fiktívneho preberania čiastočných výstupov až neodôvodneného predražovania projektov.

„Informačné systémy je potrebné modernizovať. To si vyžaduje nové výdaje zo štátneho rozpočtu, nové partnerstva s privátnym sektorom. Je to jediná cesta, ktorá pomáha znižovať riziko korupcie v štáte a zároveň vedie každú inštitúciu k hospodárnejšiemu, efektívnejšiemu a účelnejšiemu používaniu verejných zdrojov," uzavrel Andrassy.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke uprostred zľava štátny tajomník ministerstva financií SR Marcel Klimek, dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger a dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) počas 148. schôdze vlády SR v Bratislave 19. apríla 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Slovensko sa musí vyslobodiť z dotačného eldoráda. Efektivita sa čoraz viac vzďaľuje