(Správa bola aktualizovaná o prvé tri odseky) Skupina, ktorá má v portfóliu poisťovňu aj stavebnú sporiteľňu, dnes potvrdila, že bola oslovená zahraničnou centrálou inej poisťovacej skupiny s návrhom na kúpu spoločností. Rakúsky Wüstenrot ponuku neakceptoval.

„Vzhľadom na neoficiálne správy, ktoré sa objavili v médiách, chcem uistiť klientov, obchodných partnerov, spolupracovníkov, ako aj širokú verejnosť, že Wüstenrot nehľadal kupca svojich aktív na Slovensku a nie je na predaj,“ uviedol Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Ako dodal, minulý rok dosiahli hospodárske výsledky, ktoré patria k najlepším v histórii spoločností. „Wüstenrot poisťovňa dosiahla zisk pred zdanením vo výške 5,45 mil. eur, čo znamená 50%-ný nárast oproti roku 2014 a Wüstenrot stavebná sporiteľňa vykázala zisk pred zdanením 2,11 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast zisku takmer o tretinu. Rovnako pozitívne sa vyvíjali aj obchodné výsledky obidvoch spoločností. Aj týmto sme potvrdili vysokú profitabilitu, kvalitné riadenie a konkurenčnú silu oboch spoločností. Som veľmi rád, že Wüstenrot na Slovensku je a naďalej zostane stabilnou súčasťou slovenského finančného trhu.“

Ako TREND.SK informoval v pondelok: Aegon je vážnym záujemcom o Wüstenrot poisťovňu. Informáciu potvrdili pre TREND.sk viaceré zdroje z finančného sektora. Obe inštitúcie rokovania o kúpe nechceli komentovať.

Holanďania by akvizíciou rakúskou-nemeckej poisťovne mohli zdvojnásobiť svoj podiel na trhu. V roku 2014 predpísal Aegon v životnom poistení 42 miliónov eur a Wüstenrot 38 miliónov. Medziročne však Aegon rástol výrazne rýchlejšie, až o 10 percent, kým rakúsko-nemecká poisťovňa len o necelé dve percentá.

Pre Holanďanov môžu byť zaujímavé aj neživotné aktivity, kde Wüstenrot predpísal 22 miliónov, opäť len s nepatrným medziročným rastom. Aegon ponúka svoje neživotné poistenie cez pobočku zahraničnej poisťovne z Maďarska, slovenské čísla nezverejňuje.

Jednoduchou matematikou by po spojení nová poisťovňa obsadila v predpise siedme miesto na trhu. Aktuálne je to desiata, respektíve dvanásta pozícia.

Aegon a Wüstenrot v číslach
Ukazovateľ
Predpísané poistné 2014 (v tis. eur) 42092 60371
Predpísané poistné 2013 (v tis. eur) 38145 59825
Predpísané životné poistenie 2014 (v tis. eur) 42092 38279
Predpísané životné poistenie 2013 (v tis. eur) 38145 37818
Predpísané neživotné poistenie 2014 (v tis. eur) n 22092
Predpísané neživotné poistenie 2013 (v tis. eur) n 22006
Hospodársky výsledok po zdanení 2014 (v tis. eur) 1401 2785
Hospodársky výsledok po zdanení 2013 (v tis. eur) 630 2964
Celkové aktíva 2014 (v tis. eur) 96064 156153
Celkové aktíva 2013 (v tis. eur) 82650 146334
Rentabilita kapitálu 2014 (v %) 7.16 10.79
Rentabilita kapitálu 2013 (v %) 3.2 11.5
čísla za Aegon nezahŕňajú produkciu neživotného poistenia, ktoré poskytuje pobočka zahraničnej poisťovne Aegon Hungary
Prameň: TREND

Aegon začal u nás pôsobiť v roku 2003 ako životná poisťovňa. Od roku 2010 poskytuje prostredníctvom pobočky zahraničnej poisťovne z Maďarska aj neživotné produkty.

Wüstenrot prišiel na Slovensko v roku 1998, pôvodne ako životná poisťovňa. V roku 2003 pohltili neživotnú Univerzálnu bankovú poisťovňu. Pod značkou Wüstenrot pôsobí na Slovensku aj stavebná sporiteľňa a to už od roku 1993. Obe spoločnosti mali prepojené obchodné kanály, ale užšiu spoluprácu v rámci obslužných systémov začali až pred niekoľkými rokmi. Aktuálne majú poisťovňa aj stavebná sporiteľňa rovnakých členov predstavenstva.

Predaj by sa mal týkať len poisťovne. Synergie pri predaji by však zrejme obe inštitúcie využívali aj do budúcnosti. Hoci rastie podiel predaja cez nezávislé siete, vlastné predajné kanály majú pre finančné inštitúcie väčšiu cenu, najmä vďaka stabilnej produkcii. Pri predaji poistenia platí, že klienti si ho sami nežiadajú, treba ho aktívne ponúkať. Stavebné sporenie vnímajú inak a viac otvára predajcom dvere.