Poslanci v stredu schválili príplatky za prácu a 13. a 14. platy.

Parlament už druhýkrát odložil definitívne hlasovanie o návrhu novely Zákonníka práce od poslancov za Smer-SD, ktorou sa od mája tohto roka majú zvýšiť príplatky za prácu. Poslanci totiž kvôli zmätočným formuláciám museli návrh vrátiť do druhého čítania. Spresnenia sa týkajú oslobodenia trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov aj na zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe. 

Výsledkom kompromisu je zníženie výšky niektorých príplatkov a rozdelenie ich zvyšovania na dve etapy, ale do novely tiež pribudli viaceré výnimky, ktoré bude problém vo firmách dosledovať. Ide o „derogačnú klauzulu“, podľa ktorej sa môžu zamestnávatelia cez kolektívne zmluvy dohodnúť na znížení sadzby za nočnú či víkendovú prácu.

Od 1. mája tohto roka sa pri nerizikovej práci zvýši príplatok za nočnú prácu zo súčasných 20 percent na 30 percent zo sumy hodinovej minimálnej mzdy. V druhej etape porastie od 1. mája budúceho roka na konečných 40 percent. Príplatky za rizikovú prácu porastú inak – od mája sa zvýšenia z 20 percent na 35 percent a od 1. mája budúceho roka na 50 percent zo sumy minimálnej hodinovej mzdy.

„Zamestnávatelia, u ktorých sa prevažná časť práce vykonáva ako nočná práca, si budú môcť uplatniť výnimky. To znamená, že v kolektívnych zmluvách alebo v pracovnej zmluve môžu dohodnúť príplatok za nočnú prácu vo výške najmenej 25 % od 1. mája tohto roka a od 1. mája budúceho roka vo výške najmenej 35 %. Toto neplatí pri rizikových prácach,“ vysvetlil minister práce Ján Richter.

Zvýšenie minimálnej sadzby mzdového zvýhodnenia za prácu v noci sa dotkne okolo 280-tisíc zamestnancov nepretržitých prevádzok, ktorí vykonávajú nočnú prácu pravidelne, a ďalších vyše 107-tisíc zamestnancov, ktorí vykonávajú nočnú prácu len sporadicky.

Za prácu vo sviatok zamestnávateľ zvýši prídavok zamestnancovi z 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Dotknúť by sa to malo vyše 202-tisíc zamestnancov.

Príplatok za prácu v sobotu bude od mája tohto roka 25 % minimálnej mzdy a od mája budúceho roka 50 % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy.

Znovu bude možné uplatniť výnimku, a to vo výške minimálne 20 % a 45 % minimálnej hodinovej mzdy pre prácu v sobotu. Dotknúť by sa to malo približne 732-tisíc pracovníkov.

Za prácu v nedeľu od začiatku mája dostane zamestnanec pridané 50 % zo sumy minimálnej mzdy a od mája budúceho roka by už mali byť v sume minimálneho hodinového zárobku. Zamestnávatelia si budú môcť uplatniť výnimku najmenej 40 % a 90 % pri práci v nedeľu. Pocíti to okolo 472-tisíc zamestnancov.

Dosahy na podnikateľov a firmy predkladatelia návrhu nevypočítali. V prvom návrhu sa hovorilo o zvýšených nákladoch o vyše 900 miliónov eur.

„Cez minimálnu mzdu a cez tieto príplatky vytvárame tlak na to, aby ľudom jednoducho rástli platy. Aj v prípade príplatkov prichádza to isté strašenie. Vraj to zlikviduje viacero firiem. Nesúhlasím.“ Povedal v parlamente poslanec za Smer Erik Tomáš.

Fakty podľa neho hovoria jasne. Mzdové náklady v priemysle predstavujú len 7 % celkových nákladov. Pomer miezd na HDP v Slovenskej republike je okolo 36 %, pričom zisk až 51 %. Západné krajiny majú presne opačný pomer. Mzdy 49 %, zisk len 36 %. E. Tomáš pripomenul, že Slovenská republika má najviac nadčasov, nočných aj nepretržitých zmien v Európskej únii. Až 23 % v priemysle, pričom priemer v EÚ je len 11 %. Na nočných smenách pracuje až 240-tisíc ľudí.

Poslanec prišiel aj s vlastným pozmeňujúcim návrhom, ktorý garantuje tieto príplatky aj pre zamestnancov v štátnom a verejnom sektore, minimálne v takej výške ako zamestnancom v súkromnom sektore.

Vyššie príplatky za prácu v noci a počas sviatkov a nové príplatky za prácu cez víkend sa týkajú aj zamestnancov v štátnej a verejnej službe. 

Ďalšie platy

Novelou sa súčasne schválili aj 13. a 14. platy. Poslanci v pozmeňujúcom návrhu poslanca za SNS Radovana Baláža zavádzajú veľa podmienok, ktoré budú musieť zamestnávatelia dodržať. Mzdárky budú musieť ich plnenie sledovať a problémy budú so zúčtovaním mzdy najmä pri súbehu zamestnaní.

Čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov sa týka aj zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe.

Pre zamestnávateľov budú ďalšie mzdy dobrovoľné. V dvoch etapách sa tieto platy oslobodia od daní a odvodov. Podmienkou je ich výška najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca, pritom od daní a odvodov sa oslobodí len suma 500 eur. Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov, nesmie oslobodená suma prekročiť 500 eur od všetkých zamestnávateľov.

Trináste platy bude môcť zamestnávateľ vyplatiť v júni a štrnáste v decembri. Nárok na 13. plat bude mať len ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer trval u toho zamestnávateľa k 30. aprílu nepretržite aspoň dva roky.

Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov bude podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky. Štrnásty plat bude môcť firma vyplatiť  len vtedy, ak vyplatila zamestnancovi aj trinásty plat. Pri uplatnení oslobodenia tejto mzdy musia byť splnené všetky tri podmienky. Mzda pri príležitosti vianočných sviatkov musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku. Zamestnanec má mať k 31. októbru príslušného roka u zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 48 mesiacov a po tretie, zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi mzdu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek. Keď aspoň jedna z týchto podmienok nie je splnená, návrh na oslobodenie tejto mzdy nevzniká.

Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov, suma oslobodenia tejto mzdy nesmie prekročiť stanovených 500 eur. Ak jeden zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi 13. plat vo výške 500 eur, pričom priemerný plat je 500 eur a druhý dá tomu istému pracovníkovi 13. plat 800 eur (priemerná mzda bola 700 eur), obaja zamestnávatelia si od dane oslobodia sumu 500 eur. Súbeh uplatnených oslobodení sa potom vyrovná v ročnom zúčtovaní.

Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca by mal byť do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od tohto roku, od dane z príjmov v roku 2019 a od sociálnych odvodov až od roku 2021.

Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa má do výšky 500 eur prvýkrát oslobodiť od zdravotných odvodov od tohto roka, od dane z príjmov takisto od tohto roka a od sociálnych odvodov od roku 2019.