Prvé preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom začala vláda zavádzať ešte druhý marcový týždeň. Od 16. marca sú okrem iného zatvorené materské škôlky, školy a iné školské zariadenia. Deti a študenti mali byť doma do konca marca, školské zariadenia však ostávajú zatvorené až do odvolania.

Najmä pre pracujúcich rodičov menších, ale aj niektorých starších detí to znamená nedobrovoľné voľno. Ošetrovné zmenila novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prešla parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní.

Od 27. marca tak začali platiť nové podmienky až do skončenia krízovej situácie v súvislosti s koronavírusom a karanténnymi opatreniami.

Podľa Sociálnej poisťovne sú doteraz prijaté žiadosti o dávky ošetrovné platné a poisťovňa ich bude vybavovať postupne tak, ako prichádzali.

Ošetrovné sa bude vyplácať do odvolania

Rodič má nárok na ošetrovné, ak sa stará o dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 11 rokov veku alebo 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (ZŤP).

Ak je dieťa v karanténe alebo navštevuje škôlku, školu či zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli zatvorené nariadením krízového štábu, nie je potrebné žiadne ďalšie potvrdenie. Sociálnej poisťovni stačí poslať žiadosť poštou alebo e-mailom.

Ošetrovné sa po novom nebude vyplácať len 14 dní, ale až do skončenia potreby opatrovania. Pre rodiča to znamená, že má nárok na ošetrovné až do otvorenia školských zariadení.

Zároveň platí, že „óčéerku“ si uplatňuje vždy len jeden z rodičov bez ohľadu na to, koľko má rodina detí.

Staršie deti s potvrdením

Pri deťoch starších ako 11 rokov a mladších ako 16 rokov musia rodičia najprv telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Lekár by mal potom vyhodnotiť, či je potrebné celodenné ošetrovanie dieťaťa aj napriek tomu, že sa u neho choroba neprejavila, ale jeho škola je zatvorená.

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera bude pediater vyhodnocovať, či dieťa vzhľadom na svoje mentálne a fyzické schopnosti potrebuje celodennú starostlivosť svojho rodiča. Žiadosť o OČR potom posiela lekár Sociálnej poisťovni. Rodičia by teda nemali nič posielať a s pediatrom by mali komunikovať telefonicky.

Štát zmenil pravidlá dávok. Aké sú nové podmienky pandemickej OČR

Sociálna poisťovňa - tlačová konferencia Zdroj: TASR

Rodičia sa vo všetkých prípadoch môžu pri dieťati bez ohľadu na jeho vek striedať, v tom prípade však musí druhý rodič o dávku žiadať znova. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že rodič-zamestnanec musí nástup na ošetrovné oznámiť svojmu zamestnávateľovi.

Živnostníci majú rovnaký nárok ako zamestnanci, musia byť však nemocensky poistený. Pre živnostníkov to v tomto období znamená, že ak chcú čerpať ošetrovné v marci, musia mať zaplatené poistné za február. Sociálna poisťovňa pri nich akceptuje dlh maximálne päť eur.

Starostlivosť o príbuzného

Nárok na pandemické ošetrovné majú aj poistenci pri starostlivosti o príbuzného v priamom rade. V tomto prípade ide o súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ktorí navštevovali alebo boli ubytovaní v zariadení sociálnych služieb.

Ak boli takéto zariadenia zatvorené kvôli nariadeniu krízového štábu alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie, poistenci k nároku na ošetrovné nepotrebujú žiadne potvrdenie. Aj v tomto prípade platí, že sa u príbuzného môžu členovia rodiny vystriedať s novou žiadosťou.

Poslanci pri novele zákona mysleli aj na prípady, kedy bude rodič samoživiteľ kvôli koronavírusu v karanténe. V takom prípade sa o dieťa nemusí postarať len rodič, no k žiadosti bude potrebovať potvrdenie od lekára či hygienika.

Pri dávke ošetrovné vo všeobecnosti platí, že je možné si ju uplatniť aj spätne. Maximálna doba uplatnenia sú tri roky odo dňa, kedy nárok na ošetrovné vznikol.

Ako vybaviť ošetrovné

Rodičia detí mladších ako 10 rokov alebo 18 rokov veku, ak ide o dieťa s ZŤP:

 • ošetrovné vybavia len so Sociálnou poisťovňou
 • musia kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky alebo cez email
 • v prípade zamestnancov platia kontakty na pobočku, ktorá je príslušná sídlu zamestnávateľa
 • živnostníci, iné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľní poistenci musia kontaktovať pobočku podľa svojho trvalého pobytu
 • na webovej stránke Sociálnej poisťovne budú mať žiadatelia k dispozícii formulár, ktorý treba vyplniť a poslať na e-mailový kontakt príslušnej pobočky
 • pri telefonickom kontakte bude zamestnanec poisťovne spisovať ústnu žiadosť
 • Sociálna poisťovňa však odporúča len emailový kontakt

Rodičia detí od 11 do 16 rokov veku:

 • rodičia musia najprv telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi
 • lekár potom bude vyhodnocovať, či je potrebné celodenné ošetrovanie dieťaťa aj napriek tomu, že sa u neho choroba neprejavila, ale školské zariadenie je zatvorené
 • ak lekár uzná, že vzhľadom na mentálne a fyzické schopnosti dieťaťa musí byť s ním rodič doma, oznámi to Sociálnej poisťovni
 • ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie vystriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné

Rodičia detí, ktoré navštevujú školské zariadenia v zahraničí:

 • vzťahujú sa na nich rovnaké podmienky, ako na rodičov detí, ktoré navštevujú školu na Slovensku
 • rodičia musia ku žiadosti priložiť aj potvrdenie riaditeľa škôlky či školy, ktoré by malo obsahovať dôvody uzatvorenia školského zariadenia a na aké obdobie bude zatvorené
 • z potvrdenia musí byť tiež zrejmé, že dieťa danú škôlku navštevuje

Čestné vyhlásenie

Po novom musia všetci poistenci, ktorí si v súvislosti s pandémiou uplatnia alebo si už uplatnili ošetrovné, poslať do pobočky Sociálnej poisťovne podľa bydliska čestné vyhlásenie. Poisťovňa si v ňom overuje konkrétne dni, počas ktorých sa rodič o dieťa staral a kvôli správnemu uplatneniu dávky za príslušný mesiac.

Sociálna poisťovňa preto vytvorila špeciálny formulár, kde treba vyplniť osobné údaje poistenca a údaje o dieťati. Rodič tiež musí vyznačiť mesiac, za ktorý podáva vyhlásenie a dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Tlačivo je dostupné na stránkach Sociálnej poisťovne. Okrem toho je dostupný aj návod, ako ho vyplniť.

Čestné vyhlásenie musí poslať každý rodič za seba a vždy do konca mesiaca, za ktorý si ošetrovné nárokuje. Ak to niekto do konca mesiaca nestihne, nárok na dávku mu nezanikne. Poisťovňa ju však vyplatí až po doručení tohto dokladu.

Formulár môže rodič poslať klasickou poštou alebo e-mailom na špeciálny kontakt, ktorý Sociálna poisťovňa vytvorila kvôli pandémii koronavírusu.

Ako vyplniť čestné vyhlásenie (v skratke):

 • vyplniť údaje o poistencovi
 • doplňte meno a priezvisko dieťaťa alebo detí, o ktoré sa staráte
 • najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie
 • môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov
 • ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac, vyznačte X prvý riadok
 • ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca, vyznačte X druhý riadok a doplňte obdobia
 • doplňte ostatné dôležité údaje
 • podpis poistenca

Aká je výška ošetrovného

Ošetrovné sa v „nekrízových“ časoch vypláca pri celodennom opatrovaní chorého dieťaťa, manžela, rodiča či svokry. Pri chrípkových prázdninách môže rodič poberať ošetrovné aj na zdravé dieťa, ktoré nie je staršie ako desať rokov. V súčasnej situácii to platí aj pre staršie deti, ak lekár vyhodnotí, že s ním rodič musí ostať doma.

Živnostník aj zamestnanec môžu ošetrovné poberať až do skončenia výnimočnej situácie, ktorú bude vyhodnocovať krízový štáb. Dávka sa počíta ako 55 percent z denného vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ je v podstate hrubý mesačný príjem zamestnanca alebo vymeriavacieho základu živnostníka, z ktorých platí sociálne poistenie.

Zamestnanec, ktorý napríklad za posledné dva roky zarába 800 eur mesačne v hrubom, bude mať za 31-dňový mesiac dávku ošetrovného vo výške zhruba 448 eur. Počas poberania však zamestnanec nemôže chodiť do práce a nástup na ošetrovné musí svojmu zamestnávateľovi oznámiť.

V prípade živnostníka, ktorý napríklad nastúpil na živnosť len na začiatku tohto roka, bude dávka o niečo nižšia. Sociálna poisťovňa vtedy vychádza z pravdepodobného vymeriavacieho základu, keďže si živnostník neplatil odvody už od začiatku minulého roka. V tomto prípade by mal za 31-dňový mesiac dostať dávku vo výške zhruba 288 eur.

Počas poberania ošetrovného živnostník nemusí platiť sociálne poistenia a nesleduje sa, či počas starostlivosti zarába zo svojho podnikania. Nesmie mať v Sociálnej poisťovni dlh vyšší ako päť eur.