Národná banka Slovenska (NBS) pre TREND.sk potvrdila, že jej bolo doručené oznámenie jednej z poisťovní, že k určitému dátumu prestane uzatvárať nové poistné zmluvy. Vylučovacou metódou sa TREND.sk dopracoval práve k Rapidu – medzi poisťovňami na trhu si overil, ktoré z nich uzatvárajú poistky.

Na mail so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy Rapid nereagoval, hoci ostatné poisťovne odpovedajú spravidla do 24 hodín. Pri osobnej návšteve na zákazníckom centre v Košiciach so snahou uzatvoriť nové poistenie pri narodení dieťaťa pracovníčka odvetila, že deti nepoisťujú. Možné však nebolo ani poistenie dospelého. Odpovede na otázku prečo, boli vyhýbavé.

Tretí pokus o získanie informácií bol úspešnejší. Telefonujúci klient sa priamo opýtal na to, či poisťovňa neuzatvára zmluvy, a zaujímal sa o vlastné peniaze na poistke. Pracovníčka odvetila, že stav je dočasný a chystajú sa využívať online kanál.

„Momentálne neuzatvárame. Pokiaľ mám informácie, tak sa budú zasielať zmluvy online.“ Na otázku, čo to znamená pre existujúce zmluvy, odpovedať nevedela. Takisto či ostávajú na trhu: „Zatiaľ nám nebolo oznámené, že by niečo nebolo v poriadku.“ Ako dodala: „My sme boli školení, viem, že sa na tom pracuje. Bližšie vám neviem povedať, odkedy to bude.“

Z jej slov tiež vyplynulo, že poisťovňa prestane uzatvárať zmluvy s využitím predajnej siete. Sprostredkovanie poistenia má na starosti spoločnosť HLCS investments, ktorá je v registri NBS zapísaná ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a je 100-percentnou dcérou Rapidu.

Bez vyjadrenia

Samotná poisťovňa situáciu pre TREND.sk vysvetliť odmietla: „S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že vzhľadom na doterajšiu negatívnu skúsenosť s Vašim týždenníkom z pohľadu objektívnosti informácií o nás a našej činnosti nemienime sa vyjadrovať k Vami položeným otázkam. Zároveň si vyhradzujeme právo uplatniť v prípade zverejnenia tendenčných, nepravdivých informácií právo na súdnu ochranu.“

Súdnu ochranu využíva poisťovňa pomerne často voči viacerým médiám. Pre nespokojnosť s odvysielaním informáciami sa súdi napríklad pre reportáže v TV Markíza či Slovenskej televízii, ako aj s vydavateľom denníka Sme, spoločnosťou Petit Press. Spory má aj s advokátmi, ktorí zastupujú jej nespokojných klientov.

Práve existujúce spory a z nich prameniaca nespokojnosť poistencov, ktorú prejavujú v internetových fórach, môžu byť významnou prekážkou pri získavaní zákazníkov v online prostredí. Klienti, ktorí si sami aktívne vyhľadávajú poistenie, berú do úvahy aj uverejnené referencie. Online sa životné poistky navyše uzatvárajú len výnimočne, aj veľké poisťovne tento kanál využívajú len na čisto rizikové poistky.

Zmluvy platia

Bez ohľadu na to, či Rapid bude uzatvárať zmluvy aj naďalej alebo nie, existujúce zmluvy stále platia a aj nároky klientov z nich. Svoje záväzky by mohla preniesť na inú poisťovňu spolu s poistným kmeňom. Na prevod poistného kmeňa je potrebný súhlas NBS. Tá 27. apríla pre TREND.sk napísala: „K dnešnému dňu nedošlo k prevodu poistného kmeňa u žiadnej z poisťovní pôsobiacich na území Slovenskej republiky.“

Poisťovne navyše musia spĺňať požiadavky na solventnosť a vytvárať garančný fond. Dohľad nad tým má v rukách NBS, ktorá považuje súčasnú právnu úpravu za dostatočnú. Rezervy tvorí aj Rapid Life. Práve spôsob, akým sa pôvodne zle vypočítané poistné snažila preniesť na klientov, významne ovplyvnilo jej mediálne vnímanie. Samotná poisťovňa nesprávne stanovila v roku 1995 poistné a ministerstvo financií výpočet odobrilo.

Na nedostatky prišiel až nový regulátor – NBS, ktorá v roku 2007 v poisťovni vykonala dohľad. Podľa výsledkov nastal problém pri produkte UDP-K. V čase jeho vzniku sa ešte poisťovňa volala Prvá česko-slovenská poisťovňa. Poistné počítala z poistnej sumy na smrť, pričom správne malo byť počítane z vyššej poistnej sumy na dožitie a to je chybné z poistno-matematického pohľadu.

Situácia vyvrcholila viacerými súdnymi spormi. Viac v článku z TRENDU 18/2016.