Elektronické registračné pokladnice budú musieť mať od januára už aj lekári, zubári, veterinári, notári, advokáti či podnikatelia v hotelových službách. Výnimky pre používanie registračiek ruší ministerstvo financií v novele zákona o dani z príjmov, ktorú dalo minulý týždeň do pripomienkového konania.

Podľa štatistík v roku 2011 bol rozdiel medzi výdavkami domácností na zdravotné služby a priznanými tržbami ambulancií asi 214 miliónov eur. Odborníci odhadujú, že len na daniach z ambulancií by mohol štát na daniach získať zavedením pokladníc až 11 miliónov eur ročne. Lekári sa proti ich zavedeniu po zverejnení zámeru rezortu bránili tvrdením, že budú musieť zdvihnúť poplatky pacientom, keďže zariadenia a ich údržba niečo stojí.

Tento ich argument padol po tom, čo rezort zverejnil možnosť používania od  januára bezplatných virtuálnych zariadení na evidenciu tržieb. Tie si budú môcť podnikatelia (a lekári, notári...) stiahnuť ako aplikáciu. Odpadnú aj poplatky za servis "kamenných" registračiek.

Virtualita pre koho

Systém bude spravovať Finančné riaditeľstvo SR cez svoj web a bude fungovať na počítači, tablete či telefóne.

Rezort tvrdí, že používanie virtuálnej pokladnice bude výhodnejšie najmä pre toho, kto realizuje menej transakcií. Podľa ministra financií Petra Kažimíra to má byť "podaná ruka tým podnikateľom, ktorí budú musieť zo zákona mať registračnú pokladnicu, ale nemajú dostatočný počet hotovostných operácií na to, aby si ju kúpili."

Ako to bude fungovať

Virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť používať len tí podnikatelia, ktorí za jeden mesiac nevyhotovili viac ako tristo pokladničných dokladov. Ak budú mať mesačne viac bločkov, do tridsiatich dní musia používanie virtuálnej registračnej pokladnice ukončiť a rovnako v tomto časovom intervale prejsť na používanie elektronickej registračnej pokladnice. Používanie virtuálnej registračnej pokladnice v nasledujúcom období Finančné riaditeľstvo zablokuje. Vrátiť sa k používaniu virtuálnej registračnej pokladnice nebude možné.

Podnikateľ bude môcť na jednom predajnom mieste používať len jednu virtuálnu pokladnicu. O jej používanie bude musieť písomne požiadať. Po registrácii mu pridelia kód a dostane prihlasovacie údaje. V rámci tejto registrácie bude mať povinnosť oznámiť zmenu predajného miesta.

Údaje o evidencii prijatých tržieb sa nebudú ukladať v žiadnom fiškálnom zariadení podnikateľa, ale po zaevidovaní v online systéme sa budú prenášať do informačného systému Finančnej správy. Kontrolóri teda budú mať jednoduchý prístup k údajom.

Podnikatelia si len nainštalujú aplikáciu a nebudú musieť viesť pokladničnú knihu. Ušetria aj na poplatkoch pre servisné organizácie registračiek.

Nebudú musieť robiť z pokladnice dennú uzávierku tak, ako to je pri riadnej elektronickej registračnej pokladnici.

Nevyhnú sa však povinnosti vydávať bločky, doklady označené slovami "VKLAD", "NEPLATNÝ DOKLAD", vyhotovovať intervalovú alebo prehľadovú uzávierku, viesť v prípade poruchy náhradnú evidenciu na paragónoch.

V záujme toho, aby podnikateľ v prípade poruchy koncového zariadenia nepoužíval náhradnú evidenciu neobmedzene dlho, navrhuje sa, aby obnovil prevádzku tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy.

Podnikateľ bude môcť používať len takú tlačiareň, ktorá zabezpečí vytlačenie bločkov čitateľných počas piatich rokov od konca roka, v ktorom boli vyhotovené.

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice sa ukončí na základe oznámenia podnikateľa. Daňový úrad mu potom zruší prístup. Zároveň sa navrhuje, aby bol prístup do virtuálnej registračky ukončený aj pri strate prihlasovacích údajov alebo pri ich zneužití alebo odcudzení.

Ak podnikateľ pozastaví používanie virtuálnej registračnej pokladnice po tom, čo preruší aj živnosť, musí to zaznamenať priamo vo virtuálnej pokladnici.

Ďalšie zmeny

Okrem zavedenia virtuálnych pokladníc ministerstvo financií chce sprísniť aj sankcie za porušovanie povinností pri evidovaní tržieb. Podnikateľovi bude hroziť okrem pokuty pri každom opakovanom porušení zákona aj zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby až do 72 hodín. 

Kontrolný orgán okrem súbehu týchto postihov môže alebo bude povinný podať aj návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Pri zákaze predávať tovar alebo poskytovať službu bude predajné miesto označené oznámením o tomto zákaze. Ak by podnikateľ porušil zákaz predaja, dostane ďalšiu pokutu za porušenie tohto zákazu.

Rezort tiež avizuje, že kontroly Finančnej správy sa zjednodušia, čo má prispieť k vyššiemu počtu odhalených podvodov pri evidovaní tržieb.

Certifikáciu elektronických registračných pokladníc by už nemali mať na starosti podnikateľské subjekty, ale Colný úrad Bratislava, ktorý to bude robiť bezplatne.

Ten bude mať aj právo skúmať, či sa nezmenili údaje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname.

Ak bude mať kontrolór podozrenie, že podnikateľ používa pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky zákona a túto skutočnosť nie je možné na mieste preukázať, bude môcť zariadenie zabezpečiť. Podnikateľ v takomto prípade bude musieť vydávať paragóny, alebo bude môcť používať novú pokladnicu uvedenú do prevádzky podľa zákona.  

Kde sa budú musieť od januára používať elektronické pokladnice
Oprava a údržba motorových vozidiel Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
Predaj, úprava a údržba motocyklov a ich dielov a príslušenstva Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
Taxislužba Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
Hotelové a podobné ubytovanie Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie Činnosti cestovných agentúr
Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány Činnosti cestovných kancelárií
Ostatné ubytovanie Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál Činnosti nemocníc
Dodávka jedál Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Ostatné jedálenské služby Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Služby pohostinstiev Zubná lekárska prax
Právne činnosti Prevádzka športových zariadení
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo Činnosti športových klubov
Vedenie firiem Fitnescentrá
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia Oprava počítačov a periférnych zariadení
Architektonické činnosti Oprava komunikačných zariadení
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Oprava spotrebnej elektroniky
Technické testovanie a analýzy Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
Reklamné agentúry Oprava obuvi a koženého tovaru
Predaj vysielacieho času Oprava nábytku a domácich zariadení
Prieskum trhu a verejnej mienky Oprava hodín, hodiniek a šperkov
Špecializované dizajnérske činnosti Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Fotografické činnosti Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti Kadernícke a kozmetické služby
Veterinárne činnosti Pohrebné a súvisiace služby
Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci Služby týkajúce sa telesnej pohody
Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
Zdroj: návrh novely zákona o dani z príjmov