Podarilo sa nám získať rozhovor so študijnou koordinátorkou
MgA. et Mgr. Martinou Letochovou z Business Institut EDU a.s.

Prečo ste se vlastne rozhodla pracovať práve pre Business Institut?

Na počiatku všetkého stála jednoduchá myšlienka: Chcela som robiť prácu, pri ktorej budem v styku s ľuďmi a ktorá má zmysel. Ako študijná koordinátorka Business Institutu mám príležitosť denne komunikovať so záujemcami o štúdium, s našimi aktuálnymi študentmi, absolventmi aj lektormi. Mojou pracovnou náplňou je veľké množstvo činností, ktoré sú spojené s organizačným zabezpečením výučby našich programov BBA, MBA, LLM a DBA.

Množstvo informácií máte určite z prvej ruky. Ako vlastne študenti vnímajú Business Institut?

Náš tím Business Institutu kladie veľký dôraz na osobný prístup ku každému študentovi, vďaka ktorému získajú potrebnú istotu - a tiež možnosť plne sa sústrediť na samotné štúdium. Aby sme vedeli, ako sa nám to darí, vedieme s našimi študentmi aj absolventmi osobné rozhovory a priebežne tiež získavame spätnú väzbu prostredníctvom dotazníkového šetrenia. Práve individuálny prístup zo strany študijného oddelenia je jedným z často spomínaných pozitívnych aspektov štúdia na Business Institute.
Naši študenti a absolventi ale vyzdvihujú predovšetkým odbornú úroveň a profesionálny prístup nášho lektorského tímu. Naši lektori sú odborníci na slovo vzatí a vždy študentom odovzdávajú potrebné poznatky a skúsenosti z praxe. Práve tieto novo nadobudnuté vedomosti potom študenti aplikujú priamo vo vlastnej pracovnej praxi a veľmi často sami zmieňujú prínosy a konkurenčné výhody, ktoré im štúdium na Business Institute prinieslo.

Pohľad do zákulisia MBA školy vás určite prekvapí

Martina Letochová Zdroj: Business Institut EDU a. s.

MgA. et Mgr. Martina Letochová pracuje už štvrtý rok ako študijná koordinátorka Business Institutu. Vo svojej práci podľa svojich slov kladie okrem iného dôraz na to, aby záujemcom o štúdium poskytla všetky informácie k organizácii štúdia, odpovedala na otázky a reflektovala ich potreby, ktoré mnohokrát vyplývajú z časovej vyťaženosti. Pre všetkých záujemcov o štúdium je k dispozícii prostredníctvom e-mailu, telefónu a tiež online chatu. Rada odpovie na akúkoľvek otázku ohľadom začatia štúdia, harmonogramu, podmienok prijatia, poplatkov za štúdium. Teší sa aj na osobné stretnutia so záujemcami v priestoroch školy, kde si môžu prezrieť výučbové učebne, nahliadnuť do študijných materiálov a získať tak konkrétnu predstavu o obsahu štúdia.

Aké MBA programy sú práve u študentov najobľúbenejšie?

S ohľadom na aktuálne trendy, a to nielen vo vzdelávaní, sú novo veľmi žiadané naše online programy a online MBA štúdium, ktoré je určené tým najvyťaženejším. Šetrí čas a je efektívnym spôsobom, ako v dnešnej hektickej dobe získať kvalitné štúdium kedykoľvek a odkiaľkoľvek. V našom podaní sa nejedná iba o písané študijné materiály a odporúčané publikácie, ale študenti majú k dispozícii videoprednášky s našimi lektormi prístupné v modernom informačnom systéme, ktorý poskytuje na jednom mieste všetky podklady k štúdiu. Študenti online programov sa tak napríklad z domu, z vlaku či z kaviarne môžu stretnúť s našimi lektormi rovnako, ako študenti programov v kombinovanej forme, a nie sú teda o nič zo štúdia ochudobnení. V súčastnosti ponúkame 4 programy, ktoré sú v 100% online forme a ďalšie budú iba pribúdať.

Prečo si študenti vlastne pre štúdium vyberajú Business Institut?

Devízou našej vzdelávacej inštitúcie je skutočne kvalitné štúdium zamerané na praktické vedomosti odovzdávané tými najlepšími profesionálmi v odboroch. Ako rád hovorí náš pán riaditeľ, "Náš úspech je meraný úspechom našich absolventov." Ako som už spomenula, sme pyšní na našu jedinečnú modernú platformu, študentskú sekciu, ktorá študentom slúži ako vzdelávacie a komunikačné prostredie.
Našou prioritou je osobný prístup ku každému študentovi a naplnenie jeho očakávaní zo štúdia. Kladieme dôraz na odovzdané znalosti a skúsenosti. Štúdium u nás nie je o nezáživnom učení sa nezmyselných definícií, ale o odovzdávaní know-how, aktuálnych trendov a podnetov pre inšpiráciu.

Čo by ste odporučila tým, ktorí uvažujú o štúdiu MBA?

Rozhodne neváhajte! Investícia do vzdelania je tá najlepšia, ktorú do seba môžete vložiť. A štúdium profesijných programov vám navyše otvorí nové možnosti uplatnenia nadobudnutých znalostí priamo vo vašej každodennej profesijnej praxi. Štúdium obohatí nielen vás, ale aj tých, s ktorými spolupracujete a ktorých vediete. Štúdium vás posunie ako profesijne, tak i osobnostne. Nadviažete cenné kontakty a vzťahy v rámci vašich odborov i mimo nich. Veľmi dôležité však je zvoliť tú správnu vzdelávaciu inštitúciu a tou je jednoznačne Business Institut. Tešíme sa na všetkých nových záujemcov!

Pohľad do zákulisia MBA školy vás určite prekvapí

Zdroj: Business Institut EDU a. s.