O novinkách finančnej správy (FS SR), ktorá si razí k daňovníkom proklientsku cestu prostredníctvom saldokonta, o zmenách v daňovom poriadku a zákone o DPH hovorí Ivan Paule zo spoločnosti TPA, ktorá je špecialistom na audit, dane a účtovníctvo.

FS SR sprístupnila daňovníkom stav osobných účtov. Majú k saldokontu prístup všetci?

Saldokonto je sprístupnené všetkým daňovým subjektom, ktoré s FS SR komunikujú elektronicky. Prístup môžu mať aj používatelia s obmedzeným prístupom k službám, ako aj používatelia s plným prístupom, ktorí majú prístup k saldokontu vytvorený automaticky. Používatelia s obmedzeným prístupom musia o možnosť vyznačenia oprávnenia na prezeranie saldokonta požiadať daňový úrad.

Aké výhody to prinesie?

FS SR je svojím novým proklientským riešením opäť raz bližšie ku svojim používateľom a digitalizácii. Spomínanou novinkou je sprístupnenie osobného účtu daňového subjektu alebo inak povedané saldokonta, daňovníkom. Daňovník tak bude mať možnosť disponovať vlastným prístupom k svojmu osobnému účtu bez potrebnej komunikácie s finančnou správou, čiže kdekoľvek a kedykoľvek za pomoci portálu FS SR.

Na jednej strane bude mať daňovník efektívnejšiu kontrolu nad svojím účtom a na druhej strane FS SR od tohto riešenia očakáva zlepšenie plnenia daňových povinností zo strany daňovníkov. Ak majú teda používatelia prístup k saldokontu, majú sprístupnené všetky dáta v štruktúrovanej forme. 

Dáta sa týkajú predpisov preddavkov, uhradených a neuhradených predpisov, nevrátených nadmerných odpočtov a preplatkov. Údaje budú vždy aktualizované k predchádzajúcemu dňu pred dňom zobrazenia na portáli FS SR. Verím, že tento inovatívny projekt FS SR bude prínosný nielen pre samotnú FS SR, ale poteší aj samotných používateľov a prinesie očakávanú transparentnosť a účinnosť.

Zmeny avizuje aj rezort financií (MF SR). Na muške má zákon o správe daní. Čo navrhuje?

MF SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o správe daní - „daňový poriadok“.  Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patrí zrušenie registračných kartičiek, zavedenie verejného indexu daňovej spoľahlivosti a zavedenie inštitútu vylúčenia fyzickej osoby.

Poviete viac o avizovaných zmenách? Na čo sa musíme pripraviť? 

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže nebude správca dane zasielať daňovým subjektom osvedčenia o registrácii. Zrušia sa teda registračné kartičky aj povinnosť predkladať ich správcovi dane s cieľom zapísať zmeny, aj povinnosť osvedčenie vrátiť.  Má sa zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti ako transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov na základe plnenia povinností voči FS SR. 

Zavedie sa inštitút vylúčenia fyzickej osoby, ktorý umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu a vážnym spôsobom porušuje daňové povinnosti. Po novom sa zníži aj poplatok za záväzné stanoviská. V zmysle návrhu novely daňový subjekt zaplatí  so žiadosťou o záväzné stanovisko tisíc eur, pričom vysoko spoľahlivý daňový subjekt zaplatí polovicu. Byť daňovo spoľahlivý sa oplatí.

MF SR v apríli predložilo aj návrh novely zákona o DPH. 

Áno, ministerstvo predložilo dňa 26. apríla 2021 návrh novely, ktorou sa okrem iného dopĺňa aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Navrhuje sa prijatie súboru legislatívnych opatrení, ktorých spoločným cieľom je zlepšenie výberu DPH.

O aké konkrétne zmeny teda pôjde?

Medzi navrhované zmeny patrí zavedenie povinnosti platiteľa dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých bankových účtov, ktoré používa na vykonávanie podnikateľskej činnosti podliehajúcej DPH, a každú zmenu či zrušenie bankového účtu.

Ďalej ide o zavedenie skutočnosti pri ručení za daň, ak platiteľ dane, ktorý bude príjemcom zdaniteľného plnenia v tuzemsku od iného platiteľa, v čase vzniku daňovej povinnosti by mal alebo mohol vedieť, že časť alebo celá daň nebude dodávateľom zaplatená. Ručenie za daň bude možné uplatniť v prípade, že protihodnota bude uhradená na účet dodávateľa, ktorý nie je v zozname bankových účtov, alebo na účet inej osoby. Ide aj o zavedenie nového spôsobu úhrady dane z dodania tovaru či služby uskutočneného platiteľom v tuzemsku, v ktorého cene bola dodávateľom uplatnená daň.

Cieľom opatrenia je umožniť vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, ktorý je odberateľom a v čase vzniku daňovej povinnosti vedieť mal alebo vedieť mohol, že dodávateľ daň uvedenú na faktúre úplne či čiastočne nezaplatí. Podstatou je, že daň uvedenú na faktúre nezaplatí odberateľ v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi, ale fakturovanú sumu rozdelí. Dodávateľovi zaplatí základ dane a daň zaplatí na osobný účet daňovníka.

Kedy zmeny začnú platiť?

Povinnosť oznámiť finančnému riaditeľstvu bankový účet sa navrhuje do 30. novembra 2021, ostatné zmeny by mali byť účinné od 1. januára 2022.

Buďte vždy v obraze s pravidelnými aktualitami z oblasti daní, auditu a účtovníctva. Viac odborných tipov a praktických príkladov nájdete v kvartálnom TPA Newslettri.

Rozhovor s Ivanom Paulem o nezanedbateľných benefitoch matiek po materskej dovolenke pre firmy si môžete vypočuť v podcastovej forme TU. Prípadne na Spotify alebo iTunes pod sériou podcastov TREND.sk

TREND.sk · Nadhľad, spoľahlivosť a dôkladný time management, to sú výhody matiek po materskej
Ivan Paule
Zdroj: TPA
Ivan Paule (51)
Je partnerom TPA pre audit a je držiteľom slovenskej audítorskej licencie, ako aj kvalifikácie ACCA. Ivan získava od roku 1995 odborné skúsenosti (12 rokov v „Big 4“) prácou pre zákazníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach, medzi inými v energetike, obchode, výrobe, vývoji softvéru, IT služieb a nehnuteľností. Ivan Paule sa špecializuje na služby auditu, podpory pri transakciách, IFRS, interné kontroly a poradenstvo manažmentu stredne veľkých firiem.